LİSEDE MÜFREDAT DEĞİŞİYOR

Liselerde ‘dil anlatım ve Türk edebiyatı’ dersleri birleştirildi. Senaryo, blog, e-posta, kısa film hazırlama gibi konular da müfredata eklendi. Ancak eğitimciler “Müfredat güzel ama toplam ders saati artmazsa konular geçiştirilir” diyor.

LİSEDE MÜFREDAT DEĞİŞİYOR
 
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), liselerde okutulan Türk edebiyatı ile dil ve anlatım derslerini birleştirdi. Yeni dersin adı ise Türk dili ve edebiyatı oldu. Haftalık ders saati 5 olarak belirlendi. MEB Talim Terbiye Kurulu tarafından illere gönderilen yazıyla duyurulan uygulama 2016-2017 eğitim öğretim yılından itibaren 9’uncu sınıflardan başlanarak faaliyete geçirilecek.
 
PROGRAM YOĞUNLAŞTI
Yeni dersin müfredatında dikkat çeken değişiklikler yer alıyor. Türk dili ve edebiyatı ders programını inceleyen eğitimcilere göre, yeni dersin programı hayli yoğun. İki dersin müfredatındaki konuların tamamı bu yeni derste de okutulacak. Ayrıca müfredata öğrencilerin günlük hayatta kullandığı ve ilgilerini çekecek yeni konular da eklendi. Senaryo, e-posta, günlük, blog, hazırlıklı konuşma, dinleme, açık oturum ve panel, senaryo yazma, kısa film hazırlama, şiir dinletisi sunma gibi sözlü ve yazılı ifadenin geliştirilmesine yönelik konular bunlardan bazıları.
Mevcut Türk edebiyatı dersinde 9’uncu sınıfta tür bilgisi ön planda tutuluyor ancak türler ‘coşku ve heyecana dayalı metinler’, ‘olay çevresinde gelişen metinler (hikâye, roman, masal, fabl, destan, manzum hikâye, halk hikâyesi, tiyatro)’, ‘öğretici metinler’ olarak üç ana başlıkta toplanıyor. Başlık sayısı yeni derste, ‘hikâye, şiir, makale, roman, tiyatro, senaryo, masal/fabl, mektup/e-posta, günlük/blog olmak üzere değiştirilerek 9’a çıkarıldı. 9’uncu sınıf dil ve anlatım dersinde ise ‘iletişim, dil ve kültür, ses bilgisi, sözcükte anlam, sözcük grupları, cümlede anlam, paragraf bilgisi’ gibi konu ayrımı varken yeni Türk dili ve edebiyatı dersinde 9 konu başlığının içine dil ve anlatım kazanımları yerleştirildi. Bunun yanında “yazım kuralları, noktalama işaretleri, sözcük türleri (isim-sıfat-zamir), yapı bilgisi” gibi yeni dil bilgisi konuları da bu yeni müfredata eklendi. 10, 11, 12’nci sınıflarınyeni müfredatları ise kademeli olarak tüm dil bilgisi konuları ve türler üzerinden edebi dönem bilgilerini içeriyor.
 
YARATICI VE ENTELEKTÜEL MEZUNLAR HEDEFLENİYOR
Zerrin Bayır (Bilfen Liseleri Edebiyat Bölüm Başkanı): Yeni derste amaç, öğrencilerin yazma, sözlü iletişim kurma, etkili dinleme ve sunum becerisi kazanmalarını sağlamak. Öğrencilerin okuyan, okuduğunu anlayıp yorumlayan, yorumladığını sözlü ve yazılı olarak, doğru ve eksiksiz ifade eden, edebî yaratıcılığı gelişmiş ve belirli entelektüel seviyeye ulaşmış bireyler olarak mezun olmaları hedefleniyor. Fakat ders saati sayısı çok iyi hesaplanmalı.
Öğrencilerin ileride nasıl bir üniversite sınavına girecekleri netleşmeli. Ardından yeni müfredatın içeriğini hakkıyla vermek ve onları sınavlara hazırlayabilmek için ders saati sayısı 5’ten fazla olmalı. Aksi halde yeni müfredatın layığıyla verilmesi ve istenen öğrenci profilinin oluşturulması güçleşecek.  (mebpersonel.com)
Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2016, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER