EŞ DURUMU ATAMASI İLE İLGİLİ MAHKEMEDEN ÖNEMLİ KARAR

Eş durumundan il içi atama talebinin reddi mahkemeden döndü

EŞ DURUMU ATAMASI İLE İLGİLİ MAHKEMEDEN ÖNEMLİ KARAR
Isparta İdare Mahkemesi, Eğitim-Bir-Sen'in, Isparta'nın Gelendost İlçesi Çaltı Köyü İlkokulu'nda öğretmen olarak görev yapan üyesinin Isparta Askeri Hastanesi'nde çalışan eşi nedeniyle il merkezine atanmak talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin davalı idare işleminin iptali istemiyle açtığı davayı karara bağladı. Mahkeme, işlemi, hukuka ve mevzuat hükümlerine aykırı bularak iptal etti.
“Eş durumu mazereti gerekçesiyle yapılan il içi atama talebinin, mer'i mevzuat uyarınca kadro durumuna bakılmaksızın öncelikli olarak yerine getirilmesi gerekirken, yasal süresi içerisinde yapılan başvurunun puan düşüklüğü ve kadro durumu gerekçe gösterilerek reddine ilişkin tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığına” hükmeden mahkeme, kararında, “Öte yandan, davalı idarece il merkezi ya da aile bütünlüğünün bozulmayacağı şekilde il merkezine günübirlik vasıtalarla kolaylıkla ulaşımı mümkün olan merkeze yakın ilçelere atama yapılabileceği açıktır” ifadelerine yer verdi.
Dava dilekçesinde, “Anayasa'nın 41. maddesinde, ‘Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulamasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar' hükmü yer almaktadır. Bu hüküm ile devlet organlarının ve özellikle idarenin ailenin bütünlüğünü ve bireyleri korumaya yönelik tedbirleri alma konusunda bir yükümlülük altında olduğu somut olarak ortaya konulmuştur. Devletin bu görevini yerine getirirken; fiili durumlar itibarıyla hangi unsurların öne çıkacağı hususunda Anayasa'da münhasır bir düzenlemeye yer verilmemiş olmakla birlikte, yapılacak düzenlemelerin Anayasa'nın söz konusu hükmünün ruhuna uygun olması gerektiği kuşkusuzdur”ifadelerine yer verilerek, dava konusu işlemin gerek evrensel hukuk ilkeleriyle gerekse kamu yararı ve hizmet gereklerine yönelik idare hukuku ilkeleriyle örtüşmediği, bu nedenle tesis edilen işlemin hukuka ve mevzuat hükümlerine aykırı olduğu belirtilmişti. 
Mahkeme Kararını Görüntülemek İçin Tıklayınız
Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2013, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER