11 EKİM 2013 TARİHLİ RESMİ GAZETE

11 Ekim 2013 Tarihli ve 28792 Sayılı Resmî Gazete

11 EKİM 2013 TARİHLİ RESMİ GAZETE
11 Ekim 2013 Tarihli ve 28792 Sayılı Resmî Gazete
 
 
 
YASAMA BÖLÜMÜ
 
KANUN
6498   Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
 
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
ATAMA KARARI
2013/5235   Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliklerine Yapılan Atamalar Hakkında Karar
 
YÖNETMELİKLER
—  İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Toplu İş Sözleşmesi Yetki Tespiti ile Grev Oylaması Hakkında Yönetmelik
—  Gençlik ve Spor Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği
—  Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği
—  Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Muş Alparslan Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
—  Muş Alparslan Üniversitesi Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
 
TEBLİĞLER
—  Dekra Kalite Kontrol Hizmetleri Limited Şirketi’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2013/18)
—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 4/10/2013 Tarihli ve 2013/167 Sayılı Kararı
—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 4/10/2013 Tarihli ve 2013/168 Sayılı Kararı
 
İLÂNLAR
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2013, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER