ŞUBE MÜDÜRÜNDEN MÜFETTİŞ OLUR MU?

<ol style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-size: 15px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: yandex-sans;"> <li style="box-sizing: border-box;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.14in;"> <font face="Times New Roman, serif" style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">Evde Eğitim Sayfasının amacı nedir?</span></font></font></p> </li></ol><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.14in; font-size: 15px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: yandex-sans;"> <font face="Times New Roman, serif" style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">G&uuml;n&uuml;m&uuml;zde her ev bir okula d&ouml;n&uuml;şt&uuml;</font></font><font face="Times New Roman, serif" style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">. Ebeveynler bir &ouml;ğretmen hassasiyetinde &ccedil;ocuklarının gelişimini takip ediyor ve onları eğitmeye &ccedil;alışıyorlar.&nbsp;</font></font><font face="Times New Roman, serif" style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">&Ouml;zellikle &ccedil;ocuklarının derslere hazırlık, &ouml;dev ve proje &ccedil;alışmalarına yardım etmek zorunda kalan her anne baba bir &ouml;ğretmen rol&uuml; &uuml;stleniyor.&nbsp;</font></font><a href="https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQTTlFVjJsRzBrblg0cUtDS3ZMV3YwazFoRzg2Y1JaQmV2UFBIamp3MlFEN2lCb2NPdEhsbnNnUmplS2hiSUJJemFuNkhJdUZ5cENhYXo2OWhjMmlnYTdzQlZ4STFZZ25MZ1BkZlpydWtyWGRCNzViTDRoc0NHUGV2R2ZiUVVvTWJxOWgzbGJVUDFjMmJ1WHhVV0VKQk04&amp;b64e=2&amp;sign=708a28ccf8d43e6148f79c27d6621cb8&amp;keyno=17" style="box-sizing: border-box; color: rgb(34, 34, 34); text-decoration: none; background-position: 0px 0px; background-repeat: initial initial;" target="_blank"><font color="#00000a" style="box-sizing: border-box;"><font face="Times New Roman, serif" style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">Evde Eğitim</font></font></font></a><font face="Times New Roman, serif" style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">&nbsp;sayfası anne, babaların evlerinde &ccedil;ocuklarına verecekleri eğitim/&ouml;ğretim &ccedil;alışmaları konusunda onlara yol g&ouml;stermek amacını taşımaktadır.&nbsp;</font></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.14in; font-size: 15px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: yandex-sans;"> <br style="box-sizing: border-box;" /> &nbsp;</p><ol start="2" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-size: 15px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: yandex-sans;"> <li style="box-sizing: border-box;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.14in;"> <font face="Times New Roman, serif" style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">Evde Eğitim sayfasını neden oluşturdum?</span></font></font></p> </li></ol><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.14in; font-size: 15px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: yandex-sans;"> <font face="Times New Roman, serif" style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">Sayfayı oluşturmamda iki &ouml;nemli etken vardır.</font></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.14in; font-size: 15px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: yandex-sans;"> <font face="Times New Roman, serif" style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">G&uuml;n&uuml;m&uuml;zde &ccedil;ocuklar, okulda ge&ccedil;irdiği s&uuml;re kadar belki daha fazlasını evde eğitim/&ouml;ğretim &ccedil;alışmaları yaparak ge&ccedil;iriyorlar. Kimi her g&uuml;n saatlerce &ouml;dev yapıyor kimisi sınavlara hazırlanıyor. Bu s&uuml;re&ccedil;te anne babalarının desteğine ihtiya&ccedil; duyuyorlar. &Ccedil;ocuğun okulda tam &ouml;ğrenemediği konuları evde &ouml;ğretmek veya yeni &ouml;ğrenilen bilgileri pekiştirmek anne babaya d&uuml;ş&uuml;yor. Anne babaların bu s&uuml;re&ccedil;te &ccedil;ocuğa karşı yanlış davranışları &ccedil;ocukları olumsuz etkileyebiliyor. Anne babalara bu konuda yol g&ouml;stermek ve rehberlik yapmak gerekiyor.</font></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.14in; font-size: 15px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: yandex-sans;"> <font face="Times New Roman, serif" style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">Diğer yandan okuldaki eğitim/&ouml;ğretim programında yer almayan bir&ccedil;ok hususta &ccedil;ocukların evde yetiştirilmesi gerekiyor. Bir&ccedil;ok anne baba bunun farkında değil. &Ouml;zellikle g&uuml;nl&uuml;k yaşam becerilerinin kazandırılması i&ccedil;in anne babaların bir eğitimci gibi hareket ederek &ccedil;ocuklarına bu becerileri evde kazandırması zorunlu. Bunu yaparken onlara rehber olmak gerekiyor.</font></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.14in; font-size: 15px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: yandex-sans;"> <font face="Times New Roman, serif" style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">Velilerin bu iki husustaki eğitim ihtiya&ccedil;larının uzmanlar tarafından karşılanması gerekiyor. Her ne kadar velilere y&ouml;nelik zaman zaman seminer ve programlar yapılsa da katılım yok denecek kadar az oluyor. Oysa aynı anne babalar sosyal medyaya daha fazla ilgi g&ouml;sterip daha &ccedil;ok zaman ge&ccedil;iriyorlar.</font></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.14in; font-size: 15px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: yandex-sans;"> <font face="Times New Roman, serif" style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">Bu ger&ccedil;eklerden hareketle evdeki eğitim &ccedil;alışmalarının nasıl y&uuml;r&uuml;t&uuml;leceğine ilişkin sosyal medyada sayfa grup ve kanallar oluşturularak burada video ve yazılarla anne babaları eğitmenin doğru olacağını d&uuml;ş&uuml;nd&uuml;m. B&ouml;ylece hem daha geniş kitlelere ulaşabilecektim hem de kayıtlı olan paylaşımlara s&uuml;rekli ulaşılabildiği i&ccedil;in eğitimin s&uuml;rekliğini sağlamış olacaktım.</font></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.14in; font-size: 15px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: yandex-sans;"> <br style="box-sizing: border-box;" /> &nbsp;</p><ol start="3" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-size: 15px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: yandex-sans;"> <li style="box-sizing: border-box;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.14in;"> <font face="Times New Roman, serif" style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">Hangi &ccedil;alışmaları yapıyorum?</span></font></font></p> </li></ol><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.14in; font-size: 15px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: yandex-sans;"> <font face="Times New Roman, serif" style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">Evde Eğitim &ccedil;alışmalarına ilişkin facebook ve instagram sayfaları ile youtube kanalını oluşturdum.(<a href="https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQTTlFVjJsRzBrblg0cUtDS3ZMV3YwbFpZU0h6RkZNM0N2VHZyLThqbmlJT2pGNDhWZFFxMHZPQ3hSWFVsZTZJSG8yUHM3QmZmVFJXTVQxMWgyZm9BeUhRbDlZRndjRmZZcjAyUEJOZm9EN3JfZkJhclJzTHl5b0gtODNQUUN5WHNn&amp;b64e=2&amp;sign=8062926f21cb400c221c173b0b69b0e5&amp;keyno=17" style="box-sizing: border-box; color: rgb(34, 34, 34); text-decoration: none; background-position: 0px 0px; background-repeat: initial initial;" target="_blank">https://www.facebook.com/pg/evdeegitimcalismalari/</a>&nbsp;<a href="https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQR0JoNnhEX0hObUpKUlZCWDlKdGI0Z0FkMVEtTVFzQ2w3MlItbFBsbHdFdllkZDFHUGtLdmN2cGJVR3gyb1FodEE0d0dBZmFfMWY0bDhUdG1hMHhBM1A0cGpEaEFiaF9hMTJVR0JpR2RQdEs&amp;b64e=2&amp;sign=39f6185c998e7bf388a702a7795ab1ad&amp;keyno=17" style="box-sizing: border-box; color: rgb(34, 34, 34); text-decoration: none; background-position: 0px 0px; background-repeat: initial initial;" target="_blank">https://www.youtube.com/c/EvdeEgitim/</a><a href="https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQRU04bnRtQlNLQ2M4ZlpfVkMtRkNJQ0o1cnhaa3pMcHNGaDBDdHBSTWdiMWpiSUVxUHA1Q1I2ME41WnNyQl9GR3BPa0UzdlYwOWZDYzVhZDFqTmRuR1MxRXRMdVNwWG5LbFB5QWZuLUFLMTc&amp;b64e=2&amp;sign=1e5b3d7735acf84f3a7e3581eab4263d&amp;keyno=17" style="box-sizing: border-box; color: rgb(34, 34, 34); text-decoration: none; background-position: 0px 0px; background-repeat: initial initial;" target="_blank">https://www.instagram.com/evdeegitim/</a>&nbsp;)</font></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.14in; font-size: 15px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: yandex-sans;"> <font face="Times New Roman, serif" style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">Velilerin en &ccedil;ok facebook kanalını kullandıklarını g&ouml;rerek buradaki sayfa başta olmak &uuml;zere paylaşımlar yapıyorum.</font></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.14in; font-size: 15px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: yandex-sans;"> <font face="Times New Roman, serif" style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">Anne babalara bilgilendirici videolar &ccedil;ekip paylaşıyorum. Zaman zaman daha anlaşılır olmasını sağlamak i&ccedil;in kendi oğlumla &ouml;rnek eğitim/&ouml;ğretim videoları &ccedil;ekerek velilere yapacakları &ccedil;alışmalar konusunda eğitim veriyorum. Sayfada aynı zamanda gerek kendi yazılarımı gerekse diğer yazarların &ouml;nemli yazılarını da paylaşıyorum.</font></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.14in; font-size: 15px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: yandex-sans;"> <br style="box-sizing: border-box;" /> &nbsp;</p><ol start="4" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-size: 15px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: yandex-sans;"> <li style="box-sizing: border-box;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.14in;"> <font face="Times New Roman, serif" style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">Hangi konuları ele alıyorum?</span></font></font></p> </li></ol><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.14in; font-size: 15px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: yandex-sans;"> <font face="Times New Roman, serif" style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">Evde eğitim konusunda &uuml;&ccedil; temel konuyu esas alıyorum</font></font></p><ol style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-size: 15px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: yandex-sans;"> <li style="box-sizing: border-box;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.14in;"> <font face="Times New Roman, serif" style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">&Ccedil;ocukların sağlıklı bireyler olarak gelişmesi i&ccedil;in yapılacak&nbsp;</font></font><font face="Times New Roman, serif" style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">eğitim</span></font></font><font face="Times New Roman, serif" style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">&nbsp;&ccedil;alışmaları</font></font></p> </li></ol><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.14in 0.75in; font-size: 15px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: yandex-sans;"> <font face="Times New Roman, serif" style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">(&Ouml;zg&uuml;veni geliştirme, girişimcilik,sorumluluk kazandırma,sorun &ccedil;&ouml;zme&hellip;vs.)</font></font></p><ol start="2" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-size: 15px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: yandex-sans;"> <li style="box-sizing: border-box;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.14in;"> <font face="Times New Roman, serif" style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">Okula destek olmak amacıyla yapılacak&nbsp;</font></font><font face="Times New Roman, serif" style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">&ouml;ğretim</span></font></font><font face="Times New Roman, serif" style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">&nbsp;&ccedil;alışmaları</font></font></p> </li></ol><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.14in 0.75in; font-size: 15px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: yandex-sans;"> <font face="Times New Roman, serif" style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">(&Ccedil;arpım tablosu, onluk bozarak &ccedil;ıkarma, zihinden toplama, b&ouml;lme, &hellip;vs)</font></font></p><ol start="3" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-size: 15px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: yandex-sans;"> <li style="box-sizing: border-box;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.14in;"> <font face="Times New Roman, serif" style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">&Ccedil;ocuklara kazandırılması gereken&nbsp;</font></font><font face="Times New Roman, serif" style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">becerilere</span></font></font><font face="Times New Roman, serif" style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">&nbsp;ilişkin &ccedil;alışmalar</font></font></p> </li></ol><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.14in 0.75in; font-size: 15px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: yandex-sans;"> <font face="Times New Roman, serif" style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">(Kesme, soyma, &ccedil;akma, monte etme,tamir etme, pişirme, fatura yatırma&hellip;vs)</font></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.14in; font-size: 15px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: yandex-sans;"> <font face="Times New Roman, serif" style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">Şu ana kadar kendi &ccedil;ektiğim 70 civarında eğitim videosunu paylaştım. Ayrıca &ccedil;ocuklarımızın sağlıklı bireyler olarak yetiştirilmesine katkıda bulunacak her t&uuml;rl&uuml; s&ouml;z, afiş ve k&ouml;şe yazılarına da yer veriyorum. Anne babalardan gelen soruları imkanım &ouml;l&ccedil;&uuml;s&uuml;nde cevaplıyorum.</font></font></p><ol start="5" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-size: 15px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: yandex-sans;"> <li style="box-sizing: border-box;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.14in;"> <font face="Times New Roman, serif" style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">Ne kadar veliye ulaşabiliyorum?</span></font></font></p> </li></ol><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.14in 0.75in; font-size: 15px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: yandex-sans;"> <br style="box-sizing: border-box;" /> &nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.14in; font-size: 15px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: yandex-sans;"> <font face="Times New Roman, serif" style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">Evde Eğitim sayfamızda yayınladığım yazı ve videolarımı aynı anda &ccedil;ocuk gelişimi ve aile eğitimiyle alakalı t&uuml;m grup ve sayfalarda paylaşarak &ccedil;ok geniş kitlelere ulaşmasını sağlıyorum.</font></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.14in; font-size: 15px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: yandex-sans;"> <font face="Times New Roman, serif" style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">&Ouml;rneğin 5-11 Ekim tarihleri arasında erişim sağladığımız kişi sayısı 830 bindir. B&ouml;yle geniş bir kitleye bir haftada ulaşabilmek ve eğitim vermek &ouml;nemli bir başarıdır. Normal şartlarda bu eğitim verilmesi i&ccedil;in y&uuml;zlerce elemanın aylarca &ccedil;alışması gerekir. Sosyal medya aracılığıyla bunu bir haftada tek kişi olarak başarmak kayda değer bir &ccedil;alışmadır.</font></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.14in; font-size: 15px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: yandex-sans;"> <font face="Times New Roman, serif" style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">Bazı videoların izlenme sayıları:</font></font></p><ul style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-size: 15px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: yandex-sans;"> <li style="box-sizing: border-box;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.14in;"> <font face="Times New Roman, serif" style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">&Ccedil;ocukların kullandıkları kalemin yazı performansını etkilediğine ve kalemin şeklinin nasıl olması gerektiğine ilişkin bilgilendirme videom 129 bin kişi tarafından</font></font></p> </li> <li style="box-sizing: border-box;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.14in;"> <font face="Times New Roman, serif" style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">Defterin doğru şekilde tutulmasına ilişkin videom 70 bin kişi tarafından</font></font></p> </li> <li style="box-sizing: border-box;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.14in;"> <font face="Times New Roman, serif" style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">&Ouml;devlerin tek seferde mi yoksa ara verilerek mi yapılması gerektiğine ilişkin videom 59 bin kişi tarafından</font></font></p> </li> <li style="box-sizing: border-box;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.14in;"> <font face="Times New Roman, serif" style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">&Ccedil;arpım tablosunun doğru &ouml;ğretimi 82 bin kişi tarafından</font></font></p> </li> <li style="box-sizing: border-box;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.14in;"> <font face="Times New Roman, serif" style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">&Ccedil;ocukların nasıl motive edileceğine ilişkin videom 55 bin kişi tarafından</font></font></p> </li> <li style="box-sizing: border-box;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.14in;"> <font face="Times New Roman, serif" style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">&Ccedil;ocuklara sorun &ccedil;&ouml;zme becerisi kazandırma 30 bin kişi tarafından izlendi.</font></font></p> </li> <li style="box-sizing: border-box;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.14in;"> <font face="Times New Roman, serif" style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">&Ccedil;ocuk yetiştirmede anne babanın yanlışlarını ele aldığım &ldquo;Duygusuz nesil tehlikesi&rdquo; başlıklı yazım 438 bin kişiye erişti.</font></font></p> </li></ul><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.14in 0.75in; font-size: 15px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: yandex-sans;"> <br style="box-sizing: border-box;" /> &nbsp;</p><ol start="6" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-size: 15px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: yandex-sans;"> <li style="box-sizing: border-box;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.14in;"> <font face="Times New Roman, serif" style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">&Ccedil;alışmalarım sadece sosyal medya ile mi sınırlı?</font></font></p> </li></ol><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.14in 0.75in; font-size: 15px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: yandex-sans;"> <font face="Times New Roman, serif" style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">Hayır? Yaklaşık 3 yıldır eğitim g&ouml;n&uuml;ll&uuml;s&uuml; olarak bir&ccedil;ok okulda &ouml;ğrenci velilerine y&ouml;nelik seminerler vermekteyim. Bu seminerlerde &ouml;zellikle 1. Sınıf velilerini tercih etmekteyim. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; en &ccedil;ok ezilen &ccedil;ocuklar 1. Sınıf &ouml;ğrencileri. Zamanında velileri bilgilendirmek gerekiyor.</font></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.14in 0.75in; font-size: 15px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: yandex-sans;"> <font face="Times New Roman, serif" style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">&Ccedil;alışmalarım bu yılda devam ediyor. 25 Ekim 2017 tarihinde Ke&ccedil;i&ouml;ren Neşet Ertaş K&uuml;lt&uuml;r ve Kongre Merkezinde Okul&ouml;ncesi ve 1. Sınıf &ouml;ğrenci velilerine y&ouml;nelik bir s&ouml;yleşim olacak.</font></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.14in 0.75in; font-size: 15px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: yandex-sans;"> <br style="box-sizing: border-box;" /> &nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.14in 0.75in; font-size: 15px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: yandex-sans;"> <font face="Times New Roman, serif" style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">&Ouml;zellikle belirtmek isterim ki ben b&uuml;t&uuml;n bu &ccedil;alışmaları g&ouml;n&uuml;ll&uuml; olarak y&uuml;r&uuml;t&uuml;yorum. Tek amacım bilgi beceri ve değerlerle donatılmış sağlıklı nesiller yetiştirilmesini sağlamak ve &uuml;lkemize onlara emanet edebilmek.</font></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.14in; font-size: 15px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: yandex-sans;"> &nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.14in; font-size: 15px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: yandex-sans;"> <font face="Times New Roman, serif" style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">Son s&ouml;z&uuml;m: Biz &uuml;lkemize hizmet etmek i&ccedil;in &ccedil;ırpınıyoruz. Milyonlarca takip&ccedil;isi olan yemek sayfaları, magazin sayfaları var. Bizler en kıymetli değerimiz olan &ccedil;ocuklarımız i&ccedil;in &ccedil;aba serf ediyoruz ve o sayfalar kadar ilgi g&ouml;rm&uuml;yoruz. Bu &ccedil;alışmalarımızın desteklenmesi bizi mutlu edecektir.</font></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.14in; font-size: 15px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: yandex-sans;"> <br style="box-sizing: border-box;" /> &nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.14in; font-size: 15px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: yandex-sans;"> <font face="Times New Roman, serif" style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;">Doğan Ceylan</font></font></p>
YORUM EKLE