26 EKİM 2013 TARİHLİ RESMİ GAZETE

26 Ekim 2013 Tarihli ve 28803 Sayılı Resmî Gazete

26 EKİM 2013 TARİHLİ RESMİ GAZETE
26 Ekim 2013 Tarihli ve 28803 Sayılı Resmî Gazete
 
 
YASAMA BÖLÜMÜ
 
TBMM KARARI
1050      Toplumsal Barış Yollarının Araştırılması ve Çözüm Sürecinin Değerlendirilmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar
 
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
—  Avrupa Birliği Bakanlığına, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali YILDIRIM’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
 
YÖNETMELİK
—  Sağlık Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
TEBLİĞ
—  Tüpler-Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) ile İlgili Tebliğ (TS EN 1442+A1) (No: MSG-MS-2013/26)
 
YARGI BÖLÜMÜ
 
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
—  Anayasa Mahkemesinin 20/9/2012 Tarihli, E: 2011/83, K: 2012/126 Sayılı Kararı
—  Anayasa Mahkemesinin 6/6/2013 Tarihli, E: 2013/34, K: 2013/74 Sayılı Kararı
—  Anayasa Mahkemesinin 25/9/2013 Tarihli, E: 2009/53 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/102 Sayılı Kararı
—  Anayasa Mahkemesinin 25/9/2013 Tarihli, E: 2010/52 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/103 Sayılı Kararı
—  Anayasa Mahkemesinin 25/9/2013 Tarihli, E: 2009/8 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/104 Sayılı Kararı
—  Anayasa Mahkemesinin 25/9/2013 Tarihli, E: 2010/35 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/105 Sayılı Kararı
—  Anayasa Mahkemesinin 25/9/2013 Tarihli, E: 2010/37 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/106 Sayılı Kararı
 
 
İLÂNLAR
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2013, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER