YÖNETİCİ ADAYLARI MAĞDUR EDİLİYOR

Türk Eğitim Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanlığı “ Sınava Dayalı Yönetici Atamaları ile ilgili açıklama yaptı.

YÖNETİCİ ADAYLARI MAĞDUR EDİLİYOR
Ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticiliği uzun yıllardır eğitim sistemi içerisinde yaşanmasına sebep olduğu sorunlar sebebiyle gündemde sürekli yer almıştır. Sadece son 4 yıllık süre içerisinde 4 ayrı yönetmelik ve değişiklik yönetmelikleri çıkarılmıştır. En son ve yürürlükte olan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumu Yöneticileri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 4 Ağustos 2013 tarih ve 28728 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanmıştır. 
 
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü 19.08.2013 tarih ve 79177733/903.02.01/2121713 sayılı yazısı ile Sınava dayalı yönetici atama duyurusunu yapmıştır. Duyuruda ilk göze çarpan konu Müdür Başyardımcılığı atamalarının da sınava dayalı olarak yapılacak olmasıdır. Ancak yönetmelikte yönetici tanımları yapılırken Müdür ve Müdür yardımcısı görevleri tanımlanmış, Müdür başyardımcılığı tanımlanmamıştır. Bu konu yargıya taşınmıştır. Yine aynı yönetmelikte yöneticiliğe atama başlığı altında Müdür başyardımcılığına atama; okul müdürünün inhası, il milli eğitim müdürünün teklifi ve valinin onayı ile yapılır demektedir. 1-2 Ekim 2011 tarihlerinde yapılmış olan eğitim kurumları yöneticiliği sınavlarında başarılı olan adayların haklarının korunması amacıyla yönetmeliğe eklenen geçici maddelerle bu haklar gözetilmiş, ancak; 1.geçici madde de anılan işlemlerin bu yönetmelik hükümlerine göre yapılması ibaresi tanımlar başlığı altında olmayan ve anılan yönetmelik uyarınca okul müdürü inhası ile başlaması gereken Müdür Başyardımcılığının sınava dayalı atama şeklinde yapılması konusunda tereddütlerin oluşmasına sebebiyet vermiştir. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerince son almış olduğumuz bilgiye göre bu konu mevcut yönetmelik çerçevesinde yapılacaktır. 
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yayınlanan atama takviminde dikkat çeken bir diğer önemli husus, sözlü sınava katılacak adayların tespitinde kullanılacak yazılı sınav puanlarının yanında EK-1 Yönetici Değerlendirme Formu’nun birlikte istenmesidir. Yönetmelik, Sınavlar ve Değerlendirme başlığı altında sözlü sınava çağırılacak adayların kimler olacağını açık bir şekilde belirtmektedir. Madde 8 (3) Eğitim kurumu müdürlüğüne yapılacak atamalarda; türü itibariyle ayrı ayrı her ilde ilan edilen boş eğitim kurumu yöneticiliği sayısının üç katı kadar aday, yazılı sınavda başarılı olmak kaydıyla puan üstünlüğüne göre sözlü sınava çağrılır. Burada anlaşılacağı üzere sözlü sınava çağırılacak adaylar yazılı sınavda başarılı olma şartı olan 100 üzerinden 70 alanlar arasından ve ilan edilen boş eğitim kurumları sayısının üç katı kadar olmalıdır. Nitekim İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü yayınladığı takvim gereği 23 Ağustos günü 407 Müdür adayını sözlü sınava çağırmış bulunmaktadır. EK-1 Yönetici Değerlendirme Formu yazılı sınav puanlarıyla birlikte adaylardan neden istenmiştir? Milli eğitim içerisinde bu durum atamalara şaibe karıştığı şeklinde algılanmıştır. Eğitim kurumu müdür atamalarında yazılı sınavın % 70, sözlü sınavın %30 ve EK-1 form puanının tamamının birlikte oluşturacağı puanlara göre yapılacak atamalarda EK-1 form puanının tamamının değerlendirilecek olması EK-1 formun atamalarda önemli bir puan üstünlüğü doğuracağını net bir şekilde ortaya koymaktadır. Dolayısıyla sınav puanları ile birlikte atama yapılacak EK-1 puanı şu an için milli eğitim müdürlüğü bilgisi dâhilindedir. Bu durum bakanlığımıza yazılı olarak bildirilmiştir. 
Yine göze çarpan bir diğer önemli husus; yukarıda anılan 8.madde de ilan edilen boş eğitim kurumu yöneticiliği sayısının üç katı kadar aday sözlü sınava çağrılır denmesine rağmen İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü atama takviminde sözlü sınava katılacak adayların ilanı 23 Ağustos, boş eğitim kurumlarının ilanı 26 Ağustos olarak açıklanarak mevcut yönetmelik dışı ikinci bir uygulamaya imza atılmıştır.
Ayrıca EK-1 Yönetici Değerlendirme Formu puan esaslarından birisi olan ve 3 puan değerindeki Uzman Öğretmenlik ve 5 puan değerindeki Başöğretmenlik ile ilgili olarak 5204 sayılı yasa ile bugüne kadar sadece 1 kez uygulanan kariyer basamakları uygulaması farklı bir tartışmaya neden olmaktadır. Anayasa mahkemesinin 2008 kararı ile birlikte 2009 yılından itibaren yılda bir kez yapılması gerekirken yapılmayan sınav nedeniyle uzman ya da başöğretmen sıfatları elde etme şartını taşıyan eğitimcilerimizin mağduriyetleri giderilmemiştir.
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bugüne kadar yapılan yönetici atama işlemlerinde çok sayıda yöneticimiz mahkemeye başvurmuş ya da açılan mahkemeler sonucunda mağdur olmuştur. Yapılan bu işlemde de EK-1 form atama başvurusu öncesinde istenilerek yapılacak işlemler daha başlamadan şaibeli duruma gelmiştir. 28 Şubat 2013 tarih ve 28753 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve sınava dayalı atamaların Ocak-Şubat aylarında yapılmasını gerektiren bir önceki yönetmeliği yürürlükten kaldırarak ve yayımından sonra hiçbir işlem uygulanması olmayan 28 Şubat yönetmeliğinin mağdur ettiği yönetici adayı arkadaşlarımız şimdi de işlemlerde yapılacak hatalar sebebiyle mağdur edilmemelidir. 
 
Merih Eyyup DEMİ
 
1 Nolu Şube Başkanı
İzmir Şubeleri Adına
Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2013, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER