10
Mayıs 2018
Arafta Kalan Düşünce ''A.B''

Bugünlerde önemini ve basın tarafından güncelliğini yitiren A.B' ye giriş süreci,Türk aydınlar tarafından yeterince ve yerlice eleştirilmediği kanaatindeyim. A.B ye bakış açımız genelde siyasi perspektifimizin yönlendirdiği bir çizgide...

MAKALEYİ OKU

banner2

banner1

banner7