MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Marmara Ünversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

 

Marmara Ünversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı


Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:
 

657 SAYILI DEVLET MEMURLARIKANUNUNUN DEĞİŞİK 4/B MADDESİNE GÖRESÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
 

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet MemurlarıKanununun 4.maddesinin (B) fıkrasına göreSözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılıKararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli PersonelÇalıştırılmasına ilişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan ek 2inci maddenin (b) fıkrasına göre 2012 KPSS(B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyondasözleşmeli personel alınacaktır.

POZİSYON ADET ARANILAN NİTELİKLER NİTELİK KODU
BÜROPERSONELİ 1

Yükseköğretim Kurumlarının Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik veya KütüphanecilikLisans programlarından birinden mezun olmak.

Bilgi ve Belge Yönetimi alanında Yüksek Lisans yapıyor veya yapmış olmak.

Elektronik Belge Yönetimi ve Standart Dosya Planı alanında en az 1 yıl çalışmış olmak ve belgelendirmek.

* Resmi Kurum onaylı Bilgisayar İşletmenliği eğitimi almış olmak vebelgelendirmek, (MS/Word/Excel/ Powepoint , MS Project, MS Visio, Filemaker programlarını iyi seviyede kullanabilmek.)

B01

I - BAŞVURU ŞARTLARI

A) GENEL ŞARTLAR

1 - Başvuracak adaylarda 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

2 - 5917 sayılı Kanunun 47.Maddesinin 5. Fıkrası a) 2 bendi gereğince, 4-B Sözleşmeli Personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih tarihinden itibaren 1(bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.

3 - 2012 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans Mezunları için 2012 KPSSP3 Puanı esas alınacaktır.

4 - Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak
 

II - MÜRACAAT İÇİN İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ
 

İlgililerin, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) www.pdb.marmara.edu.tr internet adresinden yada idareden temin edilecek fotoğraflı başvuru formu ile Marmara Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına (Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü Kadıköy-İSTANBUL Telefon : 0216 414 05 45 Fax: 0216 337 14 08 ) şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

a) Fotoğraflı başvuru formu

b) Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi

c) 2012 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi

d) Diploma veya mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisi veya noter tasdikli sureti
 

III- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI
 

a) İlan edilen pozisyon sayısı kadar asil ve yedek kazanan adayların listesi, atanmaya hak kazananadaylardan istenecek belgeler ve diğer hususlar www.pdb.marmara.edu.tr internet adresindeyayımlanacaktır. Ayrıca kazanan adayların adreslerine tebligat yapılmayacaktır.

b) İlan edilen boş pozisyon adedi kadar aday ataması yapılacaktır. Son adayların puanı eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.

c) Atanmaya hak kazanıp süresi içinde başvurmayanlar ile ataması yapılmayan veya iptal edilen adayların yerine yedek listedeki adayların puan sıralamasına göre atamaları yapılacaktır.

ç) Güvenlik soruşturması olumsuz neticelenen ve/veya başvuru ve işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz edemeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hiçbir hak talep etmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2013, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER