EĞİTİMDE GELECEĞİ GÖRMEK

EĞİTİMDE GELECEĞİ G&Ouml;RMEK<br />Sayın cumhurbaşkanımız yine eğitim ve k&uuml;lt&uuml;r işlerinde istenilen başarının sağlanamadığını ifade etti.<br />Eğitim icraatlarında geleceğin iyi okunamadığına, kaş yapayım derken g&ouml;z &ccedil;ıkarıldığına defalarca tanık olduk. Eğitimden anlamayan insanlarla eğitim sistemini geliştirmezsiniz. Ekipler defalarca değiştirildi lakin sorun &ccedil;&ouml;z&uuml;lmedi. Eğitimden anlamayanların yerine eğitimden anlamayan başka birilerinin getirilmesi yoluyla elbette sorun &ccedil;&ouml;z&uuml;lemez sadece yeni sorunların doğar.<br />Şimdi tarihe not d&uuml;ş&uuml;yor, eğitimde etkisi 100 yıl s&uuml;recek bir hatayı dile getiriyor ve &nbsp;&nbsp;Sayın Cumhurbaşkanımızın bu soruna m&uuml;dahale etmesini temenni ediyorum.<br />Normal eğitime ge&ccedil;iş i&ccedil;in sayın cumhurbaşkanımız emir verdi.&nbsp; Eğitimden zerre kadar anlamayan bazı m&uuml;lki amirler ve karar vericiler ikili eğitim yapan okulların bah&ccedil;elerine yeni binalar yaparak hemen bu emri yerine getirme yoluna gittiler. Bu binalar 100 yıl boyunca orada kalacaklar. Bir&ccedil;ok okul bah&ccedil;esinde &ccedil;ocukların teneff&uuml;se &ccedil;ıkacağı, oyun oynayacağı, beden eğitimi dersi &nbsp;ve spor yapacağı yer kalmıyor. Ayrıca mevcut okullardaki t&uuml;m at&ouml;lye ve işlikler de derslik ihtiyacı nedeniyle sınıfa d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;l&uuml;yor. Bu nedenle &ccedil;ocukların sanatsal &ccedil;alışma yapacakları yer kalmıyor.<br />Şimdi Sayın cumhurbaşkanımız diyor ki biz yetenekleri keşfetmeliyiz, geliştirmeliyiz. Elbette &ccedil;ok haklı. İyi de okul bah&ccedil;esinde spor alanı kalmayacak. &Ccedil;ocukların okul bah&ccedil;esinde ne futbol ne basketbol ne de voleybol oynayacak sahaları olmayınca yetenekleri nasıl keşfedip, nasıl geliştirilecek! &nbsp;Ayrıca at&ouml;lyeler, işlikler dershaneye &ccedil;evrildi. &Ccedil;ocukların resim &ccedil;izecekleri, m&uuml;zik aleti &ccedil;alacakları at&ouml;lyeleri yok.&nbsp; T&uuml;m dersleri kendi sınıflarında işlemek zorundalar. Bu durumda hangi yetenek nasıl keşfedilip geliştirilecek?<br />Okul bah&ccedil;eleri &ccedil;ocukların oyunlar aracılığıyla sosyalleştiği, topluma uyum sağlamaları&nbsp; konusunda en etkin alanlardır.&nbsp; &Ccedil;ocukların, sosyal gelişimi konusunda ciddi sıkıntılar var. Bah&ccedil;eler yok edildiğinde sosyalleşememiş bireyler &uuml;lkemiz i&ccedil;in &ouml;nemli bir soruna d&ouml;n&uuml;şecek.<br />Okul bah&ccedil;elerini bina ile dolduranlara soruyum:<br />&Ccedil;ocuklar bah&ccedil;ede yeni arkadaşlar edinirler. Bah&ccedil;esi olmadığı i&ccedil;in 30-35 saat sınıfında hapis hayatı yaşayan &ouml;ğrenciler, nasıl sosyalleşecek? &nbsp;<br />Oyunlar vasıtasıyla liderlik &ouml;zelliği olan &ccedil;ocukların bu &ouml;zelliği keşfedilir. Bah&ccedil;e&nbsp; ve oyun yoksa aralarından liderler nasıl &ccedil;ıkacak?<br />&Ccedil;ocuklar, okul bah&ccedil;esinde birlikte yaşama k&uuml;lt&uuml;r&uuml; edinirler. Bah&ccedil;e olmadan &ccedil;ocuklar bireysellikten nasıl kurtulacak? Nasıl birlikte yaşama k&uuml;lt&uuml;r&uuml; edinecekler?<br />&Ccedil;ocuklar okul bah&ccedil;esinde diğer &ccedil;ocuklar i&ccedil;inde toplumsal normları ve bunlara uymayı &ouml;ğrenirler. Bah&ccedil;eler olmadan topluma uyumlu bireyler nasıl yetişecek?<br />Okul bah&ccedil;elerinde oyunlar oynarken, &ccedil;ocukların takım olma, herkese yeteneğine uygun g&ouml;rev verme, ekip i&ccedil;inde sorumluluğunu yerine getirme becerileri gelişir. Bah&ccedil;eler olmadan y&ouml;netmeyi, y&ouml;netilmeyi, takım &ccedil;alışmasını &ccedil;ocuklar nasıl &ouml;ğrenecek?<br />Okul bah&ccedil;esindeki oyunlar olmadan, &ccedil;ocuklarımız y&uuml;r&uuml;meyi, koşmayı, d&uuml;şmeyi, kalkmayı, kendilerini korumayı, başkalarını g&ouml;zetmeyi, haklarını aramayı, m&uuml;cadele etmeyi, kazanmayı, kaybetmeyi, alkışlamayı, yenilgiyi, kabullenmeyi, daha &ccedil;ok &ccedil;abanın başarıyı getireceğini, k&uuml;&ccedil;&uuml;klerini korumayı, d&uuml;şen birini kaldırmayı, kendi arzuları kadar başkalarının da isteklerine &ouml;nem vermeyi&hellip; nasıl &ouml;ğrenecek?<br />Okullarda m&uuml;zik derslikleri olmadan m&uuml;zisyenler, resim at&ouml;lyeleri olmadan ressamlar, iş at&ouml;lyeleri olmadan mucitler nasıl yetişecek?<br />&Ccedil;ok s&uuml;rmeyecek, birka&ccedil; yıl i&ccedil;inde yapılan hatanın farkına varılacak, pişman olunacak. Keşke daha doğru bir &ccedil;&ouml;z&uuml;m bulsaydık denilecek. Lakin yapılan binalar yıkılamayacağı i&ccedil;in yeni nesillerimiz ve geleceğimiz heder olmaya devam edecek.<br />Son s&ouml;z: Eğitim, eğitimcilere bırakılmalıdır.<br /><br />Doğan CEYLAN
YORUM EKLE