MEB, GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMENLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

MEB, Görevde Yükselme Yönetmeliğinin Değerlendirmesi

MEB, GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMENLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
MEB, Görevde Yükselme Yönetmeliğinin Değerlendirmesi
 
 
SÖZLÜ SINAV VE DEĞERLENDİRME KURULU NASIL OLUŞTURULUR?
 
 
Sözlü sınav ve değerlendirme kurulu; Bakan tarafından görevlendirilecek bir müsteşar yardımcısı veya genel müdür başkanlığında; bir grup başkanı,  bir Bakanlık müşaviri veya üniversitelerde görev yapan öğretim elemanları arasından bir kişi, bir denetçi veya hukuk müşaviri ile bir il millî eğitim müdürü veya ilçe millî eğitim müdüründen oluşur. Aynı usulle birer yedek üye belirlenir.
 
(2) Sözlü sınav ve değerlendirmekurulunu teşkil eden üyeler, görevdeyükselme sınavına alınacak personeldenöğrenim veya ihraz ettikleri unvanitibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.
 
FAZLA SAYIDA SÖZLÜ SINAV VE DEĞERLENDİRME KURULU OLUŞTURULABİLİR Mİ?
 
Gerek görülmesi hâlinde bu kapsamdaaynı usulle birden fazla sözlü sınav vedeğerlendirme kurulu oluşturulabilir.
 
KİMLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SINAVINA GİREBİLİR?
 
Şube müdürü ve tesis müdürü kadroları için;
 
1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,
 
2) Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı veya eğitim uzmanı kadrolarında iki; okul müdürügörevinde iki, müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı görevlerinde ayrı ayrı veyatoplamda dört; şef kadrosunda altı veya öğretmen kadrosunda on ya da bu kadrolardatoplam sekiz yıldan az olmamak üzere asaleten görev yapmış olmak.
 
YAZILI SINAVDA BARAJ VAR MI?
 
Yazılı sınav, Bakanlıkça veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılır. Bu sınavda 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alanlar sınavı kazanmış sayılır.
 
YAZILI SINAVLARIN GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADAR?
 
Sınav sonuçları, başarı listesinin ilanı tarihinden itibaren altı ay süreyle geçerlidir.
 
SÖZLÜ SINAVA KAÇ ADAY KATILACAK?
 
Şube müdürlüğü ve tesis müdürlüğü için yapılan yazılı sınavda başarılı olanlardan duyuruda ilan edilen kadro sayısının üç katına kadar aday, puan üstünlüğüne göresözlü sınava alınır.
 
SÖZLÜ SINAVIN BARAJ PUANI KAÇ?
 
Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alanlar sınavı kazanmış sayılır.
 
ATAMA HANGİ PUAN TÜRÜNE GÖRE YAPILIR?
 
Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere ilişkin boş kadrolara; şube müdürü ve tesismüdürleri bakımından sözlü sınav, diğer görevler bakımından yazılı sınav sonuçlarıesas alınarak oluşturulan başarı listeleri üzerinden, tercihler de dikkate alınarak puanüstünlüğüne göre atama yapılır.
 
ROTASYONA TABİ OLAN GÖREVLER HANGİLERİDİR?
 
İl millî eğitim müdür yardımcısı, ilçe millî eğitim müdürü ve il/ilçe millî eğitim şube müdürü kadrolarında asaleten görev yapmakta olanlar, bu Yönetmelik kapsamında yapılacak bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi tutulurlar.
 
GEÇİCİ GÖREVLENDİRME SÜRELERİ NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?
 
Geçici görevlendirilenlerin bölge hizmeti süresinin hesabında, geçici görevin ilk 90günü için kadronun bulunduğu yer, fazlası için geçici görevin yürütüldüğü yer esas alınır.
 
ROTASYON NE ZAMAN YAPILACAK?
 
Bölge hizmeti süresini 31 Mayıs itibarıyla tamamlamış olanların yer değiştirme işlemleri, haziran ayında sonuçlandırılır. Yer değiştirme işlemlerinin takvimi, başvuruya ilişkin işlemler ve diğer hususlar Bakanlıkça hazırlanacak kılavuz ile duyurulur.
 
ROTASYONDA KAÇ TERCİH YAPILACAK?
 
Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi yöneticilere 20 tercih hakkı verilir.Tercihler, öncelikle alt hizmet bölgelerinden tamamlanır. Alt hizmet bölgelerinde tercihedebilecekleri yeterli yer olmaması halinde, sırasıyla bir üst veya aynı hizmetbölgesindeki yerler için tercih yapılabilir.
 
HANGİ GÖREVLERDEN HANGİ GÖREVLERE GEÇİŞ VARDIR?
 
Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmelerde halen bulundukları kadronun yanı sıra;
 
a) İl millî eğitim müdür yardımcıları ilçe millî eğitim müdürü,
 
b) İlçe millî eğitim müdürleri il millî eğitim müdür yardımcısı,
 
c) İl millî eğitim şube müdürleri ilçe millî eğitim şube müdürü,
 
ç) İlçe millî eğim şube müdürleri il millî eğitim şube müdürü
 
Kadrolarına atanmak için de tercihte bulunabilirler.
 
İL İÇİ VE İL DIŞI İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME YAPILABİLECEK Mİ?
 
Bölge hizmetine bağlı yer değiştirme yükümlülüğü bulunanlar hariç, bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelden bulundukları kurumda 31 Mayıs tarihi itibarıyla kesintisiz en az üç yıl görev yapanlar, il içinde valiliklerce ilan edilen münhal kadrolarayer değiştirmek üzere başvuruda bulunabilirler.
 
Bölge hizmetine bağlı yer değiştirme yükümlülüğü bulunanlar hariç, bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelden bulundukları ilde Bakanlık teşkilatı kadrolarında 31 Haziran tarihi itibarıyla en az beş yıl görev yapanlar, iller arasında, Bakanlıkça ilan edilen münhal kadrolara yer değiştirmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2013, 00:00
YORUM EKLE
YORUMLAR
meriç
meriç - 6 yıl Önce

şube müdürü sınavına girecek olan yöneticilerde müdürlük yapma şartı 2 yıl iken müdür yardımcılığında 4 yıl aranıyor.ben gibi çok kişi mağdur oluyor.bu düzenleme 4 yerine 3 yıl yapma şartı getirilemez mi.ben 3,5 yıl yapmışım 4 yılı neye istinaden çıkarılıyor.ilgilineceği umuduyla tşk.

SIRADAKİ HABER