TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN KURULUŞUNU ANARKEN

TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN KURULUŞUNU ANARKEN

Kökleri Tanzimat öncesine kadar uzanan ve Türk aydınlanma hareketinin bir sonucu olarak ortaya çıkan Türkiye Cumhuriyeti, siyasi bir bağımsızlığın ötesinde yep yeni bir devlet anlayışını ifade eder.

Bu anlayış:
Misak-ı Milli ile siyasal bağımsızlığı elde etmiş, 
Misak-ı İktisadi ile ekonomik bağımsızlığı inşa ederek uzak durduğumuz sermayenin millileştirilmesi gibi on devlet kurmaya bedel güç bir uğraşa el atmış, 
Milli devlet anlayışı ve merkeziyetçi üniter yapısı ile etnik çözülmeye dur demiştir.

Mimaride, dilde, edebiyatta, tarih anlayışında kısaca Türk'ü her alanda kendi devletinde egemen kılma sevdasının adıdır.

Cumhuriyet; 
Öze dönüş ve köklerine duyulan özlemle Orhun'un kaynağından su içme sevdasının, zaman zaman kesintilere uğramış olsa da, önünde kurulan setleri doldurarak üzerinden akabilmeyi başarmış bir ülkü nehrinin hikayesidir.

100.Yılına giden Türkiye Cumhuriyeti'nde geride bıraktığımız 95 yılın hesabı iyi yapılmalıdır. Devletin kuruluş şartlarının ve egemenlik bedelinin kimler tarafından ödendiği tarihi gerçeklikle örtüşecek şekilde işlenmelidir.

Cumhuriyete kılıç çekenlerin, kılıçla düşürülmeden100. yılına dolu dizgin gidemeyeceğinin anlaşılması gerekmektedir.

Egemenlik bedelinde payı olmayanları, egemenliğe paydaş kılma söylemleri, ihanetin dahi bir adım ötesidir.

Bir coğrafyada bin kusur yıldır var olmak ilelebet var olacağımız anlamını taşımaz. Kırım(Karadeniz'in kuzeyi) ve Hindistan yaklaşık 1400 yıl Türk egemenliğinde kaldıktan sonra elimizden çıkan Türk yurtlarıdır. Yüzyıl önceki Balkanların ve 150 yıl önceki Kafkasların siyasi ve demografik yapısı incelenirse konu daha iyi açıklığa kavuşacaktır.

Artık Kavimler Göçü çok gerilerde kaldığına göre;
"Türkler, bulundukları ve her türlü bedelini ödedikleri topraklardaki egemenliklerini hiçbir unsurla paylaşmadan, kendi ülkesinde kendisine yan bakanı bakamaz ve bakmayı hayal edemez şekilde terbiye etmeden yola çok da sağlıklı gidilemeyeceğini bilmelidirler."

Türkiye; 
"Kuruluş felsefesi gereği ya her alanda millileşme sürecine devam edecektir, ya da melezleşecektir."

Cengiz Demirci

YORUM EKLE