4+4+4 HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ KARMAŞASI VE ANALİZ !

İlkokul ve Ortaokulların Haftalık Ders Çizelgelerini ve Talim Terbiye Kurulunun kararlarını kapsamlı bir bütünlük içinde değerlendirmemekten kaynaklanan yanlış bir algı eğitim camiasının kafasını ne yazık ki hayli karıştırmış durumdadır uygun olması önem taşımaktadır.

4+4+4 HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ  KARMAŞASI VE ANALİZ !

 

 Daha da vahimi yanlış bir algı neredeyse yerleşmiş durumdadır. Bu nedenle de işin içinden çıkılamamaktadır. Bu karışıklık ortamında okul yöneticileri ve öğretmenler haftalık ders programlarını, ikili eğitim yapan okullar da zaman çizelgelerini hazırlayamamaktadır. Dahası seçmeli dersler konusundan kaynaklanan soru işaretleri işi hepten çıkmaza sokmuş durumdadır.
          Oysa konuyu doğru anlamak ve doğru çözüm üretmek için öncelikle konuyu orijinal kaynaklardan doğru anlamak ve sonrasında pratik çözümler bulmaya çalışmak herkesin işini kolaylaştıracaktır.
       Zira eğitim camiasındaki farklı ya da yanlış algının asıl sebebi bence resmi yasal düzenlemelerin tamamının bir bütünlük içinde ve birbirleri ile olan ilişkilerini kurarak okumamaktan ve detaylı değerlendirmemekten kaynaklanmaktadır. Yanlış algının kırılma noktası ise Talim Terbiye kurulunun kararını ve çizelgenin altındaki açıklamaları okumadan direk çizelge üzerine değerlendirme yapmaktan kaynaklanmaktadır. Bu durum meşhur bir latifeyle, Bektaşi’nin “…namaza yaklaşmayınız.” Ayetini okuyup, “Sarhoş iken…” cümlesini atlamasına benzemektedir.
       Bu nedenle öncelikle Talim Terbiye Kurulunun İlkokul ve Ortaokullar için bu yıl aldığı 25.06.2012 tarihli ve 69 sayılı en son kararını, noktasına virgülüne dokunmadan birlikte gördükten sonra analizlerimizi bu karara ve çizelgeye göre yapmak çok daha doğru sonuçlara ulaştıracaktır.
       Karar aynen şöyledir: “Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 19.06.2012 tarihli ve 9596 sayılı yazısı ve eki “ İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesi”nin ekli örneğine göre kabulü ve 2012- 2013 Eğitim ve Öğretim yılından itibaren birinci ve beşinci sınıflardan başlanmak üzere kademeli olarak uygulanması,
       Kurulumuzun 20.07.2010 tarihli ve 75 sayılı kararı ile kabul edilen “İlköğretim Okullarının Haftalık Ders Çizelgesi”nin 2012-2013 Eğitim ve Öğretim yılından itibaren birinci ve beşinci sınıflardan başlanmak üzere kademeli olarak uygulamadan kaldırılması, kararlaştırıldı.” 
       Şimdi bu kararı analiz edecek olursak madde madde aşağıdaki çıkarımları sıralamak mümkündür:
        1- Öncelikle yeni ders çizelgesi bu sene yani 2012-2013 Eğitim Öğretim yılında sadece 1. ve 5. sınıflarda uygulanacaktır. Diğer sınıflarda yani 2, 3, 4, 6, 7 ve 8. sınıflarda ise geçen sene uygulanmış olan yani 20.07.2010 tarihli ve 75 sayılı kararın ekinde yer alan çizelge uygulanacaktır. Burası çok önemlidir, çünkü kafa karışıklığının en temel kırılma noktası burasıdır. Buna bağlı olarak da doğal olarak eski çizelge 1 ve 5. sınıflarda uygulamadan kaldırılmış olmaktadır. Bundan sonraki senelerde ise kademeli olarak yeni çizelge uygulanmaya devam edilecek yine kademeli olarak da eski çizelge uygulamadan kaldırılacaktır.
        2-Bu duruma göre yani yeni çizelgeye göre, 1. sınıflarda; Türkçe 10, Matematik 5, Hayat Bilgisi 4, Görsel Sanatlar 1, Müzik 1, ve Oyun ve Fiziki Etkinlikler 5 saat olmak üzere toplam 26 saat zorunlu ders okutulacaktır. Geri kalan 4 saat ise serbest etkinlikler şeklinde uygulanacaktır. Ayrıca yine yeni çizelgenin uygulanması ile ilgili açıklamaların 1. maddesine göre “ Serbest etkinlikleri uygulama velinin isteği doğrultusunda okul yönetiminin kararına bağlı olup zorunlu değildir.” Bu yenilik ise yani serbest etkinliklerin uygulanmasının zorunlu olmaması, okul idaresinin inisiyatifine bırakılmış olması önemli bir yeniliktir ve bu sene yalnızca yeni çizelgenin geçerli olduğu 1. sınıfları bağlamaktadır. Diğer sınıflarda eski çizelgeye göre serbest etkinler zorunlu olarak uygulanacaktır. Sonraki yıllarda ise kademeli olarak diğer sınıflarda da zorunlu olmayacaktır.
