EĞİTİM AMA NASIL BİR EĞİTİM ?ÖĞRETMENE ŞİDDETE KAMU DAVASI AÇILMALIDIR!SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN YÖNETMELİĞİNE YÜRÜTMEYİ DURDURMATÜRK MİLLETİNİN BAHAR BAYRAMI; YENİGÜN/ NEVRUZ KUTLU OLSUN..!MEB' İN 11 BİN DERSLİK AÇIĞI NASIL KAPANIR ?DEĞERLER, KİMLİK VE KİŞİLİKLER PARÇALANIRKENLİSEYE GEÇİŞ BİLMECESİ : BU YAZ SICAK GEÇECEKMİLLİ EĞİTİM ÇALIŞANLARI NEDEN ÇOK CEZA ALMAKTA?ÇANAKKALE ZAFERİ’NİN 103’ÜNCÜ YILDÖNÜMÜ KUTLU OLSUNGENEL BAŞKAN: “ AP’NİN KARARINI KINIYORUM”İŞSİZLİK,İŞSİZLİK,İŞSİZLİK !SAĞLIK ÇALIŞANLARI BU MÜJDECİLERE GEREKEN DERSİ VERMELİMÜFETTİŞLİK MÜLAKATINA MAHKEMEDEN DURDURMA1 DOKTORA 5635 HASTA DÜŞÜYORGENEL BAŞKAN: “NÖBET GÖREVİ İLE İLGİLİ 4 AYRI EYLEM KARARI ALDIK.”

GİH SINIFINA ATANMAK İSTEYEN YHS PERSONELİNE DANIŞTAY NE DEDİ?

Uzman Erbaş olarak belli bir süre görev yaptıktan sonra bu görevinden ayrılarak, açıktan Devlet memuriyetine ait Yardımcı Hizmetler Sınıfına dahil bir kadroya atanan personelin, Genel İdare Hizmetleri Sınıfı kapsamında durumuna uygun bir kadroya atanma talebi olumlu bulunmadı.

01-05-2016 22:30 - MEVZUAT

Söz konusu olayda; 3269 sayılı Kanuna tabi olarak uzman erbaş statüsünde görev yapmakta iken, bu görevden kendi isteğiyle ayrılan ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü emrine bekçi olarak açıktan atanan ve daha sonra yardımcı hizmetler sınıfında hizmetli kadrosuna naklen atanan personelin, genel idare hizmetleri sınıfında durumuna uygun bir kadroya atanma istemiyle yaptığı başvuru, ilgili Kurum tarafından reddedilmiştir.
 
Talebi reddedilen Devlet memuru tarafından açılan davaya bakan İdare Mahkemesi;
 
-Uzman erbaş olarak görev yapmış olanların atanabileceği kadroların, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin Ek 1 inci maddesi ile Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nde yer alan kurallar uyarınca, Devlet Personel Başkanlığı'nın konuya ilişkin olumlu görüşü de dikkate alınmak suretiyle belirlenmesi gerektiği,
 
-Devlet Personel Başkanlığı'nın 2000/2 sayılı Tebliğine göre, uzman erbaş olarak görev yapmış olanların koruma ve güvenlik kadrosu ile kurumların görevde yükselme yönetmeliklerinde bu düzeyde belirledikleri diğer kadrolara atanmalarının mümkün olduğu,
 
 -Davacının, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nde idari hizmetler grubu içerisinde sayılan kadrolara atanabilecek durumda olduğu,
 
-Kurumun, ilgili personelin atanmak istediği unvanlarda münhal kadro bulunup bulunmadığı yönünden değerlendirme yapılmak suretiyle işlem tesis edilmesi gerekirken, personelin talebini reddetmesinin hukuka uygun olmadığı
 
yönünde değerlendirme yaparak, işlemin iptaline hükmetmiştir.
 
Danıştay’ın konuya bakışı
 
Davalı idarenin temyiz başvurusunu değerlendiren Danıştay 5 inci Dairesi;
 
-657 sayılı Devlet Memurları Kanununda, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurların kurum içinde naklen atanmaları konusunda idareye takdir yetkisi tanındığını,
 
-İlgili Kurum düzenlemelerinde “İdari Hizmetler Grubu”nun görevde yükselmeye tabi olduğunun belirtildiğini,
 
-İdarenin, bir kadroya atama yapma konusunda sahip bulunduğu takdir yetkisinin mutlak ve sınırsız olmadığı, bu yetkinin kamu yararı ve kamu hizmetinin gerekleri göz önünde tutularak kullanılması gerektiğini,
 
-Yardımcı hizmetler sınıfında hizmetli kadrosunda görev yapan davacının, genel idare hizmetleri sınıfında bir kadroya atanabilmesi için, yasal mevzuat gereği görevde yükselme sınavına girerek başarılı olması gerektiğini
 
ifade ederek, mevzuata uygun olarak kamu yararı ve hizmet gerekleri göz önünde bulundurularak tesis edilmiş olan dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığından hareketle, İdare Mahkemesinin iptal Kararını bozulmasına hükmetti.

HABERİ PAYLAŞMAK İSTER MİSİN?

BU HABERE YORUM YAPMAK İSTERMİSİNİZ ?

:

:

YORUMUMU ONAYLA

Yazarlar

En Çok Okunanlar
Anket

MEB Yönetici Adayları sözlü mülakat komisyonları hakkaniyetli bir sınav gerçekleştirdiler mi ?


EVET
HAYIR

2011 Kamudan.com Tasarım ve Yazılım KARİP NETWORK
Çalışan Sitesi - Yeni Projeler