MEB'DEN ÖĞRETMENLERE YAZI !

Öğretmenlerin bilgi ve becerilerini geliştirmek, verimliliklerini artırmak, bilimsel ve teknolojik gelişmelere uyumlarını ve üst görevlere hazırlanmalarını sağlamak amacıyla hazırlanan Mesleki Gelişimi Eğitim Planı

MEB'DEN ÖĞRETMENLERE YAZI !
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Öğretmen Yetiştirme ve-Geliştirme Genel Müdürlüğü


Sayı : 43501582/771/200739 04/12/2012
Konu : 2013 Yılı Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi Eğitim PlanıBAKANLIK MAKAMINA

İlgi: Millî Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri gereğince, Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görevli öğretmenlerin bilgi ve becerilerini geliştirmek, verimliliklerini artırmak, bilimsel ve teknolojik gelişmelere uyumlarını ve üst görevlere hazırlanmalarını sağlamak amacıyla Bakanlığımız merkez teşkilatı birimleri ile taşra teşkilatının görüşleri alınarak "2013 Yılı Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi Eğitim Planı" hazırlanmıştır.
2013 yılında düzenlenecek mesleki gelişim eğitim faaliyetlerinin, ilgi Yönetmelik ve ekte belirtilen "Uygulama Esasları" çerçevesinde. Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı tarafından, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içinde yürütülmesi gerekmektedir.
Makamlarınızca uygun görülmesi halinde, 2013 Yılı Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi Eğitim Planının ve Uygulama Esaslarının uygulamaya konulmasını olurlarınıza arz ederim.

 
Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2012, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER