YENİDEN 'BİZ' OLMAK!

<p style="margin: 0px; line-height: normal; font-family: Times;"> Milletimizin adıyla &ouml;zdeşleşmiş, hoşg&ouml;r&uuml;, konukseverlik, adalet ve birbirine bağlılık gibi değerlerimize ne oldu da toplumsal barışımız bozulup birbirimizin k&ouml;t&uuml;l&uuml;ğ&uuml;n&uuml; ister hale geldik? Bu durumdan ailelerin ve eğitim sistemimizin sorumluluğu var mıdır?</p><p style="margin: 0px; line-height: normal; font-family: Times;"> Eğitim sistemimiz, yıllarca rekabete dayalı bir &ouml;ğrenci yerleştirme sistemi uygulamaktadır.&nbsp; Birbirlerini ge&ccedil;ebilmek i&ccedil;in ilk&ouml;ğretimden başlayarak sınavlara hazırlanan &ouml;ğrenciler, kendisinin ne &ouml;ğrendiğiyle, hangi beceriyi kazandığıyla değil sınavlarda ka&ccedil;ıncı olduğuna odaklanmış durumdadır.</p><p style="margin: 0px; line-height: normal; font-family: Times;"> Onlar a&ccedil;ısından başarmak i&ccedil;in artık sadece iyi olmak yetmiyor, iyilerin i&ccedil;inde de en iyilerden olmak zorundalar. Hatta başarmaları başkalarının kendilerinden daha fazla hata yapmalarına bağlı olduğundan &ouml;ğrenciler rakiplerinin hata yapmasını bekliyorlar.</p><p style="margin: 0px; line-height: normal; font-family: Times;"> Bu durum, &ccedil;ocuklarımızın bizlere g&ouml;re, daha &ccedil;ıkarcı, daha bencil, daha bireysel davranmalarına neden oluyor. &ldquo;Biz&rdquo; ruhu kaybolup yerine benlik gelişiyor. &Ccedil;ocuklarımız kendi iyilikleri i&ccedil;in başkalarının k&ouml;t&uuml;l&uuml;ğ&uuml;n&uuml; ister hale geliyorlar. Toplumdaki benliği gelişmiş, &ldquo;biz&rdquo; duygusundan yoksun bireyler, başkalarına karşı duyarsızlaşıyor. Komşusu a&ccedil;ken tok yatamayan bu millet, şu anda &ldquo;benim karnım tok olduğu s&uuml;rece başkası beni ilgilendirmez&rdquo; diyen bireylerle dolmuş durumda.</p><p style="margin: 0px; line-height: normal; font-family: Times;"> Bu nesilde &ldquo;biz&rdquo; kavramı sadece anne-baba ve &ccedil;ocuklardan oluşuyor. Hatta bazen kardeşler bile birbirlerini bu kavram i&ccedil;ine koymuyorlar. Bu nedenle artık &ldquo;biz&rdquo;in i&ccedil;inde amcalar, halalar, dayılar, teyzeler, dedeler, nineler yok. Her t&uuml;rl&uuml; imk&acirc;na sahip insanlar yaşlanmış anne-babalarıyla birlikte oturmuyor, onlarla ilgilenmiyorlar.</p><p style="margin: 0px; line-height: normal; font-family: Times;"> Bazen ge&ccedil;mişten bir dostu hatırlar gibi bu değerlerimizi hatırlıyoruz. Tek y&uuml;rek oluveriyoruz millet olarak. Sonra hemen unutuveriyoruz.</p><p style="margin: 0px; line-height: normal; font-family: Times;"> Biz duygusunun kaybolmasının temel nedenlerinden birisi de ortak yaşamın t&uuml;kenme noktasına gelmesi. Bir k&ouml;yde veya şehrin bir mahallesinde oturup mahalle arkadaşları edinen, kendini bir k&ouml;y&uuml;n, bir mahallenin, bir şehrin, bir &uuml;lkenin par&ccedil;ası olarak g&ouml;ren, aynı tabaktan yemek yiyen, cebindeki parayı arkadaşlarıyla ortak harcayan veya ihtiyacı olanlara veren insanlarımız kentleşmeyle birlikte bu ortamdan mahrum kaldı. Bunun sonucunda, birer k&ouml;y n&uuml;fusuna sahip olan apartmanlarda kapı komşusunun adını &ouml;ğrenmeden yaşayan bir toplum haline d&ouml;n&uuml;şt&uuml;k.</p><p style="margin: 0px; line-height: normal; font-family: Times;"> Peki bu ortamda &ccedil;ocuklarımızın biz duygusuna sahip bireyler olarak yetişmesini sağlamak i&ccedil;in neler yapabilirsiniz?</p><ul> <li style="margin: 0px; line-height: normal; font-family: Times;"> &Ouml;ncelikle aile i&ccedil;inde biz duygusunu geliştirebilmek i&ccedil;in &ccedil;ocuklarımıza paylaşımcı bir yaşantı sunun. &Ccedil;ocuklarınız aile i&ccedil;inde paylaşmayı &ouml;ğrensinler.&nbsp;</li> <li style="margin: 0px; line-height: normal; font-family: Times;"> Bunun i&ccedil;in kardeşleriyle ortak oynayabilecekleri oyuncaklar alın. Bu oyuncaklar yarışmadan &ccedil;ok paylaşmaya dayalı olsun.&nbsp;</li> <li style="margin: 0px; line-height: normal; font-family: Times;"> &Ccedil;ocuklarınıza ortak kullanacakları bazı eşyalar alın.&nbsp;</li> <li style="margin: 0px; line-height: normal; font-family: Times;"> Pastalarını bir tabakta ve tek par&ccedil;a verin ki paylaşmayı &ouml;ğrensinler.&nbsp;</li> <li style="margin: 0px; line-height: normal; font-family: Times;"> Onlara ancak birlikte yaptıklarında başarabilecekleri &ccedil;eşitli g&ouml;revler verin ki bazı işleri yapabilmek i&ccedil;in başkalarına ihtiya&ccedil; duyulduğunu ve g&uuml;&ccedil;lerini birleştirmeyi &ouml;ğrensinler.&nbsp;</li> <li style="margin: 0px; line-height: normal; font-family: Times;"> Sık sık aile b&uuml;y&uuml;klerini ve akrabalarınızı ziyarete g&ouml;t&uuml;r&uuml;n. M&uuml;mk&uuml;nse &ccedil;ocukları dedeleriyle, nineleriyle birlikte b&uuml;y&uuml;t&uuml;n.&nbsp;</li> <li style="margin: 0px; line-height: normal; font-family: Times;"> Akrabalarınızın sorunlarıyla ilgilenin ve &ccedil;ocuklarınıza &ouml;rnek olun. &Ccedil;ocuklarınız b&uuml;y&uuml;k bir ailenin par&ccedil;ası olduklarını hissederek b&uuml;y&uuml;s&uuml;nler.</li> <li style="margin: 0px; line-height: normal; font-family: Times;"> Komşularınızla iyi ilişkiler kurun, &ccedil;ocuklarınızın komşularınızın &ccedil;ocuklarıyla arkadaş olmasını sağlayın. Onları evinize davet edin. &Ccedil;ocuklarınız onlarla paylaşmayı &ouml;ğrensinler.&nbsp;</li> <li style="margin: 0px; line-height: normal; font-family: Times;"> &Ccedil;ocuklarınızın başkalarıyla zaman ge&ccedil;irmesini sağlayın. Mahalledeki d&uuml;ğ&uuml;nlere, t&ouml;renlere, cenazelere &ccedil;ocuğunuzu da g&ouml;t&uuml;r&uuml;n. Bir mahallenin par&ccedil;ası olduklarını hissederek b&uuml;y&uuml;s&uuml;nler.</li> <li style="margin: 0px; line-height: normal; font-family: Times;"> &Ccedil;ocuklarımıza birbirimizin iyiliğini ve başarısını istediğimiz s&uuml;rece hepimizin kazanacağını &ouml;ğretin.&nbsp;</li> <li style="margin: 0px; line-height: normal; font-family: Times;"> Aynı koşuda galip gelmek istiyorsa iyi koşması gerektiğini ancak birisi d&uuml;şt&uuml;ğ&uuml;nde yarışı bırakıp ona yardım edebilmeyi &ouml;ğretin.</li> <li style="margin: 0px; line-height: normal; font-family: Times;"> Başka insanlara yardım etmeyi, onlar i&ccedil;in &uuml;z&uuml;lmeyi, sevinmeyi, fedak&acirc;rlık yapmayı &ouml;ğretin.</li> <li style="margin: 0px; line-height: normal; font-family: Times;"> Hi&ccedil; tanımadıkları kimseler i&ccedil;in ağlamayı &ouml;ğretin. Sevin&ccedil;leriniz sadece milli ma&ccedil;larla, &uuml;z&uuml;nt&uuml;leriniz depremlerle ve şehit cenazeleriyle sınırlı kalmasın. &Ccedil;ocuklarınız bir milletin par&ccedil;ası olduklarını hissederek b&uuml;y&uuml;s&uuml;nler.</li></ul><p style="margin: 0px; line-height: normal; font-family: Times;"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Bunları başardığımızda yeniden &ldquo;BİZ&rdquo; olabiliriz.<br /> <br /> Doğan Ceylan</p>
YORUM EKLE