ENGELLİ YAKINI OLAN MEMUR İÇİN SAATLİK İZİN

Devlet memurlarından engelli yakınları bulunanlar, mesai saatleri içerisinde bu yakınlarının zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yanlarında bulunma ihtiyacı duyabilmektedirler.

ENGELLİ YAKINI OLAN MEMUR İÇİN SAATLİK İZİN
Engelli Olan Yakınına Bakması İçin Memura Saatlik İzin Verilmesi

Devlet memurlarından engelli yakınları bulunanlar, mesai saatleri içerisinde bu yakınlarının zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yanlarında bulunma ihtiyacı duyabilmektedirler. 
 
Mevzuatta saatlik izin düzenlemesi
 
Memurların hangi hallerde ve hangi sürelerle izin kullanabilecekleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilmiş olup, süt izni haricinde memurun gün içerisinde belli sürelerle izinli sayılmasına imkan veren bir düzenlemeye ise yer verilmemiştir.
657 sayılı Kanunun izin düzenlemelerinin imkan vermemesi nedeniyle, gün içerisinde zorunlu bazı ihtiyaçlarının karşılanması gerekecek şekilde engelli yakını olan memurlar, sıkıntılı anlar yaşayabilmektedirler.
 
Bu gibi durumlarda, memurun gün içerisinde kısa süreli de olsa görevinden ayrılmasına kurumların bazılarında müsaade edilmezken, bazı kurumlar ise engelli yakınının zorunlu ihtiyaçlarının görülmesine yardımcı olması için memura gerekli imkanları sağlamaktadırlar.
 
Genelge ile konuya çözüm getirilmiş
 
30.01.2010 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2010/2 sayılı ve “Sendikal Gelişmeler Doğrultusunda Alınacak Önlemler” başlıklı Başbakanlık Genelgesinde, engelli yakınlarının günlük bakımı için memurlara izin kullanımında gerekli kolaylık sağlanması gerektiği belirtilmiştir.
 
Söz konusu Genelgenin ilgili bölümünde;  “3-Kamu çalışanlarının kanunen bakmakla yükümlü olduğu özürlü aile bireyinin bakıma muhtaç olduğunun ilgili mevzuatına göre alınmış geçerli özürlü sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi kaydıyla bu durumdaki personele; özürlü aile ferdinin günlük bakımı için izin kullanımında gerekli kolaylık sağlanacak ve personel mesai saatleri dışındaki nöbet görevinden ve gece vardiyasından muaf tutulacaktır.” denilmiştir.
 
Uygulama nasıl olmalı?
 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununda, engelli yakınının günlük bakımı için mesai saatleri içerisinde memura izin verilmesine imkan veren bir düzenleme bulunmamakla birlikte, 2010/2 sayılı Başbakanlık Genelgesine istinaden, memurun;
-Bakmakla yükümlü olduğu aile ferleri arasında engelli birisinin bulunması,
-Bu kişinin bakıma muhtaç olduğunu, ilgili mevzuatına göre alınmış geçerli engelli sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi
durumunda, engelli aile ferdinin günlük bakımı için kendisine mesai saatleri içerisinde izin verilmesi konusunda kurumu tarafından gerekli kolaylığın sağlanması gerekecektir.
 
Ayrıca, durumu bu şekilde olan memurların, aksine bir talepleri bulunmadığı sürece, mesai saatleri dışındaki nöbet görevinden ve gece vardiyasından muaf tutulması da gerekmektedir.
 
Bu itibarla, memurunyeri.com olarak, engelli aile ferdinin günlük bakımı için usulüne uygun şekilde izin talep etmesine rağmen memurun bu talebini karşılamayan ya da bu durumda olan memurlara talepleri dışında nöbet görevi veya gece vardiyası yaptıran amirlerin, Başbakanlığın ilgili Genelgesine aykırı hareket etmiş sayılacaklarını değerlendirmekteyiz.
memurunyeri
Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2013, 00:00
YORUM EKLE
YORUMLAR
ülkü gürel
ülkü gürel - 5 yıl Önce

bence uygulama 1.derece yakını engelli olunan olması gerekli.çünkü ben ailemle yaşıyorum. annem agır engelli bu mevzuatlardaki laf canbazlıkları nedeniyle gece nöbeti tutmaktayım.

SIRADAKİ HABER