4 EKİM 2013 TARİHLİ RESMİ GAZETE

4 Ekim 2013 Tarihli ve 28785 Sayılı Resmî Gazete

4 EKİM 2013 TARİHLİ RESMİ GAZETE
4 Ekim 2013 Tarihli ve 28785 Sayılı Resmî Gazete

YASAMA BÖLÜMÜ
 
TBMM KARARI
1047     Suriye’deki Durumun Oluşturduğu Tehdit ve Riskler Çerçevesinde Hudut, Şümul, Miktar ve Zamanı Hükümetçe Takdir ve Tespit Edilmek Kaydıyla, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Yabancı Ülkelere Gönderilmesi ve Görevlendirilmesi ile Gerekli Düzenlemelerin Hükümet Tarafından Belirlenecek Esaslara Göre Yapılması İçin, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 04.10.2012 Tarihli ve 1025 Sayılı Kararı’yla Hükümete Verilen İzin Süresinin Anayasanın 92’nci Maddesi Uyarınca 04.10.2013 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Daha Uzatılmasına Dair Karar
 
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
—   Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’a, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
 
CEZANIN KALDIRILMASI KARARI
—   Hükümlü Selim REÇBER’in Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2013/18)
 
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÜYELİKLERİNE SEÇME KARARLARI
—   Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Prof. Dr. Mustafa İSEN’in Yeniden Seçilmesine Dair Karar (No: 2013/15)
—   Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Yükseköğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. M. A. Yekta SARAÇ’ın Yeniden Seçilmesine Dair Karar (No: 2013/16)
—   Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Yükseköğretim Kurulu Üyesi Dr. M. Emin ZARARSIZ’ın Yeniden Seçilmesine Dair Karar (No: 2013/17)
 
ATAMA KARARLARI
—   Başbakanlık, Başbakan Yardımcılığı, Gümrük ve Ticaret, Milli Eğitim ile Orman ve Su İşleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları
 
HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARLARI
—   Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Kararlar
 
YÖNETMELİKLER
2013/5383  Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik
—   Galatasaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
—   Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
—   Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
 
TEBLİĞ
—   Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2013/13)
 
YARGI BÖLÜMÜ
 
YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI
—   Yüksek Seçim Kurulunun 28/9/2013 Tarihli ve 400 Sayılı Kararı
 
İLÂNLAR
a - Yargı İlânı
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2013, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER