MEB KURUMLAR ARASI GEÇİŞİ FRENLEDİ !

Millî Eğitim Bakanlığı öğretmenlerinin atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Kurumlar Arası geçişi kaldırdı.

MEB KURUMLAR ARASI GEÇİŞİ FRENLEDİ !
Millî eğitim bakanlığı öğretmenlerinin atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde değişiklik yaptı.

Kurumlar Arası geçişi kaldırıldı.

Böylece MEB şoklar dalgasına bir yenisini daha ekledi ve kurumlar arası geçişle geçmeyi bekleyen binlerce kişiyi de mağdur etmiş oldu.

Bu değişiklikler şu anlama geliyor:

1-Açıktan, kurumlar arası ve kurum içi atamalarda devlet memuriyetindeki hizmet süresi esas alınmayacak tüm atama çeşitlerinde KPSS puanı kullanılacaktır.

2-Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtında diğer hizmet sınıflarında çalışanlardan öğretmen olarak atanmak isteyenlerde Açıktan ilk atama, kurum içi ve kurumlar arası ilk atama da ki gibi KPSS puanı ile atanacaklardır.

3-Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dâhil öğretmen unvanlı kadrolarda adaylıklarının kaldırılmış olması kaydıyla Bakanlık kadrolarındaki görevlerinden ayrılanlar ile Hâlen kamu kurum ve kuruluşlarında öğretmen veya başka unvanda görev yapanlara ayrılan % 7’lik kontenjan yönetmelik değişikliği ile% 1’ e indirilmiştir.

4-Asıl Devlet memurları da ilk atama yoluyla öğretmenliğe başvurabilecekler.

MADDE 1 – 6/5/2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim BakanlığıÖğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

Kaldırılan madde:

e) Açıktan ilk atama, kurumlar arası ilk atama ve kurum içi ilk atama yoluyla öğretmenliğe atanacaklarda Devlet memuriyetindeki hizmet süresi esas alınır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

Kaldırılan madde:

Atama çeşitleri

MADDE 12 – (1) Öğretmen kadrolarına atama çeşitleri şunlardır:

a) İlk atama

b) Açıktan ve kurumlar arası yeniden atama

c) Açıktan ilk atama, kurum içi ve kurumlar arası ilk atama

ç) Millî sporcuların ataması

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “Aday” ibaresi “Aday veya asıl” olarak, “adaylığı kaldırılmadan” ibaresi “adaylığı kaldırılmadan veya kaldırıldıktan sonra” olarak değiştirilmiştir.

Değiştirilen madde:

ç) Aday Devlet memuru olarak hâlen Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar ile öğretmen veya Devlet memuru olarak görev yapmakta ike adaylığı kaldırılmadan kendi istekleriyle bu görevlerinden ayrılanlar ya da adaylık döneminde başarısız olmaları nedeniyle görevine son verilenler,

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Kaldırılan madde:

Açıktan ilk atama, kurum içi ve kurumlar arası ilk atama

MADDE 15 – (1) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki diğer hizmet sınıflarında hâlen asıl memur olarak görev yapanlar ile Devlet memuru olarak çalışmakta iken görevlerinden ayrılanlar, bu kapsamda başvuruda bulunabilirler.

(2) Bu madde kapsamında başvuruda bulunacakların atamalarında esas alınacak hizmet sürelerinin hesabında, Bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen Devlet memuru olarak geçirilen hizmet süreleri esas alınır.

(3) Bu madde kapsamında atamaya esas alınacak hizmet sürelerinin hesabında, askerlik dâhil aylıksız izinli olarak geçen hizmet süreleri dikkate alınmaz.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Kaldırılan madde:

(3) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki hizmet sınıflarında görevli olup öğretmenliğe ilk defa atanacakların durumu, istekleri ve tercihleri doğrultusunda bu Yönetmeliğin 13 üncü veya 15 inci maddesi kapsamında değerlendirilir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “% 7’si” ibaresi “% 1’i” olarak değiştirilmiş, (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

Kaldırılan ve Değiştirilen madde:

(3) Bakanlığa atama izni verilen öğretmen kadrolarından;

a) % 7’si bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesi,(Değişti)

b) % 3’ü bu Yönetmeliğin 15 inci maddesi (Kalktı)

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “15,” ibaresi ile (d) ve (e) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Kaldırılan madde:

d) Açıktan ilk atama yoluyla atanacaklardan hizmet belgesi veya kurumca onaylı örneği ile Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli olmadığına dair yazılı beyanı (Devredilen Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur),

e) Kurumlar arası ilk atama yoluyla atanacaklardan hizmet belgesi veya kurumca onaylı örneği,

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmış, beşinci fıkrasında yer alan “14 üncü ve 15 inci maddelerine” ibaresi “14 üncü maddesine” olarak ve yedinci fıkrasında yer alan “14 üncü ve 15 inci maddeleri” ibaresi “14 üncü maddesi” olarak değiştirilmiştir.

Kaldırılan madde:

c) 15 inci maddesi kapsamındakilerin atamaları memuriyetteki hizmet süreleri,

(7) Bu Yönetmeliğin 14 üncü ve 15 inci maddeleri kapsamında atanacakların hizmet sürelerinin eşit olması hâlinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “14 ve 15 inci maddeleri” ibaresi “14 üncü maddesi” olarak değiştirilmiştir.

Değiştirilen madde:

(4) Bu Yönetmeliğin 14 ve 15 inci maddeleri kapsamında öğretmenliğe atananların, özür durumundan yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için son olarak atandıkları görev yerlerinde en az bir yıl süreyle görev yapmış olmaları gerekir.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2012, 00:00
YORUM EKLE
YORUMLAR
kul hakkı
kul hakkı - 4 yıl Önce

sayın devlet büyüklerimiz kurumlar arası geçiş hakkımızın geri verilmesini, ve binlerce insanın bir gecede yönetmelik çıkartılarak kpss şartı konulmasını halen içimize sindiremiyoruz.inanıyorum ki ilahi adalet bir gün tecelli edecektir.inanıyorum ki sessiz çoğunluğun sesini duyacak vede bizlere bu hakkı geri vereceksinizdir.sizleri sevgi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olması dileğiyle....

SIRADAKİ HABER