9 UNVANDAKİ PERSONELİN AYLIK NET MAAŞLARI

Kamu çalışanları arasında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak teknik hizmetler sınıfında; Jeolog, Hidrojeolog, Hidrolog, Jeomorfolog, Jeofizikçi, Fizikçi, Matematikçi, İstatistikçi ve Kimyager unvanlı kadrolarda görev yapan personel de bulunmaktadır.

 9 UNVANDAKİ PERSONELİN AYLIK NET MAAŞLARI
 9 UNVANDAKİ PERSONELİN AYLIK NET MAAŞLARI


Kamu çalışanları arasında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak teknik hizmetler sınıfında; Jeolog, Hidrojeolog, Hidrolog, Jeomorfolog, Jeofizikçi, Fizikçi, Matematikçi, İstatistikçi ve Kimyager unvanlı kadrolarda görev yapan personel de bulunmaktadır.
 
Jeolog, Hidrojeolog, Hidrolog, Jeomorfolog, Jeofizikçi, Fizikçi, Matematikçi, İstatistikçi ve Kimyager unvanını kazanmış olanların teknik hizmetler sınıfına dahil memur kadrolarında görev almaları halinde, eğitim durumları itibariyle memuriyete giriş derecelerine 1 derece ilave edilmektedir. Öte yandan, teknik hizmetler sınıfında görev alan bu personele, kalkınmada öncelikli yörelerde görev yapmaları durumunda, çeşitli oranlarda ek özel tazminat da ödenmektedir.

 
Teknik Hizmetler Sınıfındaki söz konusu unvanlı kadrolarda görev yapan personelin aylık net ücretleri konusunda  yaptığımız çalışmada; hizmet süreleri ile derece ve kademeleri aynı olan 9 farklı unvandaki personelin tamamının aynı miktarda aylık ücret aldığı görülmektedir.TH SINIFINDA 9 UNVANDAKİ PERSONELİN AYLIK NET MAAŞLARI

DERECE / KADEME

HİZMET YILI

AYLIK NET ÜCRET

8,1

0

2.435,03

8,2

1

2.436,97

8,3

2

2.438,91

7,1

3

2.446,41

7,2

4

2.448,36

7,3

5

2.459,30

6,1

6

2.518,80

6,2

7

2.521,24

6,3

8

2.523,68

5,1

9

2.531,55

5,2

10

2.534,26

5,3

11

2.536,98

4,1

12

2.685,73

4,2

13

2.688,72

4,3

14

2.691,70

3,1

15

2.700,11

3,2

16

2.703,64

3,3

17

2.707,16

2,1

18

2.785,87

2,2

19

2.789,94

2,3

20

2.794,01

1,1

21

2.841,47

1,2

22

2.845,81

1,3

23

2.850,15

1,4

24

2.854,49

1,4

25

2.855,57

 NOT: Hesaplamalarda;
 
**2013 yılı ikinci 6 ayı için geçerli katsayılar kullanılmıştır.
 
**Gelir Vergisi oranı %15 uygulanmıştır.
 
**5 yıl ve daha az hizmeti olan memurların 01.10.2008 tarihinden sonra göreve başladıkları varsayılaraksosyal güvenlik kesintileri buna göre hesaplanmıştır.
 
**Ek ödemeleri döner sermayeden karşılanan personel için, sabit döner sermaye ödemeleri hesaplamaya dahil edilmiştir.
 
**Aile yardımı ve asgari geçim indirimi bakımından, bekar ve çocuksuz personele göre değerlendirme yapılmıştır.
 
**Yabancı Dil Tazminatı ödemeleri dikkate alınmamıştır.
 
**Sendika aidatı ve toplu sözleşme ikramiyesi ödemesi dikkate alınmamıştır.
 
**Çalışılan bölgelerden kaynaklı ek özel hizmet tazminatı ödemeleri dikkate alınmamıştır.
 
memurunyeri.com
Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2013, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER