İLK TÜRK MATBAASINDA BASILAN ESERLER, ATATÜRK KİTAPLIĞINDA SERGİLENİYOR !

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü, kuruluşunun 285. Yılında İbrahim Müteferrika Matbaası’nda basılan eserleri bir sergide tüm kitapseverler ve araştırmacıların ziyaretine açtı.

İLK TÜRK MATBAASINDA BASILAN ESERLER, ATATÜRK KİTAPLIĞINDA SERGİLENİYOR !

Atatürk Kitaplığı koleksiyonunda bulunan tarihi ve kültürel değeri yüksek eserlerin tanıtılması amacıyla yapılması planlanan sergilerden biri olan “ÖNCE HURUFAT VARDI: Kuruluşunun 285. Yılında İbrahim Müteferrika Matbaası Eserler Sergisi”, 27 Eylül tarihine kadar Atatürk Kitaplığı Sergi Salonu’nda görülebilir. Eserler, Atatürk Kitaplığı’nda ilk kez sergileniyor.

Haftaiçi 09:00 - 20:30, haftasonları ise 09:30 - 18:00 saatleri arasında ziyarete açık olacak sergide, İbrahim Müteferrika tarafından 1727 yılında İstanbul’da kurulan matbaada, 1729-1742 yılları arasında basılan 17 eserin, Atatürk Kitaplığı koleksiyonunda bulunan 16’sı sergilenmektedir.

Sergide ziyarete açılan eserler:
1. Tercüme-i sıhah-ı Cevheri, Vankulu lugati [2 cilt] (Gurre-i Receb 1141/31 Ocak 1729)
2. Tuhfetü'l-kibâr fi esfâri'l-bihâr / Kâtib Çelebi (Gurre-i Zilkade 1141/29 Mayıs 1729)
3. Tarih-i seyyah der beyan-ı zuhur-ı Ağvaniyan ve sebeb-i inhidâm-ı bina-i Devlet-i Şahan-ı Safeviyan / Judasz Tadeusz Krusinski; müt.: İbrahim Müteferrika (Gurre-i Safer 1142/26 Ağustos 1729)
4. Tarih-i Hind-i Garbî, el-müsemma bi-Hadis-i nev / Emir Muhammed b. Emir Hasan el-Mesudî (Evasıt-ı Ramazan 1142/29 Mart - 7 Nisan 1730)
5. Tarih-i Timur Gürkan / Ebü'l-Abbas Şehabeddin Ahmed b. Muhammed İbn Arabşah; müt.: Nazmizâde Murteza b. Ali (Gurre-i Zilkade 1142/18 Mayıs 1730)
6. Tarih-i Mısri'l-cedid, Tarih-i Mısri'l-kâdîm / Ahmed b. Hemdem Süheylî (ö. 1599) (Gurre-i Zilhicce 1142/17 Haziran 1730)
7. Gülşen-i hulefa / Murtaza b. Ali Nazmizâde (Gurre-i Safer 1143/16 Ağustos 1730)
8. Grammaire Turque ou methode courte & Facile pour apprendre la Langue Turque / Jean-baptiste Daniel Holderman (1730)

 

 

 

9. Usulü'l-hikem fi nizami'l-ümem / İbrahim Müteferrika (Evasıt-ı Şaban 1144/7-16 Şubat 1732)
10. Füyuzat-ı mıknatısiye / İbrahim Müteferrika (Gurre-i Ramazan 1144/27 Şubat 1732)
11. Kitab-ı cihannüma / Kâtib Çelebi (10 Muharrem 1145/3 Temmuz 1732)
12. Takvimü't-tevârih / Kâtib Çelebi  (Gurre-i Muharrem 1147/14 Haziran 1733)
13. Tarih-i Naima (Ravzatü'l-Hüseyn fi hulasati ahbari'l-hafikayn) [2 cilt] (c. 1: Evasıt-ı Muharrem 1147/12-21 Haziran 1734; c. 2: Evasıt-ı Cemaziyelula 1147/8 - 17 Ekim 1734)
14. Tarih-i Raşid / Mehmed Raşid, 3 cilt (Gurre-i Zilkade 1153/17 Şubat 1741)
15. Tarih-i Çelebizâde, Tarih-i Asım / Küçükçelebizâde İsmail Âsım Efendi (Gurre-i Zilhicce 1153/17 Şubat 1741)
16. Ferheng-i Şuurî, Nevalü’l-fudala ve lisanü'l-acem / Hasan Şuurî, 2 cilt  (Gurre-i Şaban 1155/1 Ekim 1742)

 


Atatürk Kitaplığı hakkında;

Atatürk Kitaplığı, 2007 ve 2011 yıllarında “Türkiye’nin En İyi 10 Kütüphanesi” kategorisinde üst üste 2 kere Türkiye birincisi olmuştur.
Bu başarının kazanılmasında mekânın ulaşılabilirliği, sunulan kütüphanecilik hizmetlerinin hız ve kalitesinin yanısıra kütüphane koleksiyonunun zenginliği de büyük rol oynamıştır.

Atatürk Kitaplığı koleksiyonunda 43 farklı dilde 140.000’e yakın kitap, 23 farklı dilde 6000’e yakın başlık gazete ve dergiye ait 55.000’i aşkın süreli yayın sayısı bulunmaktadır. Bunlara ilâve olarak Atatürk Kitaplığı Nadir Eseler Bölümü’nde de 5.000’e yakını El Yazması olmak üzere 45.000 civarında kitap bulunmaktadır.

Atatürk Kitaplığı, İstanbul’un 2010 yılı Avrupa Kültür Başkenti olması sonrasında belirlediği 2023 vizyonu çerçevesinde koleksiyonun, bağış ve satınalma yoluyla sayısal ve niteliksel olarak zenginleştirilmesi konusunda önemli çalışmalar yürütmektedir. Bu çalışmaların tanıtılması için aylık ve yıllık sergiler yapılmasına karar verilmiştir.

 


 

Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2012, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER