EŞ DURUMU TAYİNİNE MAHKEMEDEN İKİNCİ DARBE !

Mahkeme Eş Durumu Özründen Atanamama İşleminin Yürütmesi Durdurdu!

EŞ DURUMU TAYİNİNE MAHKEMEDEN İKİNCİ DARBE !

Eğitim Bir sen'den yapılan açıklamada Mardin İdare Mahkemesi, üyemizin eş durumu özründen Eskişehir’e atanamaması işleminin yürütmesini durdurdu.

Açtığımız davada, Mardin’in Nusaybin İlçesi Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okulu’nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan ve eşi Eskişehir’in Odunpazarı İlçesi’nde Türkiye Odalar ve Boralar Birliği çalışanı olan üyemizin Eskişehir’e naklen atanma talebiyle Aralık 2011 tarihindeki özür grubu atamaları için yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin; daha önce özür grubu atamalarında yayımlanan kılavuzlarda eşi özel emeklilik sandığına tabi olarak çalışanlara eş durumu nedeniyle tayin hakkı verildiği halde, 2011 yılı Aralık dönemi özür grubu atamaları kılavuzunda buna ilişkin bir düzenlemeye yer verilmediği ve bu durumun eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddiasıyla iptalini talep etmiştik.

Mardin İdare Mahkemesi, 2012/565 Esas sayılı kararında, Anayasa’nın 41. maddesinde yer alan, “Aile Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulamasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar” hükmüne dikkat çekerek, “657 sayılı Kanun’un 72. maddesinin 2. fıkrasında yer alan, ‘Yeniden veya yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda aile birimini muhafaza etmek bakımından kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanarak memur olan diğer eşin de isteği halinde ataması, atamaya tabi tutulan memurun atandığı yere 74 ve 76. maddelerde belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır” ifadelerine yer verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin “Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirmeler” başlıklı 35. maddesinin 1. fıkrasında yer alan, “Öğretmenler, sağlık, eş ve öğrenim durumu özürleri nedeniyle özür gereklerinin karşılanabileceği yerlere yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. Ancak bu özürler nedeniyle yer değişikliği istekleri, hizmet gerekleri ile özür durumlarının birlikte karşılanması temelinde değerlendirilir” şeklindeki hükümlere atıfta bulunan mahkeme, mülga 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun geçici 20. maddesi kapsamında üyemizin Eskişehir Ticaret Borsası’nda görev yapan eşinin SGK’ya bağlı çalışan olarak kabul edilmek suretiyle işlem tesisi gerekirken, aksi yönde tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna vararak, dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

Kararı Görebilmek İçin Tıklayınız.Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2012, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER