30 İLİN DEFTERDARI DEĞİŞTİ. HANGİ İLE KİM ATANDI?

30 ilde defterdar değişikliği yapıldı.

30 İLİN  DEFTERDARI DEĞİŞTİ. HANGİ İLE KİM ATANDI?
30 İLDE DEFTERDAR DEĞİŞTİ
 
 
23 Ekim 2013 ÇARŞAMBA
 
Resmi Gazete
 
Sayı : 28800
 
ATAMA KARARLARI
 
Maliye Bakanlığından:
 
Karar Sayısı : 2013/694
 
1 - Manisa Defterdarı Abdullah KIRIM'ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,
 
Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Manisa Defterdarlığına Muharrem ÖZDEMİR'in atanması,
 
657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygungörülmüştür.
 
2 - Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.
 
Maliye Bakanlığından:
 
Karar Sayısı : 2013/695
 
1 - Kocaeli Defterdarı Süleyman DAL'ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,
 
Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Kocaeli Defterdarlığına Mustafa İLHAN'ın atanması,
 
657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 
2 - Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.
 
Maliye Bakanlığından:
 
Karar Sayısı : 2013/696
 
1 - Kilis Defterdarı Bayram YILDIZ'ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,
 
Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Kilis Defterdarlığına OsmaniyeDefterdarı Tahir GÖK'ün atanması,
 
657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 
2 - Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.
 
Maliye Bakanlığından:
 
Karar Sayısı : 2013/697
 
1 - 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli;
 
- Antalya Defterdarlığına Mersin Defterdarı Veli TUNÇEZ'in,
 
- Mersin Defterdarlığına Adana Defterdarı Tamer UTKUCU'nun,
 
- Adana Defterdarlığına Bursa Defterdarı Metin OTAK'ın,
 
- Bursa Defterdarlığına Antalya Defterdarı Hidayet MAT'ın,
 
- Denizli Defterdarlığına Özgür ÇELİK'in,
 
- İzmir Defterdarlığına Ali İhsan ÖRÜCÜ'nün,
 
- Osmaniye Defterdarlığına Siirt Defterdarı Niyazi ÖZKAYA'nın
 
- Siirt Defterdarlığına Meral DÖNMEZ'in,
 
- Kahramanmaraş Defterdarlığına Van Defterdarı Yücel ÖZ'ün,
 
- Van Defterdarlığına Iğdır Defterdarı Mehmet DURUSOY'un,
 
- Iğdır Defterdarlığına Durak SERCAN'ın,
 
- Malatya Defterdarlığına Murat YİĞİTER'in,
 
- Tokat Defterdarlığına Diyarbakır Defterdarı Musa AVCU'nun,
 
- Diyarbakır Defterdarlığına Batman Defterdarı Hasan KOCA'nın,
 
- Batman Defterdarlığına Mecit ÖZDEMİR'in,
 
- Karaman Defterdarlığına Bingöl Defterdarı İhsan MİNTAŞ'ın,
 
- Bingöl Defterdarlığına Özgür YILMAZ'ın,
 
- Sivas Defterdarlığına Hakkari Defterdarı Mehmet YAZAR'ın,
 
- Hakkari Defterdarlığına Ali YILDIRIM'ın,
 
- Şanlıurfa Defterdarlığına Ağrı Defterdarı Ali Osman KARAKÖSE'nin,
 
- Ağrı Defterdarlığına Nazım KAYA'nın,
 
- Kars Defterdarlığına Hüseyin SAVAN'ın,
 
- Konya Defterdarlığına Erzurum Defterdarı Ali TONGÜL'ün,
 
- Erzurum Defterdarlığına Kırşehir Defterdarı İsmet TAPAR'ın,
 
- Kırşehir Defterdarlığına Bitlis Defterdarı Yusuf BALCI'nın,
 
- Bitlis Defterdarlığına Mehmet ÇOBAN'ın,
 
atanmaları 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğinceuygun görülmüştür.
 
2 - Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.
 
Başbakan Yardımcılığından:
 
Karar Sayısı : 2013/683
 
1 - Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünde boş bulunan Yönetim KuruluÜyeliğine (Hazine) Sadettin PARMAKSIZ'ın atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6. ve 8. maddeleri gereğince uygun görülmüştür.
 
2 - Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
 
Karar Sayısı : 2013/685
 
1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Mustafa GÜR'ün atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğinceuygun görülmüştür.
 
2 - Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.
 
Karar Sayısı : 2013/686
 
1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Denizli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne İbrahim ÖZSOY'un atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 68/B, 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 
2 - Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
 
Karar Sayısı : 2013/687
 
1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Ordu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Hüseyin ÖZTÜRK'ün atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 
2 - Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
 
Karar Sayısı : 2013/688
 
1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Çorum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Seyitahmet SANCAK'ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 
2 - Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
 
Karar Sayısı : 2013/689
 
1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Et ve SütKurumu Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet UÇAR'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 
2 - Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
 
Karar Sayısı : 2013/690
 
1 - Açık bulunan Et ve Süt Kurumu Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine, Dr. Sadık KÜÇÜKGÜNAY'ın atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 
2 - Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
 
Karar Sayısı : 2013/691
 
1 - Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi Erol AKYÜZ'ün başka bir göreve atanmak üzere bu görevden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 
2 - Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
 
Kalkınma Bakanlığından
 
Karar Sayısı : 2013/692
 
1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Musa CEYLAN'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 
2 - Bu Kararı Kalkınma Bakanı yürütür.
 
Karar Sayısı : 2013/698
 
1 - Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine, Müh. Alb. Ragıp Ufuk FIRAT'ın atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8'inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.
 
2 - Bu Kararı Milli Savunma Bakanı yürütür.
 
Karar Sayısı : 2013/708
 
1 - Bu Kararnamede kimliği yazılı 1 (Bir) Askeri Hakim Subayın hizasında belirtilen görev yerine atanması 357 sayılı Askeri Hakimler Kanununun 16'ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 
2 - Bu Kararı Milli Savunma Bakanı yürütür.
 
Dz.K.K.As.Mahkeme As.Hakim/ANKARA, As.Hak.Yzb., Hüsnü ERCAN, Manisa, 2004-0022, 30/8/2012, As.Yük.İda.Mah.Bşk. Başsavcılık Savcı/ANKARA
 
Milli Savunma Bakanlığından:
 
Karar Sayısı : 2013/709
 
1 - Bu Kararnamede kimlikleri yazılı 2 (iki) yedek subay askeri hakimin, karşılarında gösterilen görev yerlerine atanmaları, 357 sayılı Askeri Hakimler Kanunu'nun 16'ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 
2 - Bu Kararı Milli Savunma Bakanı yürütür.
 
1'inci Or.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığından-İSTANBUL, Hak.Atğm., Heybet İNAN, Bitlis, 351-7168, 30/4/2013, 1'inci Or.K.lığı As.Mah. As.Hak.Yrdc.lığına-İSTANBUL
 
Dağ Komd.Ok.ve Eğt.Mrk.K.lığı As. Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığından-ISPARTA, Hak.Atğm., Mustafa ALBAYRAK, İzmir, 351-7086, 30/4/2013, Dağ Komd.Ok.ve Eğt.Mrk.K.lığı As.Mah. As.Hak.Yrdc.lığına-ISPARTA
 
Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
 
Karar Sayısı : 2013/699
 
1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcılığına, Bakanlık Müşaviri Nurettin TAŞ'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 
2 - Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.
 
Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
 
Karar Sayısı : 2013/700
 
1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler DairesiBaşkanlığına Mustafa Hakan HELVA'nın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 
2 - Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.
 
Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
 
Karar Sayısı : 2013/701
 
1 - Orman Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Erzurum Orman Bölge Müdürlüğüne Muhamet Salih ÇETİNER'in atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 
2 - Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.
 
Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
 
Karar Sayısı : 2013/702
 
1 - Orman Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğüne Musa ÇELEBİ'nin atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 
2 - Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.
 
Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
 
Karar Sayısı : 2013/703
 
1 - Orman Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Artvin Orman Bölge Müdürlüğüne Salih AKBAŞ'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 
2 - Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.
Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2013, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER