EĞİTİM BELEDİYELERE BIRAKILMAMALI!

<p style="margin: 0px; line-height: normal; font-family: Times;"> Eğitim işlerinin belediyelere bırakılması son derece sakıncalıdır. Okullarda ve diğer eğitim kurumlarında &ouml;ğrencilere belirli bir siyasi fikir empoze edilemez. Oysa belediyeler siyasi partilerle ilintilidir. Belediyenin eğitim işine girdiği yerde mutlaka kendi siyasi d&uuml;ş&uuml;ncesine uygun eleman yetiştirme ve siyasi taban oluşturma &ccedil;abası temel amaca d&ouml;n&uuml;şecektir.&nbsp;</p><p style="margin: 0px; line-height: normal; font-family: Times;"> Her belediyenin kendi elemanını yetiştirdiği bir ortamda birlikte yaşama k&uuml;lt&uuml;r&uuml; zarar g&ouml;recektir. Hatta k&ouml;t&uuml; niyetli bazı belediyeler illegal &ouml;rg&uuml;tlere bile eleman sağlama i&ccedil;in bunu fırsat olarak g&ouml;receklerdir. Kayyum atanan bir&ccedil;ok belediyenin olduğu ortadadır.&nbsp;</p><p style="margin: 0px; line-height: normal; font-family: Times;"> Durum &ccedil;ok ciddidir ama h&uuml;k&uuml;metin eğitim işini Belediyelere bırakma konusunda kafası karışık gibi. Bir bakıyorsunuz belediyelere eğitim faaliyeti yasaklanıyor, bir bakıyorsunuz&nbsp; yasak kaldırılıp sosyal etkinlik merkezleri a&ccedil;ma hakkı veriliyor.</p><p style="margin: 0px; line-height: normal; font-family: Times;"> Bazı b&ouml;lgelerde Belediyelerin a&ccedil;tığı &ccedil;eşitli&nbsp; kurslarla illegal &ouml;rg&uuml;tlere eleman sağlama faaliyeti yaptıklarına şahit olan arkadaşlar vesilesiyle durumu bakanlık yetkilileriyle paylaşmıştık. Bize yeni &ccedil;ıkacak KHK ile belediyelerin eğitim faaliyetlerinin yasaklanacağını s&ouml;ylemişlerdi.</p><p style="margin: 0px; line-height: normal; font-family: Times;"> Nitekim 3 Ekim 2016 tarihinde yayımlanan&nbsp; 678 Sayılı KHK ile 5580 Sayılı yasaya aşağıdaki ge&ccedil;ici madde eklenerek Belediyelere eğitim faaliyetinde bulunma yasağı getirildi.</p><p style="margin: 0px; text-align: justify; font-size: 10px; line-height: normal; font-family: Times;"> <span style="font-size: 12px; line-height: normal;">&nbsp;</span><i>EK MADDE 2 &ndash; (Ek: 3/10/2016-KHK-676/78 md.)(1) Okullar ile &ouml;zel &ouml;ğretim kursları hari&ccedil; olmak &uuml;zere başka adlarla da olsa ilk&ouml;ğretim ve orta&ouml;ğretim &ouml;rg&uuml;n eğitim programlarının aynısı veya bir kısmını uygulayan ya da bu programlara y&ouml;nelik deneme, seviye tespit sınavı gibi adlarla toplu sınav organizasyonları yapmak &uuml;zere faaliyet g&ouml;stermek i&ccedil;in y&uuml;z y&uuml;ze veya uzaktan &ouml;ğretim y&ouml;ntemi ile &ouml;zel &ouml;ğretim kurumları veya yerler a&ccedil;ılamaz, işletilemez, &ouml;ğretim programları oluşturulamaz. </i><b><i>Belediyeler,</i></b><i> Sivil toplum kuruluşları ile y&uuml;ksek&ouml;ğretim kurumlarının s&uuml;rekli eğitim merkezleri gibi birimlerinde de</i><span style="text-decoration: underline"><i> bu faaliyetler y&uuml;r&uuml;t&uuml;lemez.&nbsp;</i></span></p><p style="margin: 0px; text-align: justify; line-height: normal; font-family: Times;"> Tam sorun &ccedil;&ouml;z&uuml;ld&uuml;, derken&nbsp; 31 Ekim 2016 tarihinde yani 28 g&uuml;n sonra &ccedil;ıkan 678 &nbsp; sayılı KHK ile (Ek c&uuml;mle: 31/10/2016 &ndash; KHK-678/34 md.)&nbsp; Yukarıdaki yasa h&uuml;km&uuml;nde ge&ccedil;en &ldquo;Belediyeler&rdquo; ibaresi &ccedil;ıkarıldı. B&ouml;ylece belediyelerin eğitim faaliyeti yasağı kaldırıldı. Yasaya&nbsp; aşağıdaki c&uuml;mle eklendi ve kurs a&ccedil;ma hakkı tanındı.</p><p style="margin: 0px 0px 0px 9px; text-align: justify; font-size: 10px; line-height: normal; font-family: Times;"> <i>&ldquo;Belediyeler ise il mill&icirc; eğitim m&uuml;d&uuml;rl&uuml;kleri ile yapılan ve Bakanlık&ccedil;a onaylanan ortak işbirliği protokolleri &ccedil;er&ccedil;evesinde, &ouml;rg&uuml;n eğitim programlarına destek mahiyetinde &uuml;cretsiz kurslar a&ccedil;abilir.&rdquo;</i></p><p style="margin: 0px; line-height: normal; font-family: Times;"> 9 Şubat 2017 tarihinde yayımlanan 687 Sayılı KHK ile belediyelerin a&ccedil;acağı kursların adı konuldu ve belediyelere Sosyal Etkinlik Merkezi a&ccedil;ma hakkı verildi.</p><p style="margin: 0px; line-height: normal; font-family: Times;"> Yasada, sosyal etkinlik merkezi&nbsp; &ldquo;İl mill&icirc; eğitim m&uuml;d&uuml;rl&uuml;kleri ile belediyeler arasında yapılan ve Bakanlık&ccedil;a onaylanan ortak işbirliği protokolleri &ccedil;er&ccedil;evesinde, Bakanlığın verdiği işyeri a&ccedil;ma ve &ccedil;alışma ruhsatı ile belediyelerce a&ccedil;ılan ve işletilen, ilk&ouml;ğretim ve/veya orta&ouml;ğretim &ouml;ğrencilerinin &ouml;dev ve projelerine ilişkin araştırmalar yaptığı, &ouml;ğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda sosyal, k&uuml;lt&uuml;rel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin y&uuml;r&uuml;t&uuml;ld&uuml;ğ&uuml; &ouml;zel &ouml;ğretim kurumları&rdquo; olarak tanımlandı.</p><p style="margin: 0px; line-height: normal; font-family: Times;"> Milli Eğitim bakanımız Sayın İsmet YILMAZ&rsquo;ın ge&ccedil;enlerde &ldquo;eğitimde boşluk bırakılmaması, boşluk bırakılırsa birilerinin bunu dolduracağı&rdquo; şeklinde bir konuşması oldu. Belediyelerin eğitim faaliyetlerine girmesi kendi eğitim kadrosunu oluşturması kendi d&uuml;ş&uuml;ncesinde insan yetiştirmeye başlaması ve bunların bakanlık&ccedil;a değil de yine kendi &ccedil;alışanları vasıtasıyla denetlemesi &uuml;lkemizin birliği, b&uuml;t&uuml;nl&uuml;ğ&uuml; a&ccedil;ısından ileride &ccedil;ok tehlikeli sonu&ccedil;lar doğuracaktır. H&uuml;k&uuml;met bu kararını yeniden g&ouml;zden ge&ccedil;irmelidir.&nbsp;</p><p style="margin: 0px; line-height: normal; font-family: Times;"> <br /> Doğan Ceylan<br /> Y&ouml;netim Bilimi Uzmanı</p>
YORUM EKLE