DÜŞÜNMEYE FIRSAT VERİLMEYENLER

<div> &nbsp;</div><div> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Teknoloji ile yazılı g&ouml;rsel ve sosyal medya, k&uuml;resel g&uuml;&ccedil;lerin ve otoriter yapılanmaların en &ouml;nemli silahı haline gelmiş durumda. İnsanların d&uuml;ş&uuml;nmesine fırsat verilmiyor. S&uuml;rekli tekrarlanan yanıltıcı bilgiler kafa karışıklığın neyin doğru neyin yanlış olduğuna zemin kazandırmıyor.</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Bilimsel eseri olmayanlar profes&ouml;rler &uuml;niversitelerde artarken, tecr&uuml;besiz birikimsiz kişiler b&uuml;rokrasinin tepe noktalarında yetkilendirilirken, parti militanları yargı kontrol&uuml;n&uuml; alırken, tetik&ccedil;i medya beyinleri yıkamaya devam ediyor.</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Batı emperyalizmi</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;g&uuml;n&uuml;m&uuml;z insanını, ilk &ccedil;ağların k&ouml;leleri haline sokmuştur.</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Bakın</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">; bu ger&ccedil;eği herkes dile getirmeye &ccedil;alışır. Ancak alternatif oluşturma da zorluk yaşarlar.&nbsp;<b>Kimileri</b>&nbsp;bireysel,&nbsp;<b>kimileri</b>&nbsp;parti grubu olarak hareket ederler. B<b>azı kişiler ve partiler ise</b>&nbsp;duyarlı g&ouml;r&uuml;n&uuml;p duyarsızlıklarını &ccedil;ıkarları i&ccedil;in devam ettirirler.</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Bilgi &Ccedil;ağında</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;bilgisizlik ve &ccedil;aresizlik nedeniyle işbirlik&ccedil;ilik moda olmuştur. Aydın mı yoksa kimliksizleşen aydınlar mı var sorusu soruluyor.</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Liderlik i&ccedil;in</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;kriterlerin başında, k&uuml;resel sermaye ve &ouml;rt&uuml;l&uuml; derin d&uuml;nya &ouml;rg&uuml;tlerin icazeti gelmektedir.</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Aydın-M&uuml;nevver-Entelekt&uuml;el kim? T&uuml;rk Aydını mı T&uuml;rkiyeli aydın mı?&nbsp;<b>Aydınların gaflet ve hıyaneti</b>, aydınlardaki ideolojik k&ouml;rl&uuml;kten ileri gelmektedir.&nbsp; Bilim adamı ve sorumluluğunu yitirmiş akademisyenler, devşirilen aydınlar ve embesil medya mensupları, T&uuml;rkiye&rsquo;yi sonu kaosa giden yolları d&ouml;şemektedirler.</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">D&ouml;nek Aydınlar ve Diplomalı cahiller</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;kafa karıştırmaktadır. Kimliksizlere dikkat&nbsp; etmek gerekir.</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Beynin biyolojik ve sosyolojik ritmi</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;bozulmuş, siyasi irade fel&ccedil; edilmiş ve biyolojik saldırı hazırlığı yapılarak Psikolojik Savaş her alanda her şekilde kural tanımaksızın uygulanmaktadır.</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">İnsan ve toplum &uuml;zerinde&nbsp;<b>zihin operasyonları</b>&nbsp;ile kitlesel zihin &ccedil;&ouml;kertme silahı kullanılmaktadır.</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Kontroll&uuml; Gerilim Stratejisi</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">, kitlelerin d&uuml;ş&uuml;nme sorgulama melekelerini alt &uuml;st etmiştir.</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Dinleme merakı insanları sarmalamıştır. Dikkat! Casus yanıbaşınızdadır. İstihbarat sistemlerinin şifreleri elinde olan k&uuml;resel g&uuml;&ccedil; d&uuml;nyayı dinliyor.&nbsp;<b>Ter&ouml;r&uuml;n yeni silahı</b>&nbsp;internettir ve&nbsp;<b>siber savaş</b>&nbsp;her alanda s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lmektedir.</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Tele kulak ve medya-siyaset</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;i&ccedil;i&ccedil;e olmuştur. &Ouml;zel Hayatın Gizliliğinin İhlali artmıştır bu nedenle derin kulaklara dikkat edilmelidir.&nbsp;&nbsp;</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">11 lazer g&uuml;d&uuml;ml&uuml; telekulak aracı ile telekulak her yerdedir.</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Korku &uuml;lkesi algısı</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">, kitlelerde oluşmuştur. Bilgi toplumu ve &ccedil;ağın ger&ccedil;ekleri ortada iken insanlar teknoloji bağımlısıdır. Tehlikeleri algılamaktan uzaktır.</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Siber g&uuml;venlik</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;ortadan kalmış, bilgisayar yoluyla da takip s&uuml;rmekte, mailler okunmaktadır. Hakim-savcıları, generalleri, siyaset&ccedil;isi, gazetecisi dinlenen bir &uuml;lke.</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Beyin avcıları</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;işbaşındadır Yabancılar uzman, gazeteci, danışman, iş adamı akademisyen kimlikleriyle T&uuml;rkiye&rsquo;yi mesken tutmuşlardır. Provokasyonlarını kamu g&ouml;revlisi kimlikleriyle &ouml;rt&uuml;l&uuml; bir şekilde rahatlıkla yapar hale gelmiştir.</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">T&uuml;rkiye ve Ortadoğu;</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;casuslar savaşı arenasıdır. B&ouml;lge kaosa sokulmuştur. ABD&rsquo;nin&nbsp;<b>kaostan kozmosa stratejisi</b>&nbsp;işlemektedir.&nbsp;<b>B&ouml;lge &uuml;lke lider ve kadroları</b>, fig&uuml;ranlığı kabul etmiş rollerini oynamaktadırlar.</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Dikkat edin</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">: Bilgi kirliliği yaratan sosyal ajanlar peşinizde olabilir.</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Gazeteci, İstihbarat&ccedil;ılık ve lobicilik g&ouml;zde meslek haline gelmiştir.</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Muhbirlik, gizli tanıklık</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;nemalanma ve takdir edilme kimliğine d&ouml;n&uuml;şm&uuml;şt&uuml;r.</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Gazete sayfalarında yer alan ve TV ekranlarında yer alan ucube tipler &uuml;cretli asalak işbirlik&ccedil;ilerdir.&nbsp;</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Ajan gazeteciler, ajan siyaset&ccedil;ilerle kolkoladır.</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Gizli Tanıklık nedeniyle&nbsp;<b>gizemli soruşturmaya</b>&nbsp;maruz kalma endişesi, duyarlı herkeste panik meydana getirmiştir.</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Propaganda, reklam ve siyaset; g&uuml;&ccedil;, servet ve ş&ouml;hret aracıdır. Asimetrik psikolojik savaş y&uuml;r&uuml;t&uuml;l&uuml;rken Kontroll&uuml; Gerilim Stratejisi uygulanmaktadır.</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Propaganda neden ve kime karşı yapılır?&nbsp; Halkın bilin&ccedil;lenmesini &ouml;nlemek s&uuml;r&uuml;leşmesini sağlamak i&ccedil;in yapılır.</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Kim, neden, ni&ccedil;in, kime d&uuml;şmanlık i&ccedil;indedir? Global gelecek i&ccedil;in stratejik algılama artmalıdır.</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">G&uuml;n&uuml;n S&ouml;z&uuml;</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">. Sen seni seven ve g&uuml;venen insanlarla birlikte hareket et.<br /> <br /> Nurullah AYDIN</span></p></div>
YORUM EKLE

banner2

banner1

banner7