TÜRK EĞİTİM-SEN ÜYELERİNE YÜKSEK LİSANS İMKANI ...

TÜRK EĞİTİM-SEN ÜYELERİNE YÜKSEK LİSANS İMKANI ...
ÜYELERİMİZE EĞİTİM YÖNETİMİ DALINDA TEZLİ ve TEZSİZ YÜKSEK LİSANS İMKÂNI
 
SON BAŞVURU 29 AĞUSTOS 2013
 
Türk Eğitim Sen İstanbul Şubeleri olarak, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ile bir anlaşma yaparak üyelerimize Eğitim Yönetimi ve Denetimi Dalında Tezsiz ve Tezli Yüksek Lisans yapma imkânı sağladık. Üyelerimiz yüksek lisans ve doktora programlarından %50 indirimli faydalanacaklardır. Bu imkândan faydalanmak isteyen üyelerimiz 29 Ağustos 2013 tarihine kadar bağlı bulundukları sendika şubelerimize ve en geç bu tarihte (29 Ağustos 2013) Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne Online başvurularını yapmaları, online başvuru (http://obs.iszu.edu.tr/ogrenci/yonetim/enstitubasvuru.aspx) yapan üyelerimiz sendika kısmına Türk Eğitim-Sen yazmaları gerekmektedir. Lisansüstü programına başaranlara İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ile Marmara Üniversitesi tarafından düzenlenecek ve her iki üniversitenin de isimlerinin üzerinde yer alacağı Lisansüstü Diploması verilecektir.
Eğitim Yönetimi ve Denetimi Lisansüstü Programları;
Tezli Yüksek Lisans Programı; 24 kredilik (Toplam 120 AKTS) 8 adet ders, 1 seminer ve tez çalışmasından oluşur. Bu programı tamamlamanın normal süresi 4 yarıyıl, azami süresi 6 yarıyıldır.

Tezsiz Yüksek Lisans Programı; 30 kredilik (Toplam 90 AKTS) 10 adet ders ile yüksek lisans projesinden oluşur. Bu programı tamamlamanın normal süresi 2 yarıyıl, azami süresi 6 yarıyıldır.
 
Üyelerimize uygulanacak olan yüksek lisans ve doktora programlarının %50 indirimli fiyatları şöyledir:
 
Tezsiz Yüksek Lisans: 5000 TL, 12 ay taksit
Tezli Yüksek Lisans: 6900 TL, 12 ay taksit
 
Eğitim Yönetimi ve Denetimi Dalında Yüksek Lisans ya da Doktoraya başvuracakların İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinin ilan ettiği Genel Şartları taşımaları gerekmektedir. Bu şartlar aynen şöyledir:
 
GENEL ŞARTLAR
 
1. Tezli Yüksek Lisans Programına başvurabilmek için Lisans mezunu olmak ve ALES’ten (SÖZ, EA veya SAY puan türleri) en az 55 puan alınması zorunludur.
 
2. Tezsiz Yüksek Lisans Programına başvurabilmek için Lisans mezunu olmak yeterlidir. (Başvuruda ALES puan şartı aranmaz.)  
 
Bilim Sınavı Tarihi ve Adresi
 
(Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans için)         : 02 Eylül 2013 Saat : 10.00 
 
Sınav Yeri:İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü,
Halkalı Küçükçekmece / İSTANBUL Tel: 0 212 692 96 21 - 22 / 692 97 28 Fax: 0 212 693 82 29
 
Sonuçların ilanı                                                            : 06 Eylül 2013 
 
   
Kesin Kayıtlar                                                               : 16 - 20 Eylül 2013 
 
    
Derslerin Başlaması                                                     : 30 Eylül 2013
 
 
BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ
 
 
Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına başvuracak adayların son başvuru tarihi olan 29 Ağustos 2013 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar Online Başvuru Formu‘nu (http://obs.iszu.edu.tr/ogrenci/yonetim/enstitubasvuru.aspx) doldurmaları ve başvuru için istenen belgeleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Sekreterliği'ne şahsen veya posta ile teslim etmeleri gerekir.
 
 
Başvuru Adresi:
 
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü,
 
Halkalı Küçükçekmece / İSTANBUL Tel: 0 212 692 96 21 - 22 / 692 97 28 Fax: 0 212 693 82 29
 
 
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1. Online Başvuru Formu'nu doldurmuş olmak.
 
2. Diploma fotokopisi
 
3. Not döküm belgesi fotokopisi
 
4. ALES sonuç belgesi fotokopisi (Tezli Yüksek Lisans Programına başvuran adaylardan istenir)
 
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
1. Tezli Yüksek Lisans Programı; Başvuran adayların değerlendirmeleri 100 tam not üzerinden yapılır ve hesaplamada ALES’in %50’si, mezuniyet notunun %25’i ve bilim sınavının %25’i esas alınır. Kabul için Genel Başarı Notu 100 üzerinden en az 60 olmalıdır.
 
2. Tezsiz Yüksek Lisans Programı; Başvuran adayların değerlendirmeleri 100 tam not üzerinden yapılır ve hesaplamada Mezuniyet notunun %50’si ve bilim sınavının %50’si esas alınır. Kabul için Genel Başarı Notu 100 üzerinden en az 60 olmalıdır. 
 
KESİN KAYITTA İSTENECEK BELGELER
1. Başvuruda istenen belgelerin asılları,
 
2. Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi aslı
 
3. 4 adet fotoğraf,
 
4. Öğrenim ücreti banka sözleşmesi,
 
5.Askerlik durum belgesi veya terhis belgesi fotokopisi, (Erkek öğrenciler için bir yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmasında askerlik yönünden sakınca olmadığına dair belge)
 
6. Nüfus cüzdanı fotokopisi,     
 
NOT:Kabul edilen adayların listesi web sitemizden (www.iszu.edu.tr) ilan edilecektir. İlan edilen süreler içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar haklarını kaybedecektir.
 
Üyelerimize önemle duyurulur.
 
 
 Yrd. Doç. Dr. M. Hanefi Bostan
Türkiye Kamu Sen ve Türk Eğitim Sen
İstanbul İl Başkanı
 
Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2013, 00:00
YORUM EKLE
YORUMLAR
serdar çalışkan
serdar çalışkan - 6 yıl Önce

üye sayısında birinci olduğumuz bir ilçede bulunan üniversite için bence fiyat fazla. Anlaşma imzalamadan önce aradım Sabahattin Zaim üniversitesini gene aynı fiyatı söylediler. Sendikanın farkı nerede. bir diğer hususta geç kalınmış bir anlaşma.5 binliralık bir planlama yapmak gerekiyor.taksit sayısı az.ve son başvuru tarihinden 2 gün önce anlaşma yapılıyor.öğretmenler görev yerlerine dönmediler bile.bence iyi bir anlaşma olmadı.

SIRADAKİ HABER