ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR

<em>&ldquo;Altının kıymetini sarraf bilir&rdquo;</em><br />Devletin, &ouml;zel yetenekli &ccedil;ocuklarımıza hak ettiği değeri vermesi, bu &ccedil;ocuklarımız i&ccedil;in okullar a&ccedil;ılması eğitim giderlerini karşılaması i&ccedil;in yıllardır m&uuml;cadele ediyorum. Defalarca konuyu g&uuml;ndeme taşıyıp, g&ouml;r&uuml;şmeler yapıp &ouml;nerilerde bulundum. Bu m&uuml;cadelede hep yalnız kaldım. &Ouml;yle ki &ldquo;&uuml;st&uuml;n zek&acirc;lı &ccedil;ocuklara devletin okul a&ccedil;ması&rdquo; i&ccedil;in başlattığım imza kampanyası sadece 200 kişi tarafından imzalandı. Yaptığım basın a&ccedil;ıklamaları, k&ouml;şe yazılarım ve bunlara ilişkin gazete haberlerine bakarsanız derdimi daha iyi anlarsınız. Bu millet elindeki değerin kıymetini ne zaman anlayacak!<br /><strong><em>2011- &nbsp;M&uuml;fettişler Derneği Başkanı Doğan Ceylan: &Uuml;st&uuml;n zek&acirc;lı &ouml;ğrenciler ihmal ediliyor. </em></strong><br /><em>T&uuml;rkiye&#39;deki toplamBİLSEM sayısı 67. Burada eğitim alan &ccedil;ocukların sayısı ise sadece 6 bin 942. Devlet, zihinsel yetersizliği olan bireylerin eğitim giderlerini karşılarken, bu &uuml;st&uuml;n zekalı ve yetenekli bireylere sahip &ccedil;ıkmıyor. Bu &ccedil;ocukların, yeteneklerini geliştirmeleri i&ccedil;in eğitim almalarına ve eğitim giderlerinin devlet tarafından karşılanmasına ilişkin bir d&uuml;zenleme yapmıyor. Oysa bu &ccedil;ocuklar, bizim i&ccedil;in birer hazine değerinde. Onlar, &uuml;lkemizi gelecek y&uuml;zyıla taşıyacak, sadece &uuml;lkemizin değil d&uuml;nyanın geleceğine y&ouml;n verecek bireyler.&quot;&nbsp;</em><br /><em>&hellip;.&uuml;st&uuml;n zekalı ve yetenekli &ouml;ğrencilerin eğitim alacağı okulların a&ccedil;ılması teşvik edilip, bu okullara devam edecek &ouml;ğrencilerin giderleri yine devlet&ccedil;e karşılanmalıdır.</em><a href="https://www.memurlar.net/haber/193885/1-milyon-ustun-zek-li-ogrenci-ihmal-ediliyor.html"><em>https://www.memurlar.net/haber/193885/1-milyon-ustun-zek-li-ogrenci-ihmal-ediliyor.html</em></a><br /><strong><em>2013</em></strong><em>- <strong>M&uuml;fettişler Derneği Başkanı Doğan Ceylan: &nbsp;</strong>Ortaokul &ouml;ğrencilerinin Bilim ve Sanat Merkezleri&rsquo;ne y&ouml;nlendirilmesi istense de bu merkezlerin sayısı &ccedil;ok yetersiz ve hepsi dolu. Bilim sanat merkezi sayısı en az &uuml;&ccedil; katına &ccedil;ıkarılmalı. Yeterli sayıda ve kapasitede merkez a&ccedil;madan, &ouml;ğrencilerin buraya y&ouml;nlendirilmesini istemenin bir anlamı yok.&nbsp; Devlet&ccedil;e yeterli sayıda kurum a&ccedil;ılana kadar 10 binlerce &ccedil;ocuğumuz heba olmaya devam edecek. Bunu &ouml;nlemenin bir tek yolu var. O da engelli bireylere devlet nasıl sahip &ccedil;ıkıyor ve destek eğitimi giderlerini karşılıyorsa&nbsp;<strong>&ouml;zel yetenekli &ouml;ğrencilerin</strong>&nbsp;de alacağı destek eğitim giderlerini karşılamalı ve bu işi &ouml;zel girişimcilere bırakmalı.</em><br /><a href="http://www.netgazetesi.net/meb-%C3%B6zel-yetenekli-%C3%A7ocuklar%C4%B1-hat%C4%B1rlad%C4%B1.html"><em>http://www.netgazetesi.net/meb-%C3%B6zel-yetenekli-%C3%A7ocuklar%C4%B1-hat%C4%B1rlad%C4%B1.html</em></a><br /><h1> <em>Şubat 2015- &ldquo;Bilim ve sanat merkezleri yetersiz&rdquo; </em></h1><h1> <em>H&uuml;rriyet- Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 61 il valiliğine g&ouml;nderdiği yazıyla &ouml;zel yetenekli &ccedil;ocukların belirlenmesini istedi. MEB&rsquo;in bu girişimini olumlu bulan Maarif M&uuml;fettişi Doğan Ceylan, &ldquo;Ancak&rdquo; diyerek ş&ouml;yle konuştu: &ldquo;&Ouml;zel yetenekli &ouml;ğrencileri belirlediğimizde devam edebilecekleri kapasitede Bilim ve Sanat Merkezi yok... </em><em>Mevcut haliyle okul&ouml;ncesi, ilkokul, ortaokul ve lise &ouml;ğrencilerinden &ouml;zel yetenekli olanların tamamının eğitim g&ouml;rebileceği imkanı sağlamak devletin g&ouml;revi. Bilim ve Sanat Merkezlerinin sayısının azlığı ve kapasite yetersizliği nedeniyle bir&ccedil;ok &ouml;ğrenci gerekli eğitimi alamıyor. Zamanında fark edilip geliştirilmeyen yetenekler k&ouml;relmeye mahkum ediliyor. &Ouml;rneğin 1 milyona yakın &ouml;ğrencisi bulunan Ankara ilinde sadece 2 Bilim ve Sanat Merkezi var. Birisi 340, diğeri 690 &ouml;ğrenciye hizmet veriyor. Oysa y&uuml;zde 2-3 civarında &ouml;zel yetenekli &ouml;ğrenci olduğu d&uuml;ş&uuml;n&uuml;l&uuml;rse 20-30 bin civarında &ouml;ğrenciye eğitim verilmesi gerekir. Burada devletin ihmali g&ouml;zler &ouml;n&uuml;ne seriliyor&hellip;&hellip;.2009 yılından bu yana &ouml;zel eğitim sınıflarına devam eden &ouml;ğrencilerin eğitime erişimleri devlet tarafından sağlanıyor. Bilim sanat merkezlerine devam eden &ouml;zel yetenekli &ccedil;ocukların da ulaşımlarının bakanlık tarafından sağlanması yararlı olacak&rdquo; dedi.</em></h1><h1> <a href="http://www.hurriyet.com.tr/bilim-ve-sanat-merkezleri-yetersiz-28235743"><em>http://www.hurriyet.com.tr/bilim-ve-sanat-merkezleri-yetersiz-28235743</em></a></h1><h1> &nbsp;</h1><h1> <em>2015-&nbsp; MEB &Uuml;st&uuml;n Zekalıları Heder Etti</em></h1><h1> <em>Doğan Ceylan: MEB istatistiklerine g&ouml;re 2,3,4. sınıflardaki &ouml;ğrenci toplamı 4 milyon 128 bindir . D&uuml;nyadaki genel kab&uuml;le g&ouml;re &ouml;ğrencilerin &nbsp;%2&rsquo; sinin &uuml;st&uuml;n zekalı olduğu kabul ediliyor. Buna g&ouml;re bizim 2,3ve 4. sınıflarda &nbsp;80 binin &uuml;zerinde &ouml;ğrencimizin &uuml;st&uuml;n zekalı &ccedil;ıkması gerekiyordu. Nasıl oluyor da 80 bin &ouml;ğrenci yerine sadece 2 bin 607 &ouml;ğrencimiz &uuml;st&uuml;n zekalı &ccedil;ıkıyor.</em></h1><em>Bir &uuml;lke i&ccedil;in en kıymetli hazine olan &uuml;st&uuml;n zekalı insan kaynağımız g&ouml;z g&ouml;re gere heder ediliyor. Bakanlığı, bu sorunu &ccedil;&ouml;zmek i&ccedil;in g&ouml;reve davet ediyorum.</em><br /><h1> <em>&Uuml;lkemizde &uuml;st&uuml;n zekalı veya &ouml;zel yetenekli bireylerin eğitim alacağı yatılı veya g&uuml;nd&uuml;zl&uuml; devlet okulları a&ccedil;ılmamıştır. Bu &ccedil;ocuklara &nbsp;Bilim ve Sanat Merkezlerinde okul dışında eğitim verilmeye &ccedil;alışılmaktadır Ancak merkezlerin sayısı &ccedil;ok yetersizdir&hellip;. Devlet &Ouml;zel yetenekli&nbsp;&ccedil;ocukların eğitimi i&ccedil;in ya kendi okullarını a&ccedil;malı veya &ouml;zel kurslar şeklinde a&ccedil;ılacak at&ouml;lyelere devam etmeleri i&ccedil;in eğitim giderlerini karşılamalıdır.</em></h1><h1> <a href="http://www.egitimajansi.com/haber/meb-ustun-zekalilari-heder-etti-haberi-42721h.html"><em>http://www.egitimajansi.com/haber/meb-ustun-zekalilari-heder-etti-haberi-42721h.html</em></a></h1><strong><em>Kasım 2015- &Ouml;zel Yetenekli &Ccedil;ocuk Se&ccedil;iminde &Ouml;ğretmenlere ve MEB&rsquo;e Uyarı</em></strong><br /><strong><em>&hellip;&hellip;</em></strong><em>Bu sorunu &ldquo;MEB, &uuml;st&uuml;n zek&acirc;lıları heder etti&rdquo; başlığıyla bir yazı yazarak dile getirsek te, uyarımızı dikkate almayan genel m&uuml;d&uuml;rl&uuml;k aynı y&ouml;ntemle ve aynı testle &ouml;ğrenci se&ccedil;meye bu yıl da devam edecek.</em><br /><em>G&ouml;rd&uuml;ğ&uuml;m&uuml;z yanlışı elimizle ve dilimizle d&uuml;zeltmeye &ccedil;alıştık olmadı. Bize de artık dua etmekten başka &ccedil;are kalmıyor &ldquo; Ya Rab, &ccedil;ocuklarımızı heder ettirme&rdquo;</em><br /><strong><em>Aralık -2015 Yeniy&uuml;zyıl Gazetesi: Aziz Sancar Okulları A&ccedil;ılsın. </em></strong><br /><em>Eğitimci Yazar Doğan Ceylan: Aziz Sancarlarımız Anadolu topraklarında ilgisizlikten solup gidiyor&hellip;..&Uuml;lkenin geleceği olan &uuml;st&uuml;n zekalılar i&ccedil;in hızla okullar a&ccedil;ılsın&hellip;.. Eğitim giderleri devlet tarafından karşılansın.</em><br /><a href="https://www.mihraphaber.com/ustun-zekalilara-aziz-sancar-okullari-acilsin-79799h.htm"><em>https://www.mihraphaber.com/ustun-zekalilara-aziz-sancar-okullari-acilsin-79799h.htm</em></a><br />&nbsp;<br />Doğan CEYLAN
YORUM EKLE