KARŞILAŞTIRMALI ÖĞRETMEN MAAŞLARI

MEMUR SEN'İN TOPLU SÖZLEŞME AÇIKLAMASI

KARŞILAŞTIRMALI ÖĞRETMEN MAAŞLARI

2014-2015 yıllarını kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri mutabakat ile sonuçlanmış ve 10 hizmet kolunda masaya yetkili olarak oturan Memur-Sen, masada toplamda 70 kazanım sağlamıştır. Geçen yıl mutabakatsızlıkla sonuçlanan ama konfederasyonumuzun yetkili olduğu hizmet kollarında 63 maddelik kazanımla sona eren toplu sözleşme sayılmaz ise bu yıl çözülen sorun sayısı ve elde edilen kazanım, 2002'den bu yana yetkili olarak toplu görüşmelere oturanların elde ettiği kazanımların toplamının neredeyse iki katına tekabül etmektedir.

 

Toplu Sözleşmede Amaç Zamana Yaymak Değil, Sonuç Almaktır

Kamu İşveren Heyeti ile Kamu Sendikaları Heyeti arasında 1 Ağustos itibariyle başlayan toplu sözleşme görüşmelerinde geçen yıl yaşanan aksaklıkların yaşanmaması ve ilk toplu sözleşmede elde edilen tecrübenin de etkisiyle teklifler zaman kaybı yaşanmaksızın müzakere edilmiştir. Toplu sözleşme sürecinin zamana yayılmasından ziyade sonuç alınması önemsenmiştir. Geçen yıl ilk teklifini görüşme takviminin bitmesine 1 gün kala getiren Kamu İşveren Heyeti zamanın disiplinli kullanılması neticesinde ilk teklifini görüşmelerin altıncı gününde yani 6 Ağustos 2013 tarihinde getirmiştir.

 

İlk Teklifi “Müzakere Edilebilir Ama Asla Kabul Edilemez” Bulduk

2014 yılı için yüzde 3+3 ya da taban aylığa brüt 100 TL zam, 2015 yılı için yüzde 3+3 oransal artış önerilmiştir. Öğretmenlerin özel hizmet tazminatlarına (eğitim-öğretim tazminatına) 2014 için 40+40 TL ek zam, 4/C'li personele ise 2014 için eş ve çocuk yardımı ile birlikte brüt 150 lira seyyanen zam teklifi gelmiştir.

Memur-Sen Konfederasyonu teklifi müzakere edilebilir ama asla kabul edilemez olarak görmüş ve kararlılığını kamuoyuna ve hükümet yetkililerine deklare etmiştir.

 

Kararlılığımız ve Yürüttüğümüz Diplomasi Bayram Öncesi Müjde Getirdi

Hizmet kolu bazında bile yetkisi kalmayanların masaya ortak edildiği ve oturma düzeni tartışması ile meşgul olduğu bir ortamda 10 hizmet kolunda görüşmeleri yapmaya ve sonuçlandırmaya yetkili olan Memur-Sen, çalışanlara çifte bayram yaşatmak gayretiyle hareket etmiştir. “Çalışanlar olarak amacımız bağcı dövmek değil üzüm yemektir” anlayışı ile hükümetin bütün taraflarıyla gece boyu diplomasi yürüten Memur-Sen, önceki yıl masayı kilitleyen ve ilk toplu sözleşme sonrası iş bırakmamıza da neden olan öğretmen ek ödeme sorununun çözülmesi ile birlikte kamu personelinin geneline ilişkin önemli oranda artışlar sağlamayı başarmıştır.

Eğitim öğretim ve bilim hizmet koluna ilişkin özel tekliflerin haricinde 2014-2015 dönemine ilişkin toplu sözleşme görüşmelerinde kamu personelinin geneline yönelik olarak;

  • 2014 yılı için taban aylığa 175.-TL artış, 2015 yılı için ise ücretlerde ilk altı ay için %3 ikinci altı ay için %3 artış yapılması, enflasyon oranlarının bu artış oranını geçmesi halinde ise enflasyon farkının da ücretlere yansıtılması,
  • 4/C statüsünde çalışan personel yönünden aile yardımı ödeneğinden faydalandırılmaları, ücretlerde yapılan 175.-TL artışın yanında 175.-TL iyileştirme yardımı yapılması,
  • Toplu sözleşme ikramiyesinin 60 TL'ye çıkartılması konularında anlaşma sağlamıştır.

 

MEVCUT DURUM İLE TOPLU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNİ KIYASLAMA TABLOSU

(2014 YILI İÇİN)

 

 

1 TEMMUZ 2013

 

1 OCAK 2014

 

1 TEMMUZ 2014

 

ARTIŞ TUTARI/ORANI

 

TABAN AYLIK

GÖSTERGESİ/TUTARI 

 

1,0275

1027,5 TL

 

1,2025               

1202,5 TL

 

 

175 TL (Brüt)

123 TL (net)

%17

ÖĞRETMENLERİN ÖZEL HİZMET TAZMİNATI/EĞİTİM-ÖĞRETİM TAZMİNATI ARTIŞI

 

100 (729,51 TL)

 95 (693,03 TL)

 85 (620,08 TL)

 

 

110,28 (804,50 TL)

105,28 (768,07 TL)

  95,28 (695,07 TL)

 

 

 

 

120,56 (879,49 TL)

115,56 (843,02 TL)

105,56 (770,07 TL)

 

1 Ocak 2014 itibarıyla%10,27

31 Aralık 2015 itibarıyla

%20,55

 

 

 

4/C'li Personelin Ücret Artışı + Eş Yardımı

 

 

 

İ.Ö   Net: 1.032,56 TL

O.Ö.Net: 1.144,15 TL

Y.Ö.Net: 1.253,87TL

 

 

 

İ.Ö   Net   1.286 TL +163,90 TL

O.Ö  Net   1.397 TL +163.90 TL

Y.Ö  Net    1.507 TL +163.90 TL

 

 

 

 

%24  

%22  

%20  

 

 

 

%40

%36

%33

 

İkinci sütunda eş yardımı dikkate alındığında gerçekleşen ücret artışının oransal tutarı belirtilmektedir.

Toplu Sözleşme

İkramiyesi

 

45 TL

 

60 TL

 

%33,33

 

Başarımızı Takdir Edenlere Teşekkür Ediyoruz

Sadece sendikal muhalefet yapma adına rakamlarla oynayarak, yalan yanlış bilgilerle kamu çalışanlarını manipüle etmeye çalışanlar; çalışanların ciddiye alıp yetki vermemesinin yanında masada yetkisiz ve etkisizliğin faturasını örtme telaşıyla hareket etmeye başlamışlardır. Yıllarca yüzdelik zam yerine emeklilikte işe yarayacak şekilde taban aylığa iyileştirme yapılsın diye propaganda yürütenler, 8 yıl masada yetkili olarak oturup 6 defa mutabakatsızlıkla sonuçlanan görüşmeleri sonrası bir kez bile iş bırakamayanlar, ilk toplu sözleşmede ek ödemeyi bayraklaştırıp “ek ödeme yoksa imza da iş de yok” diyen Eğitim-Bir-Sen'in ek ödeme mağduriyetini gidermesi karşısında boşluğa düşmüşlerdir. 4/C'lilerin yaşadığı sıkıntıları çözmeye çalışan Memur-Sen ailesinin aksine hiçbir katkı sunmayıp sorundan nemalanmayı seçenler 4/C'lilerin de sorununun önemli ölçüde çözüldüğü toplu sözleşme masasındaki başarımızı inkâr değil takdir edebilmelidirler.

 

2004-2014 YILLARI ARASINDA

TABAN AYLIK KATSAYISINDAKİ DEĞİŞİM ORANLARI TABLOSU

 

Yıl / Ay

TABAN AYLIK KATSAYISI

 

BİR ÖNCEKİ KATSAYIYA GÖRE DEĞİŞİM ORANI

1 Ocak 2004

429.250

 

1 Temmuz 2004

455.050

%6,00

1 Ocak 2005

0,486

%6,80

1 Temmuz 2005

0,52075

%7,10

1 Ocak 2006

0,53377

%2,50

1 Temmuz 2006

0,55983

%4.80

1 Ocak 2007

0,59812

%6,80

1 Temmuz 2007

0,62804

%2,99

1 Ocak 2008

0,65283

%3,90

1 Temmuz 2008

0,6812

%4,30

1 Ocak 2009

0,7084

%3,99

1 Temmuz 2009

0,74348

%4.95

1 Ocak 2010

0,76293

%2,60

1 Temmuz 2010

0,7931

%3,90

1 Ocak 2011

0,82656

%4,20

1 Temmuz 2011

0,86251

%4,34

1 Ocak 2012

0,92105

%6,78

1 Temmuz 2012

0,95790

%4,00

1 Ocak 2013

0,98798

%3.14

1 Temmuz 2013

1,0275

%4.00

1 Ocak 2014

1,2025

%17

 

Kararlılığımız Sonucu Hükümet, Taban Aylık Zammı Teklifini Yüzde 75 Artırdı

Kamu İşveren Heyeti ilk teklifinde taban aylık zammı talebimize 2014 yılı için 100 TL zam ya da 3+3 teklifiyle karşılık vermiştir. Yüzdelik zam teklifinin yüksek ücret alan kamu çalışanlarının işine geldiğini bilen sendikamız emekli keseneklerine ve emekli ikramiyesine de doğrudan katkı sağlayacak olması dolayısıyla yüzdelik zam yerine taban aylığa yansıyacak şekilde artışta ısrar etmiş ve yaptığı görüşmeler sonucu teklifin yüzde 75 oranında artırılarak 175 TL'ye çıkarılmasını sağlamıştır.

 

SÖZLEŞME KONUSU

Kamu İşveren Kurulu'nun

6 Ağustos Tarihli Teklifi

Toplu Sözleşmede Belirtilen Tutar

Aradaki Fark

TABAN AYLIK  (2014 Yılı için)

100 TL

ya da  %3+%3 oransal artış

Taban Aylığa

175 TL zam

%75 Artış

AYLIK KATSAYISI ARTIŞI (2015 yılı için)

 

I.   6 Ay için   % 3

II. 6. Ay için   % 3

 

I.   6 Ay için   % 3

II. 6. Ay için  % 3

 

Değişim Yok.

ÖĞRETMENLERİN Özel Hizmet Tazminatı/Eğitim-Öğretim Tazminatı Artışı

 

1 Ocak 2014'de       40 TL

1 Temmuz 2014'de 40 TL

 

1 Ocak 2014'de       75 TL

1 Temmuz 2014'de 75 TL

 

%87,5 Artış

%87,5 Artış

 

4/C li Personelin Ücret Artışı

Aile (Eş ve Çocuk) Yardımı+Ücretlerinde 150 TL Brüt Artış

Aile (Eş ve Çocuk Yardımı)+ Ücretlerinde 350 TL Brüt Artış

4/C'li personelin ücretlerinde

%233 Artış

Toplu Sözleşme

İkramiyesi

 

Teklif Yok

Toplu Sözleşme İkramiyesinin 45 TL'den 60 TL'ye çıkarılması

Mevcut Toplu Sözleşme İkramiyesinde %33 Artış

 

Taban Aylıkta Yüzde 20,53 Oranında Artış Sağlandı

Toplu sözleşmede 2014 yılı için yüzdelik zam yerine taban aylığa 175 TL zam yapılmasını sağlammış olmamız 1027,5 TL olan taban aylığın 1238,5 TL'ye çıkmasını sağlamış ve yüzde taban aylığın %20,53 oranında yükselmesine de vesile olmuştur.

 

TABAN AYLIK

GÖSTERGESİ/TUTARI

 

1 TEMMUZ 2013

 

1 OCAK 2014

 

1 TEMMUZ 2014

ARTIŞ TUTARI / ORANI

1,0275

1027,5 TL

1,2025

1202,5 TL

TABAN AYLIK ZAMMI 1 OCAK'TA YANSIDIĞI İÇİN DEVAM ETMEKTEDİR

175 TL (Brüt)

123 TL (net)

%17

 

Taban Aylığa Zam, Emekli İkramiyesinde 5.250 TL Artış Getiriyor

%3+%3 oranındaki zammın, emekli ikramiyesine ve emekli maaşına yansımadığı, özellikle son yıllarda kamu personelinin ücretlerinde sağlanan artışın taban aylığı gibi emekli ikramiyesi ve emekli maaşına yansımayan kalemlerde gerçekleştiği, bunun neticesinde memurun emekli olması halinde maaşında %65'e varan oranlarda düşüş gerçekleştiği herkes tarafından yakınılan ve bilinen bir gerçektir. Bu itibarla, emekli ikramiyesi ve maaşına da yansıyacak bir artış, her zaman için yüzdelik zamdan daha önemli ve kazançlıdır. Taban aylığa sağladığımız 175 TL'lik zam, emekli ikramiyesine 5.250 TL'ye varan artışı da beraberinde getirmiştir.

 

EMEKLİ İKRAMİYESİNDEKİ DEĞİŞİME İLİŞKİN KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

 

UNVAN

Mevcut İkramiye Tutarı  (TL)

2014 I. 6 Aylık Dönemde %3 Artış Olsaydı

2014 II. 6 Aylık Dönemde %3 Artış Olsaydı

Taban Aylığa 175 TL zam sonucu/artış (değişim) oranı

Memur          (1/4)

55,820

57.495

59.169

61.071     /  % 9,4

Hizmetli       (7/9)

42.793

44.077

45.360

48.043    /  %12,2

Tekniker      (1/4)

55.820

57.495

59.169

61.071    /   % 9,4

Teknisyen    (3/8)

45.753

47.126

48.498

51.003    /  %11,4

Öğretmen     (1/4)

57.663

59.393

61.123

62.914    /    %9,1

Mühendis     (1/4)

72.177

74.342

74.342

77.427    /    %7,2

 

  • Emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında 30 yıllık hizmet süresi esas alınmıştır.
  • Taban aylığın brüt 175 TL arttırılması emekli ikramiyesinde yıllık bazda 175 TL artış sağlamaktadır. 30 yıllık hizmet süresi üzerinden hesaplandığında emekli ikramiyesinde en düşük devlet memurundan en yüksek devlet memuruna kadar bütün kamu görevlilerinin emekli ikramiyesinde 5.250 TL artış olmaktadır.
  • Taban aylığındaki artışa bağlı olarak emekli ikramiyesindeki artış oranı en yüksek devlet memuru için daha düşük oranda olurken maaşı düşük olan kamu görevlileri için daha yüksek olmaktadır.
  • Taban aylığın emekli ikramiyesine yansımasında 30 yıllık hizmet süresinde daha düşük hizmet süresi olanlar taban aylıkta yapılan artışın emekli ikramiyelerinde yapacağı artışı Hizmet Süresi x175= Emekli ikramiyesindeki artış tutarı formülüyle bulabilirler.

 

Tablodan da görüleceği üzere taban aylığında yapılacak 175.-TL artışın emekli olan bir öğretmenin emekli ikramiyesine net katkısı %9,1 oranında artış şeklindedir.

Yine bu artış, emekli olacak bir öğretmenin emekli maaşında da %9,15'lik bir artış getirecektir. Hizmetli personelde ise bu oran yüzde 12,2'ye kadar yükselmektedir.

Çalışanların Takdirini, Emeklilerin İse Hem Takdirini Hem de Duasını Aldık

Eğitim-Bir-Sen olarak taban aylık zammında ısrarcı olmamız yüksek maaş alanları kısa vadede rahatsız etmiş olsa da uzun vadede onlara da katkı sağlayacaktır. Eğitim çalışanlarının hak ve menfaatlerini gözeten taban aylığa zam, çalışanlarımızın yanında emekli olan eğitim çalışanlarına da bir miktar nefes aldırmış emekli maaşlarında yüzde 12,46'ya varan artışa vesile olmuştur.

 

EMEKLİ MAAŞINDAKİ DEĞİŞİME İLİŞKİN TABLO

 

Mevcut Emekli Maaşı (TL)

Taban Aylığa Brüt 175 Net 146 TL Zamlı Hali (TL)

Artışın Oransal Tutarı (Değişim Oranı)

(TL)

En Düşük Emekli Maaşı 

1.163

1.308

%12,46

Memur                (1/4)

1.548

1.694

%9,43

Öğretmen           (1/4)

1.594

1.745

%9,15

Mühendis           (1/4)

2.002

2.147

%7,29

Hemşire         

1.548

1.694

%7,29

  • Taban aylığındaki brüt 175 TL tutarındaki artış emekli aylıklarında bütün kamu görevlileri için 146 TL net artış sonucunu doğurmaktadır.
  • Emekli aylıklarında herkese eşit artış yapılmasına bağlı olarak, düşük emekli maaşı grubundaki kamu görevlilerinin emekli maaşları daha yüksek oranda artmaktadır.
  • 5434 sayılı Kanuna göre en düşük emekli maaşı  1168 TL'den az olamamakta olup buna göre en düşük emekli maaşına -taban aylığının 146 TL net artması sonucu- %12,46 oranında zam yapılmış olmaktadır.

 

Maaşlarında Yüzde 50'ye Varan İyileştirme 4/C'lilerin Yüzünü Güldürdü

Hükümetin özelleştirmeler sonrası kamuya 4/C statüsünde aktardığı işçilerin aldıkları ücreti kabul edilemez bulmuş ve geçen yıl çalışma sürelerinin 11 ay 28 güne çıkmasını sağlamıştık. 4/C'li çalışanların aldığı sefalet ücretine tepki göstermekle kalmayıp yetkili sendika olarak aldıkları maaşın yüzde 50'sine tekabül eden iyileştirme sağladık. Hükümetin taleplerimiz karsısında 4/C'liler için Aile (Eş ve Çocuk) Yardımı+Ücretlerinde 150 TL Brüt Artış teklifini geri çevirdik. Mücadelemiz sonucu Aile (Eş ve Çocuk Yardımı)+ Ücretlerinde 350 TL Brüt Artış ile hükümetin getirdiği teklifin yüzde 233 oranında artışını sağladık. Bu sayede eşi çalışmayan ve 2 çocuğu olan ilkokul mezunu bir 4/C'li personelin 1027 TL olan maaşın toplu sözleşme kazanımımız sayesinde 1580 TL'ye çıkmış olacaktır. Mevcut maaşında yüzde 50'nin üzerinde bir iyileştirme sağlanmıştır.

 

SÖZLEŞME KONUSU

Kamu İşveren Kurulu'nun

6 Ağustos Tarihli Teklifi

Toplu Sözleşmede Belirtilen Tutar

Aradaki Fark

4/C li Personelin Ücret Artışı

Aile (Eş ve Çocuk) Yardımı+Ücretlerinde 150 TL Brüt Artış

Aile (Eş ve Çocuk Yardımı)+ Ücretlerinde 350 TL Brüt Artış

4/C'li personelin ücretlerinde

%233 Artış

 

Taban Aylığa 175 TL Zam Eğitim Çalışanlarına Yaradı

Kamu İşveren Kurulu ilk teklifini sunduğunda, taban aylığa 100.-TL zam ile %3+%3 zam arasında hiçbir farkın olmadığını ileri süren malum çevrelerin, şimdi taban aylığa yapılan 175.-TL zammın %3+%3'ün de altında kaldığını ileri sürmeleri trajikomiktir.

Oysa aşağıda da görüldüğü üzere, taban aylıkta yapılan 175.-TL artışın, 2014 yılı için toplamda %3+%3 oranındaki zammın getirisine nazaran daha kazançlı olduğu aşikârdır.

 

UNVANLAR

DRC.

 

 

TABAN AYLIĞA 175 TL BRÜT 123 TL NET ARTIŞIN SONUCU YILLIK GELİR ARTIŞI

2013

TEMMUZ

%3 +%3 ZAM YAPILSAYDI

2014 YILLIK GELİR ARTIŞI

I. 6 AY

 II. 6 AY

TOPLAM

I.6 AY

II.6 AY

TOPLAM

MEMUR

9/1

1.783

53*6=318

108*6=648

966

123*6=738

123*6=738

1476

MEMUR

13/3

1.778

56*6=318

108*6=648

966

123*6=738

123*6=738

1476

HİZMETLİ

12/1

1.646

49*6=294

100*6=600

894

123*6=738

123*6=738

1476

ÖĞRETMEN

1/4

2.211

66*6=396

134*6=804

1.200

123*6=738

123*6=738

1476

ÖĞRETMEN

9/1

1.879

56*6=336

114*6=684

1.020

123*6=738

123*6=738

1476

ARAŞTIRMA GÖR.

7/1

2.226

66*6=396

135*6=810

1.206

123*6=738

123*6=738

1476

 

Tablodan da anlaşılacağı üzere taban aylığa 175 TL zam yerine %3+3 zam verilmiş olsaydı memur, hizmetli ve öğretmen başta olmak üzere eğitim çalışanları zararlı çıkacaktı. %3+3 yerine %4+4 bile verilse az maaş alanlar her zaman zarar etmekte ve yüksek maaş alanlar 2-3-4 katı daha fazla zam almış olmaktadırlar. Yüzdelik zammın her zaman için yüksek ücret alan, daire başkanı ve üstü kamu görevlilerinin yararına olduğunu bilmemek, ancak temel aritmetik bilgisinden yoksun okul çağının altındaki çocuklar söz konusuysa mazur görülebilir.

 

Öğretmenlerin Özel Hizmet Tazminatı İçin Getirilen Teklif, Kararlılığımız Sonucu Yüzde 87,5 Artırıldı

Kamu İşveren Heyeti ilk teklifinde Öğretmenlerin Özel Hizmet Tazminatı/Eğitim-Öğretim Tazminatına iyileştirme yapılması teklifimize karşılık 2014 yılı için 40+40 TL önermiştir. Önceki yıl toplu sözleşmenin kilitlenmesine neden olan 666 sayılı KHK'nın oluşturduğu mağduriyetin giderilmesi noktasında ısrarcı olan Eğitim-Bir-Sen'in tavizsiz ve kararlı tutumu sonuç vermiştir. Hükümetin aklından geçirdiği rakamlar tutmamış, “bu 50+50 yi geçmez” diye el ovuşturanların da hesapları bozulmuş ve 2014 yılı için 75+75 TL olacak şekilde gelen teklifin yüzde 87,5 artırılması ile mutabakata varılmıştır.

 

 

SÖZLEŞME KONUSU

Kamu İşveren Kurulu'nun

6 Ağustos Tarihli Teklifi

 

Toplu Sözleşmede Belirtilen Tutar

 

Aradaki Fark

ÖĞRETMENLERİN Özel Hizmet Tazminatı/Eğitim-Öğretim Tazminatı Artışı

 

1 Ocak 2014'de       40 TL

1 Temmuz 2014'de 40 TL

 

1 Ocak 2014'de      75 TL

1 Temmuz 2014'de 75 TL

 

%87,5 Artış

%87,5 Artış

 

 

Öğretmenlere 75+75 Zam Demek, Özel Hizmet Tazminatında Yüzde 20,55 İyileştirme Demektir

Aşağıdaki tabloda da görüldüğü üzere, toplu sözleşme kazanımları, toplu sözleşme hükümlerinin getirdiği mali kazançlar açısından rakamsal ve oransal olarak inkârı mümkün olmayacak kadar açıktır. 75+75 TL eğitim-öğretim tazminatı, toplu sözleşme öncesine nazaran % 20,55 oranında artışa tekabül etmektedir.

 

ÖĞRETMENLERİN ÖZEL HİZMET TAZMİNATI/EĞİTİM-ÖĞRETİM TAZMİNATI ARTIŞI

 

1 TEMMUZ 2013

 

1 OCAK 2014

 

1 TEMMUZ 2014

 

ARTIŞ TUTARI/ORANI

 

100 (729,51.-TL)

95 (693,03.-TL)

85 (620,08.-TL)

 

110,28 (804,50.-TL)

105,28 (768,02.-TL)

95,28 (695,07.-TL)

120,56 (879,49.-TL)

115,56 (843,02.-TL)

105,56 (770,07.-TL)

İlk 6 ay %10,27

İkinci 6 ay %20,55

 

  

 

Öğretmenlerin Ek Ödeme Mağduriyeti Giderildi

 

Bilindiği üzere 666 sayılı KHK ile öğretmenlerin ek ödeme oranlarında herhangi bir artış yapılmamış; öğretmenlerin ek ödemeden mahrum bırakılması Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmenler ile diğer hizmet sınıflarındaki çalışanlar arasındaki hiyerarşik dengeyi bozarak, olumsuz sonuçlara sebebiyet vermişti. O tarihten beridir öğretmenin ek ödeme mağduriyetinin giderilmesi noktasındaki çabalarımız sonucu eğitim-öğretim tazminatında 75+75 TL'lik bir artış elde ederek bir önceki yıla nazaran sadece bu kalemde %20,55'lik bir kazanım sağladık. Aşağıda da görüldüğü üzere bu durum, öğretmenler ile diğer hizmet sınıfları arasında hiyerarşik dengenin yeniden tesisine büyük oranda katkıda bulunmuştur.

 

TABAN AYLIK VE EĞİTİM-ÖĞRETİM TAZMİNATINDA YAPILAN ARTIŞIN ÖĞRETMENLERE GETİRİSİ

                 

UNVANLAR

DRC.

NET GÖREV AYLIĞI 

2013
TEMMUZ 
(TL)

TABAN AYLIĞA GETİRİLEN NET ARTIŞ (TL)

ÖZEL HİZMET TAZMİNATI VE DİĞER TAZMİNATLAR (TL)
 (toplama dahil)

EĞİTİM-ÖĞRETİM TAZMİNATI (TL)
(toplama dahil)

TOPLAM
(TL)

2014

2014

2014 / I

2014 / II

2014

MÜSTEŞAR

 1/4

7.436

123

2480

0

0

7.559

1,65%

GENEL MÜDÜR

 1/4

6.478

123

2407

0

0

6.601

1,89%

ŞUBE MÜDÜRÜ

 1/4

3.188

123

984

0

0

3.311

3,85%

MEMUR

9/I

1.783

123

350

0

0

1.906

6,89%

MEMUR

I3/3

1.778

123

350

0

0

1.901

6,91%

HİZMETLİ

I2/1

1.646

123

321

0

0

1.769

7,47%

ÖĞRETMEN

 1/4

2.211

123

0

804

879

2.483

12,30%

ÖĞRETMEN

9/I

1.879

123

0

695

770

2.151

14,50%

                 

* 75+75 TL şeklindeki eğitim-öğretim tazminatı tutarı, 2014 yılı için net 148,87 TL'dir.

* Müsteşar, Genel Müdür, Şube Müdürü için 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu kararı eki (II) sayılı cetvele göre Özel Hizmet Tazminatı; memur ve hizmetli için ise (III) Cetvelin (G) bölümüne göre Diğer Tazminat oranları üzerinden hesaplama yapılmıştır.

                             

 

 

 

Sendikalı Personel Lehine Olan Toplu Sözleşme İkramiyesi Yüzde 33 arttı

Memur Sendikacılığında işçi sendikacılığındaki gibi dayanışma aidatı olmaması büyük bir handikaptır. İşçi sendikacılığında yetkili olan sendikaya hem diğer sendikalar hem de kazanımlardan faydalanacak olan sendikasızlar dayanışma aidatı öderler. Memur sendikacılığında bu manada örgütlü olmanın tek avantajı toplu sözleşme ikramiyesi adı altında sadece sendikalı olanların maaşlarına yansıtılan 3 ayda bir 45 TL'lik ikramiye bu toplu sözleşmede 3 ayda 60 TL ödenecek şekilde yükseltilmiş ve mevcut miktarı yüzde 33,33 artırılmıştır.

 

TOPLU SÖZLEŞME PRİMİ KIYASLAMA TABLOSU

Toplu Sözleşme

İkramiyesi

1 TEMMUZ 2013

45.-TL

1 OCAK 2014

60.-TL

ARTIŞ ORANI

%33,33

 

Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneğinde Çifte Artış

2012 yılında toplu sözleşme masasında Eğitim-Bir-Sen tarafından 100 TL iyileştirme sağlanan öğretim yılına hazırlık ödeneğinde yeni artışlar sağlanmıştır. 2013 yılı Eylül ayında 740 TL olarak ödenecek olan Öğretim yılına hazırlık ödeneği 2014 yılı için 850.-TL, 2015 yılı için ise 950.-TL olacak şekilde artırılmış ve her yıl için 100 TL olmak üzere toplamda 200 TL yeni iyileştirme sağlanmıştır. Bu sayede 2013 yılı ödeneğine nazaran 2014 yılı için %14,86, 2015 yılı içinse %28,37 oranında artış sağlanmıştır. Bu artışın yıllık enflasyon oranının da yeniden değerleme oranında da üzerinde olduğu, Bakanlar Kurulunca takdir edilecek miktarın çok üzerinde olduğu açıktır.

 

Yatılı ve Pansiyonlu Okullarda Gece Nöbeti Ücreti 2 Saat Artırıldı

Kadroları yatılı ve pansiyonlu okullarda olmayan öğretmenlerden belleticilik görevi verilerek gece nöbeti tutanlara EK Ders Usul ve Esaslarının 13'üncü maddesi gereği verilen nöbet başına ilave 2 saat daha ek ders ücreti verilmesi sağlanmıştır.

 

Müdür Ve Müdür Başyardımcılarının 6 Saat Derse Girme Yükümlülüğü 2 Saate Düşürüldü

Müdür ve Müdür Başyardımcısı ve Müdür Yardımcılarının haftada 6 saat girmek zorunda oldukları ek ders saatinin okulda yönetsel boşluğa neden olduğu ve çoğunlukla yöneticilerin iş yükünden bu derslere zaten giremedikleri bilinmektedir. Hem öğrenciyi mağdur eden hem de yöneticinin vicdani huzursuzluğuna neden olan bu zorunluluğun kaldırılması teklifimizde önemli aşama kaydettik. Maliye Bakanlığı yetkililerinin Müdür Yardımcılarının kapsam dışında tutulması yaklaşımına itiraz ettik. Müdür Yardımcılarının da aynı kapsam içinde tutulması ile ilgili mücadelemiz ise sürecektir. Toplu Sözleşme kazanımımız sonrası artık Müdür ve Müdür Başyardımcıları zorunlu 6 saat yerine artık haftada 2 saat girecekler.

 

Alan Adları Değişenlere de İlave Tazminat Verilmesi İçin Çalışma Yapılacak

Alan adları değiştirildiği için ilave eğitim-öğretim tazminatından faydalanamayan mesleki ve teknik eğitim kurumu öğretmenleri için çalışma yapılması konusunda uzlaşıldı. Sendikamız takibini yaparak kazanıma dönüştürecektir.

 

Öğretmenlerin Sınav Ücreti Mağduriyetini Giderecek Çalışma Yapılacak

Bakanlıkça gerçekleştirilen merkezi sistem sınavlarında görev alan öğretmenlere, sınav görevi karşılığı ek ders ücreti yerine ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavlarda olduğu gibi 18.01.2012 tarihli ve 2012/2723 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Sınav Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslara göre sınav görev ücreti (2013 yılı itibariyle sınav gözetmeni için 122.-TL) ödenmesi konusunda çalışma yapılması kararlaştırıldı.

 

Eğitim Hizmet Kolunda Toplu Sözleşme Kazanımlarının Sayısı 17'ye Çıktı.

Eğitim, öğretim ve bilim hizmet kolunda yukarıdaki kazanımlara ilaveten geçtiğimiz yıl kamu görevlileri hakem kurulu kararıyla kabul edilen akademik jüri üyeliklerine ücret ödenmesi,  idari izinli sayılan günlerde ders görevinin yapılması, yüksek lisans ve doktara mezunlarına ek ders ücretlerinin artırımlı ödenmesi, sınav komisyon üyeliği ve sınav gözcülüğü görevlerine ilişkin sınırlamaların kaldırılması, geçici görevlendirilen yöneticilere yüksek olan üzerinden ek ders ödenmesi, rehber öğretmenlere ek ders ödenmesi, ikili öğretim yapan eğitim kurumları yöneticilerine ilave ek ders ücreti ödenmesi, ders dışı eğitim çalışmalarındaki %5'lik sınırın %6'ya çıkartılması, İlksan'a yeni üye olacakların üyeliklerinin isteğe bağlı hale getirilmesi ile İl Eğitim denetmenleri ve danışmanlarına avans ödenmesine ilişkin kararların 2014-2015 yılları için de uygulanmasına karar verilmiş ve toplam 17 başlık kazanıma dönüşmüştür.

 

Konfederasyon Bazında Toplu Sözleşme Kazanım Sayısı 70'e Çıktı

Geçe yıl toplu sözleşme masasında uyuşmazlığa rağmen 63 kazanım sayesinde çalışanların birçok sorununu çözen Memur-Sen, bu yıl toplu sözleşme görüşmelerinde mali konuda mutabakatın yanında 70 konuyu çözüme kavuşturmuş ve kazanım hanesine eklemiştir.

Memur-Sen kazanımları için tıklayınız

 

Akademik Personelin Mali Problemleri ve Maaşlarının İyileştirilmesiyle İlgili YÖK-Eğitim-Bir-Sen ve Çalışma Bakanlığı Ortak Çalışma Yapacak

Öğretim elemanları yönünden 2547 ve 2914 sayılı Kanunları kapsayacak kapsamlı bir değişiklik çerçevesinde, üniversite ödenek oranlarındaki artışın belirlenmesi noktasında YÖK ve Çalışma Bakanlığı ile birlikte ortak çalışma yapılması konusunda uzlaşı sağlanmıştır. Öğretim elemanları, 375 sayılı KHK ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu kararı kapsamında olmadıklarından ek ödeme ve özel tazminatlar gibi ödemeler yerine 2914 sayılı Kanunla getirilen üniversite ödeneği ve geliştirme ödeneği almaktadırlar. YÖK'ün 2547 ve 2914 sayılı Kanunlarda öğretim elemanların mali haklarını da içerecek kapsamlı değişiklikler yapma noktasında çalışmaları bulunduğundan, öğretim elemanlarımızın ödenek ve ek ders ücretleri gibi hakları bu kapsamda YÖK ve Çalışma Bakanlığı ile müzakere edilecektir.

Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2013, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER