2 EKİM 2013 TARİHLİ RESMİ GAZETE

2 Ekim 2013 Tarihli ve 28783 Sayılı Resmî Gazete

2 EKİM 2013 TARİHLİ RESMİ GAZETE
 
2 Ekim 2013 Tarihli ve 28783 Sayılı Resmî Gazete
 
 
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
YÖNETMELİKLER
—  Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
—  Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında Görevli Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik
 
TEBLİĞLER
—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/20)
—  Şeker İhracatı ve Ön İzin Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ
—  Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ
—  Finansal Tabloların Bağımsız Denetim ve Sınırlı Bağımsız Denetimleri ile Diğer Güvence Denetimleri ve İlgili Hizmetleri Yürüten Bağımsız Denetim Kuruluşları ve Bağımsız Denetçiler İçin Kalite Kontrol Standardı 1 (KKS 1) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 1
—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 30/9/2013 Tarihli ve 2013/ÖİB-K-53 Sayılı Kararı
 
İLÂNLAR
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2013, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER