DES: "4+4+4 EĞİTİM SİSTEMİNİ DESTEKLİYORUZ"

Gündeme geldiği ilk günden itibaren sürekli eleştirilen ve zamanla siyasi-ideolojik zeminlerde dahi tartışılmaya başlanan 4+4+4 Eğitim Sistemini okulların açılmasına günler kala tekrar masaya yatıran eğitim kurumlarımız ve sistemimizle ilgili medyada çarpıcı fikirleri ve söylemleri bulunan Demokrat Eğitimciler Sendikası Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin (DESAM) Genel Başkanı Gürkan Avcı, yaşanan bilgi kirliliği ve kafa karışıklığının öğretmenleri, öğrencileri ve velileri zor durumda bıraktığını ifade etti.

DES: "4+4+4 EĞİTİM SİSTEMİNİ DESTEKLİYORUZ"

TÜRKİYE 4+4+4’LÜK EĞİTİME GEÇMEDE GEÇ KALDI

4+4+4 Eğitim Reformunun dayanaklarından birisi olan, 18. Milli Eğitim Şurasında 12 yıllık kesintili ve zorunlu eğitim sistemini öneren ve şura kararı haline gelmesini sağlayan sendika olarak 4+4+4 sistemiyle alakalı gerek kamuoyunu gerekse ilgili-yetkili mercileri hazırladıkları rapor, sunum ve dosyalarla bilgilendirmeye ve yeri geldiğinde uyarmaya çalıştıklarını ifade eden Gürkan Avcı, “Bir kısım muhalefet başta olmak üzere kimi ideolojik sendikalar, bir kısım medya ve sivil toplum kuruluşları, anlayan anlamayan herkes 4+4+4 Eğitim Sistemini toptan reddiye anlayışıyla eleştiriyor.  Oysa 4+4+4 eğitim sistemi Türkiye’yi muasır medeniyet seviyesine çıkaracak çok büyük bir atılımdır. Çocuklarımızın, yaşama eşit bir başlangıç yapması, daha uzun süreli öğrenim, daha geç yaşta çalışma hayatına giriş, daha kaliteli ve eğitimli toplumsal iletişim, uyum ve eğitimde nitelik ve başarı adına 4+4+4 Eğitim sistemini Türkiye'nin ihtiyacı olarak görüyor ve destekliyoruz” dedi.

ÇOK KÜÇÜK YAŞTA EĞİTİME BAŞLANIYOR İDDASI DOĞRU DEĞİL
Her şeyden önce çok küçük bir yaşta eğitime başlanıyor iddiasının doğru olmadığını belirtmek istiyorum. Yasa ve Yönetmelik, 31 Aralık'ta 69 ayı dolduranların okula başlamasını şart koşuyor. Evvelce 72 aydı. Biz eğitime başlama yaşının 3 ay öne alınmasının doğru olduğunu düşünüyoruz. AB ülkelerinde zorunlu eğitime başlama yaşı ortalamasının 60 ay olduğunu, 203 ülkenin 107'sinde zorunlu eğitime 5 yaşında başlandığını ifade eden Avcı, "Dünyanın, eğitimde erken yaşı esas alan bir trende doğru ilerlediğini görüyoruz. 5 yaş grubu, çocuğun en hızlı öğrendiği ve beyin gelişiminin büyük oranda gerçekleştiği çok belirleyici bir dönem oluşturur” dedi.

4+4+4 EĞİTİMİ DEMOKRATİKLEŞTİRECEK, KALİTE VE EŞİTLİK SAĞLAYACAK
Türk eğitim sisteminin yıllardır çocukları tek yönlü bir sistemle, tek yönlü olarak yönlendirdiğini oysa 4+4+4 sistemi ile çocukların küçük yaşlardan itibaren seçmeli derslerle yönlendirileceğini belirten Gürkan Avcı, “Bu yıl ilk kez uygulanacak 4+4+4 sistemi birçok yeni uygulamaları, çağdaş ve bilimsel yenilikleri de beraberinde getiriyor. Ders saati 30'dan 36 saate yükseltildi. Yeni seçmeli derslerle öğrenciler internetten istedikleri alanı tercih edebilecek. Yeni sistemde tamamen çocukların ilgi alanına yönelik seçimlik dersler belirlendi. Yani çocuk 8 saat sadece beden ve spor dersi seçebilecek, ya da istediği bir dersi alabilecek. Eğitim sisteminde böylesine büyük bir reform ve değişim her zaman sorun yaratır. Ama uzun vade de çocuklarımız daha iyi bir eğitim görecek ve eğitim süresi ortalaması 5.5 olan Türk halkı daha eğitimli ve kültürlü bir toplum haline gelecektir. Öte yandan 4+4+4 eğitim sistemiyle birlikte Fatih Projesi sayesinde eğitimde eşitlik ve kalite sağlanacaktır. Dershane zorunluluğu zamanla ortadan kalkacaktır ” diye konuştu.

PİLOT UYGULAMA YAPILMAMASI EN BÜYÜK HATA
Böylesine önemli bir eğitim reformunda genel uygulama öncesi pilot uygulamalarla sağaltımının yapılması, sağlıklı veri tabanı oluşturulması ve istatistiklerin elde edilmesi gerektiğini kaydeden Gürkan Avcı, “Öte yandan öğretmen açığının giderilmesi ve eğitim bütçesinden ayrılan kaynağın değerlendirilmesi ihtiyacı vardı. UNICEF, UNESCO, Dünya Bankası, OECD, Avrupa Birliği gibi kaynakların da bu konuda harekete geçirilmesi şarttı. Fakat tüm uyarılarımıza rağmen hükümet bu hususlarda hatalı davrandı” dedi.
 
4+4+4 SOSYAL, EKONOMİK VE TOPLUMSAL FAYDALAR SAĞLAYACAK
4+4+4 eğitim sistemiyle birlikte uzun vadede çocukların ve ülkemiz insanının daha eğitimli, üretken, daha yaratıcı, sorun çözmede daha yetkin olacağını söyleyen Gürkan Avcı, “4+4+4 sistemiyle çocuklarımız dilsel, zihinsel, fiziksel, sosyal ve duygusal açıdan daha gelişmiş olacaktır. Mesleki eğitime ve üniversiteye daha hazır olacak ve daha rahat uyum sağlayacaktır. Biz, böylelikle eğitimin kalitesinin artacağını da düşünüyoruz. Çocuklarımızın sınıfta kalma ve okulu terk etme, dershane zorunluluğu oranlarının düşeceğini ve bunun da maliyetleri azaltacağını düşünüyoruz. Toplumdaki vasıflı çalışan sayısı artacak, yükselen üretim ekonomik yarar getirecek ve hatta toplumdaki suç oranları dahi düşecektir. 4+4+4 eğitim sistemi sosyo-ekonomik ve cinsiyete dayalı eşitsizliklerin etkisini dahi zamanla hafifletecektir. Kadınların işgücüne katılımları, çalışma verimlilikleri ve köyden kente göçün getirdiği sorunları 12 yıllık zorunlu eğitim ciddi oranda azaltacaktır” dedi.
 
YOKSUL VE DAR GELİRLİLERE POZİTİF AYRIMCILIK YAPILMALI
4+4+4 eğitim sisteminde başarıya ulaşılması için dar gelirli ailelerin çocuklarının ders kitapları dışında bazı eğitim harcamalarının da devletçe karşılanmasını ve başarılı öğrencilerin ücretini devlet tarafından ödenmek suretiyle özel okullara gönderilmesini öneriyoruz” dedi.
 
HATALARDA ISRAR EDİLMEMELİ
Eğitim sisteminin yeniden inşasında, eğitimin bilimsel, çağdaş ve nitelikli bir form kazanması davasında cesur adımlar atan ve önemli reformlar gerçekleştiren Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’e dönük  4+4+4 sistemi üzerinden haksızca yıpratma kampanyası düzenlendiğini kaydeden Gürkan Avcı, “Türkiye olarak esas tartışılması gereken husus 4+4+4 eğitim sisteminin daha sağlıklı, verimli ve hızlı bir şekilde uygulanabilirliğini sağlamak için ekonomik analizinin yapılması ve standartlar ile akreditasyonun oluşturulmasına katkı sunulmasıdır” dedi.
4+4+4 Eğitim sisteminin ve diğer eğitim reformlarının en verimli bir şekilde sistemleşebilmesi için öğretmenlerin maddi ve manevi olarak motive edilmesi gerektiğini ve Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in konsensus ve ortak akılla hazırlanmış bir yol haritası hazırlamasının çok efektif bir adım olacağını söyleyen Gürkan Avcı, Milli Eğitim Bakanlığı, tüm eğitim bileşenlerinin öncelikli gündemini oluşturan şu hususlarda adaletli, hakkaniyetli ve şeffaf davranmalı ve kamuoyunu en sağlıklı şekilde doğru ve resmi ağızlardan bilgilendirmelidir” dedi.

MEB ADALETTEN AYRILMAMALI
Kaymakam, Hâkim, Polis ve Askerlerin öğretmen eşlerine nakil hakkı verilmesi ve diğer öğretmenlere verilmemesi büyük bir adaletsizlik ve ayrımcılık oluşturacağı için bu hak herkese verilmeli, ayrıca ikinci özür gurubuna müracaat etme hakkı tüm öğretmenlerimize tanınmalıdır.

Ders saatleri sayısı ve süresi konusundaki belirsizlikler giderilmeli ve kamuoyu resmi ağızdan net bir şekilde bilgilendirilmelidir.

4+4+4 eğitim sistemiyle birlikte hiçbir öğretmenimiz herhangi bir şekilde mağdur edilmemeli ve hassaten branş değişikliğinde her türlü kolaylık sağlanmalı ve il dışı seçeneği de verilmelidir.

Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2012, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER