TÜRK TARİHİNİN EN ANLAMLI ASKERİ HAREKATININ YÜZÜNCÜ YILI

15 EYLÜL 1918 BAKÜ....

Kafkas İslam Ordusu ve Bakü Harekâtı  Türk tarihinde; Türk dünyasına birlik kazandırma noktasında hiç bir askeri harekât ile kıyaslanamayacak önemdedir. 

Bu zafer, ulaşmak istediği gaye esas alınarak değerlendirildiğinde üç beş kale, şehir veya Gayrı Türk ülke fethetmenin çok ötesinde anlamlarla yüklüdür. TURAN ülküsüne giden yoldaki önemli ilk askeri başarı ve Türk dünyasının gönül birlikteliğine giden yolun ilk fiili  harcıdır.

Bugün Kuzey Azerbaycan ve Dağıstan bu askeri harekat olduğu için vardır.

Kendi çöküşümüz olan Mondros'a sadece bir buçuk ay kala, mefkureci ordunun Kafkasya dağlarında çiçekler açar dizeleri tarihe yazdırdığı ve kandaşlarımızın yardımına koştuğu zaferin adıdır.

Tüm dünyanın (Müttefikimiz Almanya, İngiltere, Rusya) karşı çıkmasına, Dunterville komutasında 1300 kişilik İngiliz Özel kuvvetine ve 20 bini aşkın Ermeni kuvvetine rağmen Enver Paşa’nın vârettiği mefkureci ordunun tüm dünyaya diz çöktürdüğü  zaferin adıdır.

....15 Eylül 1918 Ayyıldız'ın Bakü ile vuslatıdır. 

Ahmet Cevat'ın:
"Çırpındı Hazar Deniz bakıp Türk'ün bayrağına,
Ah ölmeden bir görseydim, düşebilsem toprağına" dizelerinin ayrı bir mana bulduğu günün adıdır.

Maalesef Nablus felaketininde Arap ihanetinin de etkisiyle Suriye Filistin cephesinin çökmesi ve buna bağlı olarak 30 Ekim’de Mondros Mütarekesi’nin imzalanması ile bu büyük başarı hikayesi yarım kalmıştır. 

Mondros'un maddeleri arasına İran içlerinde (Tebriz) ve Kafkasya’daki (Bakü) Türk kuvvetlerinin savaş öncesi sınırlara çekilmesi şartı konulmuştur.

Nuri Paşa'nın Bakü Harekatında 1130 Anadolu'dan olmak üzere 2000 Turan askeri şehit olmuştur.

Bu askeri harekat ENVER PAŞA’NIN emriyle gerçekleşmiş ve zafer haberi üzerine aşağıdaki mesajı yayınlamıştır;

"Allah'ın yardımı ile Bakü şehri 30 saatlik şiddetli muharebeden sonra, 15 eylül 1334'te(1918) saat 9 sularında zabt edilmiştir."

Bu askeri harekatın vereceği ilhamın kendileri için doğuracağı korkutucu sonuçları Ruslar çok iyi görmüş, Bolşevikler Kafkaslara eğemen olduktan sonra Ermenistan'ı kama burnu şeklinde güneye doğru Turan coğrafyasının kalbine sokarak Zengezur üzerinden Nahçıvan  ile öncelikle Azerbaycan'nın toprak bağını keserek dolaysıyla TÜRKİYE ile TURAN coğrafyasının  kuzey bağını koparmışlardır. 

1925 Şah devrimden sonra İran'da Farisilerin Türk Hanedanlığından yönetimi devralmaları da  Turan Yurdu ile Türkiye arasındaki güney bağlantı yolunda(Tebriz)ayrı bir sıkıntıyı ortaya çıkartacaktır.

Özetle Turan sevdasını Sarıkamış Harekatında Allahu Ekber dağlarında buz tuttuğunu sananlar; Bakü ve Tebriz Harekâtına, Ömer Naci Müfrezesinin başarılarına, Rauf Bey Müfrezesi'ne bir göz atsılar. 

Britanya ordusuna Çanakkale ve Kutül Ammare'den sonra Bakü'de üçüncü hezineti yaşatan Nuri Paşa'ya ve harekât emrini veren Şehidi Ala ve Gazi'yi Namdar Enver Paşa’ya selam olsun.

O Enver Paşa ki Alman hayranı olmakla suçlanırken, O bu harekatı Alman Genelkurmayının şiddetle karşı çıkmasına rağmen yapmıştır. Çünkü Almanlar Bakü petrolleri konusunda Bolşeviklerle anlaşmışlardır. 

İşte mefkureci orduyu vâr eden Enver.

Çökerken bile emperyal güçlere rağmen haritaları değiştirebilme gücü.

Ve o hiç tanımadığımız İTTİHATÇI ATALARIMIZ.... 

Dirilecekleri şafağa selam olsun. 

Kutlu tinleri şad, 
Otağları uçmağ olsun...

YORUM EKLE