Kamu Görevlilerinin 28/B Tazminatı Artacak mı?

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28/B maddesi hükümlerine istinaden kamu görevlilerinden bazılarına ödenen ek tazminatın miktarı 2019 senesinde artacak.

Kamu Görevlilerinin 28/B Tazminatı Artacak mı?

Kamu görevlilerinden bazılarına ödenen ve 375 sayılı KHK’nın 28/B maddesinde yapıldığı için “28/B Tazminatı” olarak da bilinen ek tazminatın miktarı 2019 sene için 11 TL artacak. Tazminattan yararlananlar.

375 sayılı KHK’nın 28/B maddesi ile hüküm altına alınan ek tazminattan, görev yaptıkları yerler esas alınarak;

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personelin, (mahalli idareler ile bunlara bağlı kuruluşlarda çalışanlar hariç)

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi personelin,

3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununa tabi personelin,

3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi personelin,

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa tabi personelin,

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi personelin,

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğünde görevli sözleşmeli personelin,

Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığında görevli kadro karşılığı sözleşmeli personelin,

Güvenlik korucularının (geçici köy korucuları) yararlanması mümkün olabiliyor.

28/B tazminatının kimlere ne kadar ödeneceği ile hangi hallerde ödenmeyeceği hususu; görev mahallinin özelliği, görevin önem ve güçlüğü, personelin teminindeki zorluklar, personelin zorunlu hizmete tabi olup olmaması ve Devletin mali imkanları dikkate alınarak Cumhurbaşkanı kararı ile belirleniyor.

Kapsamda olan kamu görevlilerinden;

Olağanüstü Hal Bölgesi ve mücavir illerde görev yapanlara ek tazminat ödeniyor.

Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenecek diğer illerde görev yapanlara ek tazminat ödeniyor.

OHAL ilanının ülkenin genelinde olması durumunda, Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenecek yerlerde görev yapanlara ek tazminat ödeniyor.

Tazminatın miktarı artıyor

28/B tazminatının kapsamında olan kamu görevlilerine, her sene bütçe kanununda gösterilen miktarı geçmeyecek şekilde ek tazminat ödeniyor.

2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda aylık 135 TL olarak belirlenmiş olan ek tazminat miktarı, 2019 Yılı Merkezi Bütçe Kanunu Teklifinde 146 TL olarak yer almıştır. 

Belirlenmiş olan bu tutarın %50’si oranda artırılabilmesi konusunda Cumhurbaşkanına yetki verilmiştir.

Herhangi bir vergi ve kesintiye tabi olmayan bu tazminat, ödeme yapılan personel için kazanılmış hak oluşturmazken, Kanun Teklifindeki tutarın TBMM’de aynı şekilde kabul edilmesi durumunda 28/B tazminatının aylık miktarı 2019 yılı için 11 TL artmış olacak.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner2

banner1

banner7