Mazeret İzni Kullanmak Memurun Maaşını Etkileyebiliyor

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Devlet memurlarına bazı hallerde ve belli sürelerle mazeret izni kullanabilme hakkı da tanımıştır. 

Mazeret İzni Kullanmak Memurun Maaşını Etkileyebiliyor

Kendilerine tanınan mazeret izni hakkı kapsamında izin kullanan memurlar, bu izinleri kullandıkları dönemlerde fiilen çalışmaya bağlı bazı ödemeler dışındaki mali ve sosyal haklardan yararlanmaya devam edereler.

Kendisine fiili çalışmaya bağlı ödeme yapılan memurların aylık gelirleri, mazeret izni kullandıkları dönemlerde, izin süresine ve fiilen çalışmaya bağlı ödemelerinin miktarına bağlı olarak azalmaktadır.

Memurun mazeret izni

657 sayılı Kanun; hamilelik, doğum, çocuk, evlenme ve ölüm olaylarına bağlı olarak talepleri halinde belli sürelerle memurlara mazeret izni verilmesini zorunlu tutarken, bu mazeretler dışındaki herhangi bir sebepten dolayı da amir takdirine bağlı olarak belli süre mazeret izini kullanılabilmesini mümkün kılmıştır.

Mazeret izni süresince memurun fiilen çalışmaya bağlı olmayan mali ve sosyal haklarına dokunulmasına imkan veren herhangi bir düzenleme ise mevzuatta yer almamıştır.

Memurun fiilen çalışmasına bağlı ödemeler

Fiilen çalışmalarına bağlı olarak memurlara yapılan ödemeler bazı hallerde kesilmektedir. Bu hallerden birisi de mazeret izni kullanımıdır.

Mazeret izni kullanılan dönemde memurun fiilen çalışmasından söz edilemeyecek olması ve fiilen çalışmaya bağlı ek/ilave ödemelere mazeret izni yönüyle herhangi bir istisnanın getirilmemiş olması sebebiyle, çeşitli sebeplerle mazeret izni kullanılan süreler için memurlara bazı ödemeler yapılmamaktadır.

Fiilen çalışmaya bağlı olarak bazı memurlar; ek özel hizmet tazminatı, ilave özel hizmet tazminatı, fazla çalışma ücreti, bazı ek ders ücretleri gibi ödemelerden yararlanabiliyor.

Mazeret izni kullandığı süre için memura ödenmeyen ek/ilave özel hizmet tazminatlarından bazıları şunlar:

Teknik Hizmetler Sınıfı personeline; arazi, şantiye, inşaat, baraj, park, bahçe, maden, açık alanlarda kurulu tarım ve hayvancılık uygulama birimleri ve yol gibi açık çalışma mahallerindeki fiilen çalışmalarından dolayı, çalıştıkları günler karşılığında ödenen ek özel hizmet tazminatı.

Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamında görev yapan bazı personele, büyük yatırım projelerinde çalışmalarından dolayı ödenen ek özel hizmet tazminatı.

Teknik Hizmetler Sınıfı personeline, kalkınmada öncelikli yörelerde sürekli görevle bulunuyor olmalarından dolayı ödenen ek özel hizmet tazminatı.

Sağlık Hizmetleri Sınıfı personeline, kalkınmada öncelikli yörelerde sürekli görevle bulunuyor olmalarından dolayı ödenen ek özel hizmet tazminatı.

Sağlık Hizmetleri Sınıfı kapsamında görev yapan bazı personele, il/ilçe merkezine uzaklığı en az 10 km olan yerleşim birimlerinde görev yapıyor olmalarından dolayı ödenen ek özel hizmet tazminatı.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner2

banner1

banner7