14 EKİM 2013 TARİHLİ RESMİ GAZETE

14 Ekim 2013 Tarihli ve 28795 Sayılı Resmî Gazete

14 EKİM 2013 TARİHLİ RESMİ GAZETE
14 Ekim 2013 Tarihli ve 28795 Sayılı Resmî Gazete
 
 
 
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
2013/5451  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında 2013-2016 Yıllarına İlişkin Kültürel, Eğitsel ve Bilimsel Değişim Programının Onaylanması Hakkında Karar
 
BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
—  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
—  Kalkınma Bakanlığına, Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
—  Sağlık Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
 
ATAMA KARARLARI
—  İçişleri ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları
 
YÖNETMELİKLER
—  Antrenör Eğitim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
—  Galatasaray Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
 
İLÂNLAR
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2013, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER