MEB'DEN EK DERS CEVABI

Türk Eğitim Sen'in Koordinatör öğretmenlerle ilgili MEB'ey yazdığı yazıya cevap geldi. işte TES'in açıklaması

MEB'DEN EK DERS CEVABI
  Tük Eğitim-Sen; Bakanlığa gönderdiği 11/09/2013 tarih ve 833 sayılı yazıyla Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 88. Maddesinin 2. Fıkrasının (c) bendinin, daha önceki düzenlemeye paralel olarak, “İşletmelerde meslekeğitimi adı altında verilecek ek ders saati sayısı, bir alanda/dalda işletmeye öğrenci gönderilen sınıftaki/sınıflardaki işletmelerde eğitimi yapılan uygulamalı meslek dersleri toplam ders yükünün iki katını geçemez.” şeklinde değiştirilmesi hususunda Milli Eğitim Bakanlığı'na yazılı başvuruda bulunmuş gerekli düzenlemenin yapılmaması halinde konuyu yargıya taşıyacağın belirtmişti.

Bakanlığın gönderdiği 01/10/2013 tarih ve 2772241 sayılı cevabi yazıda söz konusu yönetmelikte çalışma yapıldığı zaman görüşümüzün değerlendirmeye alınacağı belirtilmiştir.

 

 

 

Sayı    :GMT.430.00/833                                                                                                         11/09/2013

Konu :İşletmelerde Meslek Eğitimi 

 

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

 

 

İlgi:     a)  03.07.2002 tarih ve 24804 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mesleki ve Teknik EğitimYönetmeliği

b) 07.09.2013 tarih ve 28758 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği

 

İlgi (b) sayılı Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, ilgi (a) sayılı Yönetmelik yürürlükten kalkarak mülga hale gelmiştir. İlgi (a) sayılı mülga Yönetmeliğin  “Koordinatör öğretmen görevlendirilmesi” başlıklı 267. Maddesi;

“İşletmelerdeki mesleki eğitimin planlı olarak yürütülmesi, programa uygunluğunun izlenmesi, ortaya çıkabilecek sorunların belirlenmesi, öğrencilerin başarı, devam-devamsızlık ve disiplin durumlarınınizlenmesi ve rehberlikte bulunulması amacıyla kurumda atamaya esas alanı atölye, laboratuvar ve meslek dersleri öğretmenliği olan yönetici ve öğretmenlerden koordinatör öğretmen/öğretmenler görevlendirilir. Diğer alanlardan olan yönetici ve öğretmenlere bu kapsamda görev verilmez.

Koordinatör öğretmen görevlendirilmesinde aşağıdaki esaslar dikkate alınır:

………..

c) Kurumda, “İşletmelerde Meslek Eğitimi” adı altında verilecek ek ders saati sayısı; bir alan/dalda işletmeye öğrenci gönderilen sınıf/sınıflardaki uygulamalı meslek dersleri toplam ders yükünün iki katını geçemez.” şeklinde düzenlenmişti.

İlgi (b) sayılı sayılı Yönetmeliğin “Koordinatör öğretmen görevlendirilmesi” 88. Maddesi ise; (2) “Koordinatör öğretmen görevlendirilmesinde aşağıdaki esaslar dikkate alınır:

c) İşletmelerde meslek eğitimi adı altında verilecek ek ders saati sayısı, bir alanda/dalda işletmeye öğrenci gönderilen sınıftaki/sınıflardaki işletmelerde eğitimi yapılan uygulamalı meslek dersleri toplam ders yükünü geçemez.” şeklindedir.

Bu mevzuat değişikliği ile birlikte, özellikle öğrencilerin kırsal kesimlerde, köy ve kasabalardaki mesleki eğitim uygulamalarında ihtiyacın karşılanmasında zorluk çekilmesi söz konusu olup, teknik öğretmenlerin aldıkları ek ders ücreti miktarında ciddi anlamda düşüş meydana geleceği için mağduriyetler yaşanacak ve norm ile ilgili sıkıntılar yaşanmasına yol açacaktır.  Ayrıca, alan ya da dal şefliği yürütmekte olan teknik öğretmenlerin sınıf ve kulüp ücreti alamadıkları için diğer öğretmenlerden 2 saat eksik ücret almakta oldukları da göz önüne alındığında, yaşanacak mağduriyetin boyutları daha iyi anlaşılacaktır. İşletmelerde koordinatörlük yapan meslek dersi öğretmenlerine yolluk ve yevmiye de ödenmemektedir.

Bu bağlamda, İlgi (b) sayılı Yönetmeliğin 88. Maddesinin 2. Fıkrasının (c) bendinin, daha önceki düzenlemeye paralel olarak, “İşletmelerde meslek eğitimi adı altında verilecek ek ders saati sayısı, bir alanda/dalda işletmeye öğrenci gönderilen sınıftaki/sınıflardaki işletmelerde eğitimi yapılan uygulamalı meslek dersleri toplam ders yükünün iki katını geçemez.” şeklinde değiştirilmesi hususunda;

Gereğini arz ederiz.

 

 

M. Yaşar ŞAHİNDOĞAN                Seyit Ali KAPLAN

Genel Mevzuat ve Toplu                Genel Mali Sekreter

Sözleşme Sekreteri                     İlgili yazı için tıklayınız.


       
   MEB’İN YENİ YÖNETMELİĞİNDEN TEKNİK ÖĞRETMENLERE DARBE
Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2013, 00:00
YORUM EKLE
YORUMLAR
ysf dl
ysf dl - 6 yıl Önce

yolluk ve yevmiye hikaye. olayı vurun abalıya olayına çevirdiler. o sözde koordinatörler sanki işletmeye her gün gidiyor veya çalışanlar şehir dışında da.. ay sonunda yoklama almaya gidiyor sonra da ücret azmış..

SIRADAKİ HABER