YÖK: Sağlıkta Lisans Tamamlama Duyurusu

Lisans tamamlamaya 19.11.2014 tarihinden evvel mezun olanlar başvurabilecek. Sağlık Lisans Tamamlama Programına dair başvuru ve tercih işlemleri 09/08/2018 (Saat:14:00) – 17/08/2018 (Saat:17:00) tarihleri arasında YÖK’ün İnternet sitesi üzerinden e-Devlet aracılığı ile yapılacaktır.

YÖK: Sağlıkta Lisans Tamamlama Duyurusu

Bilindiği üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun Geçici 69. maddesinde "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle sağlık alanında ön lisans diploması alanlardan ebelik ve hemşirelik programlarından mezun olanlara kendi alanlarında, diğerlerinde ise Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği, ebelik ve hemşirelik dışındaki ilişkili alanlarda lisans tamamlama eğitimi yaptırılır. 

Bu eğitimler, Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği alanlarda uzaktan eğitim yöntemleri ile verilebilir. Uygulama eğitimleri için Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu iş birliği yapar. Bu eğitimlerin usul ve esasları Yükseköğretim Kurulunca belirlenir." hükmü bulunmaktadır.

Söz konusu hüküm uyarınca;

1. Başkanlığımızca belirlenen sağlık önlisans programlarından 19.11.2014 tarihinden evvel mezun olan adaylar 2018 Sağlık Lisans Tamamlamaya başvurabilmektedir.

2. 2018-2019 eğitim-öğretim yılı için Sağlık Lisans Tamamlama Programına dair başvuru ve tercih işlemleri 09/08/2018 (Saat:14:00) – 17/08/2018 (Saat:17:00) tarihleri arasında Başkanlığımız resmi internet sitesi üzerinden e-Devlet aracılığı ile yapılacaktır.

3. Başvuru ve tercihlerin yapılması aşamasında, adayların ön lisans mezuniyet not ortalamaları YÖKSİS Veri Tabanından otomatik olarak çekilecektir.

4. Adaylar en çok 20 tercih yapabilecektir.

5. Yerleştirme işlemleri, adayların ön lisans not ortalamaları 2 ile çarpılarak elde edilecek puanlara göre sıralanarak yapılacaktır. 

Sağlık Lisans Tamamlama kapsamında 2017 senesinde yerleşen adayların bu sene başvurmaları halinde ise ön lisans not ortalamaları 1 ile çarpılarak yerleştirme işlemine alınacaktır.

6. Lisans programlarına dair belirlenen katkı payı/öğrenim ücretinin ödenmesi gerekmektedir.

2547 sayılı Kanun’un 69. Maddesi uyarınca 19.11.2014 tarihi evvelinde bir önlisans programından mezun olmuş kişilere lisans tamamlama hakkı verilmişti. 

Bir çok sağlık çalışanımız bu haktan faydalanırken 19.11.2014 tarihinden sonra bir önlisans programından mezun olan kişiler kapsam dışında kalmıştı.

Yapılacak bir kanuni düzenleme ile bu mağduriyetin ortadan kaldırılması gerekmektedir. Bu konuda yetkili sendika ve hükümet yetkililerini göreve çağırıyorum.

Bu vesile ile bu günlerde müracaatları yapılacak olan lisans tamamlama programına başlayacak olan arkadaşlara kolaylıklar ve başarılar diliyorum.

Mümtaz Kamil DURAK

Türk Sağlık Sen Isparta Şube Başkanı

Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2018, 18:06
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner2

banner1

banner7