        3- Yine yeni çizelgenin bu sene uygulandığı yeni uygulamaya göre ise 5. sınıflarda; yeni çizelgede belirtilmiş olan 28 saatlik zorunlu derslerin yanında ayrıca 8 saat de seçmeli ders olmak üzere toplam 36 saat ders okutulacaktır. Ayrıca buna alternatif olarak yeni çizelgenin uygulanması ile ilgili açıklamaların 6. maddesine göre Türkçe 6, Matematik 5, Fen Bilimleri 4, Sosyal Bilgiler 3 ve Din Kültürü 2 saat olmak toplam 20 saat zorunlu; 4 saat de seçmeli olmak üzere toplamda 24 saat mecburen okutulduktan sonra yeri ve imkânları müsait olan okulların isteğe bağlı olarak 4 saatlik zorunlu İngilizceye ilave olarak toplam 18 saat yabancı dil okutulması da mümkündür. Ancak buradaki yabancı dilin yalnızca İngilizce değil diğer azınlık yabancı dillerine de üstü örtülü olarak kapı aralandığı yorumunu çıkarmak mümkündür. Böylesi bir uygulamada doğal olarak 5. sınıflardaki Görsel Sanatlar 1, Müzik 1 ve Beden Eğitimi ve Spor 2 saatlik dersler zorunlu olduğu halde okutulmamış olacaktır. Bu durum hem zorunlu dersin okutulmaması hem de o dersin öğretmenleri ve ekdersleri açısından yeni bir tartışmaya neden olacaktır. Bence mahsurlu bir yöntem olup üzerinde yeterince çalışılmadan önerildiği için tercih etmeyi düşünen okul idarelerinin çok iyi düşünmesi gerekmektedir.
        4. Ayrıca yine bu sene uygulanacak bir değişiklik ise yine Talim Terbiye Kurulu’nun 29.06.2012 tarihli ve 80 sayılı kararına göre “Trafik güvenliği” dersi yalnızca 4. sınıflara 1 saat olarak okutulacaktır. Nitekim önceki karara ve çizelgeye göre normalde bu sene yalnızca 5. sınıflara okutulması, 4. sınıflarda ise kaldırılması öngörülmüştü. Ancak 5. sınıfların programı yeni çizelgeye göre tamamen değiştiği için Trafik Güvenliği dersinin yalnızca 4. sınıfların serbest etkinlik saatlerinin birinde okutulmasına karar verilmiş durumdadır.
        5. Bu yeni çizelgenin getirdiği en tartışmalı ve okul idarelerini zora sokan konu ise 5. sınıfların (Yalnızca 5. sınıfların diğer sınıfların değil) haftada toplam 36 saat ders görecek olmaları nedeniyle; haftanın 4 günü 7 saat, 1 günü ise 8 saat ders görecek olmalarıdır. Zira şu an ülke genelindeki okulların büyük çoğunluğu da ikili eğitim görecekleri için sabahçılar ile öğlenciler için bu defa zaman sıkıntısı doğmaktadır. Doğrusu zaten derslik sıkıntının yaşandığı ve kış aylarında gündüz süreleri kısa olduğu için çözümü bir hayli zor bir konudur. Bu konuda okul idarelerinin kendi şartlarına göre ortaya koyacakları pratik çözümler belirleyici olacaktır ama yine de akıl akıldan üstündür ve bu yazının yorumlar kısmında bu konuda bir beyin fırtınası belki de yaratıcı çözümler getirecektir. Aynı zamanda güzel örneklerin de paylaşılmasına vesile olacaktır. Ancak çözümlerin yasal düzenlemelere, eski ve yeni ders çizelgelerine  Aksi halde uygulanabilirliği olmayacaktır. Bu konuda naçizane ben kendi çözüm önerilerimi madde madde aşağıda sıraladım, ancak dediğim gibi bu konu her okulun kendi şartlarına göre değişen bir konudur. Benim önerilerim naçizane şunlardır:
        a) 5. sınıflar sabahçı olacağı için öğlenci olan sınıfların şube sayıları imkânlar çerçevesinde olabildiğince az tutularak 5. sınıflara boş derslik çıkarılması bir yöntem olabilir.
        b) Bir diğer önerim, seçmeli dersler çok amaçlı salonlarda ya spor salonlarında işlenecek türden spor ve sanat ağırlıklı derslerden seçilerek de bu mekânlar öğlenden sonra 5. sınıflar tarafından kullanılabilir.
        c) Yeni ders çizelgesine göre 1. sınıfların serbest etkinlik dersleri okul idaresinin kararına bağlı olup zorunlu olmadığı için, okul idaresi 1. sınıfların 4 saatlik serbest etkinlik saatlerini sabahçı 5. sınıflar için boşaltmak suretiyle de blok ders yaparak çözüm bulabilir.
        d) Ya da seçmeli derslerin tamamını Cumartesi gününe toplayarak bu işi kökten çözebilir. Ancak bu konuyla ilgili Bakanlığın en azından Genelge düzeyinde ve Ekders Kararında yeni bir yasal düzenleme yapması gerekmektedir.
        e) Ayrıca 5. sınıfların öğle yemeği meselesi de gözden kaçırılmamalıdır. En azından makul bir süre yemek arası verilmelidir.                                                                                                                                                                                                                                                        Cafer GÜZEL
analiz76@mynet.com

Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2012, 00:00
YORUM EKLE
YORUMLAR
MİSAFİR
MİSAFİR - 7 yıl Önce

Bence cumartesi günü önerisi mevzuata uygun değil. Diğer öneriler mantıklı.1. sınıfların 4 saatlik serbest etkinlikleri yapılmazsa 1. sınıf öğrtmenlerinin ek derslerihaftada 4-5 saat azalır.

SIRADAKİ HABER