ZORLAŞAN SINIF YÖNETİMİNDE KUSUR KİMİN?

&nbsp;<br />&nbsp; &nbsp;Bu g&uuml;n sosyal medyada&nbsp; bir meslek lisesinde sınıf ortamında yaşananlara ilişkin video yayımlandı.&nbsp; Videoyu defalarca izledim ve her izlediğimde &ouml;fkeden ve &ccedil;aresizlikten elim ayağım titredi. Paylaştığım videoya yapılan onlarca yorum bu konuda bir yazı yazmam gerektiğini ortaya koydu. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; yorumların &ccedil;oğu &ouml;ğretmeni sabrından dolayı tebrik eden, &ouml;ğretmeni &ccedil;aresiz g&ouml;ren, o &ccedil;ocukların ailelerini su&ccedil;layan ve sınıf ge&ccedil;me veya disiplin mevzuatını m&uuml;sebbip g&ouml;ren yorumlardı.<br />Bu olay &ouml;ğrenci, veli, &ouml;ğretmen, okul y&ouml;netimi, eğitim sistemi ve mevzuat a&ccedil;ısından ele alınması gereken bir konudur.<br />En baştan belirteyim. Yeni nesille ilgili ge&ccedil;en yıl azmış olduğum &ldquo;Duygusuz Nesil Tehlikesi&rdquo; başlıklı yazımda işin &ouml;ğrenciler ve aile boyutunu ele almıştım. Durumun vahametini g&ouml;zler &ouml;n&uuml;ne sermiş ve ailelere duygulu, saygılı, merhametli nesiller yetiştirilmesi i&ccedil;in tavsiyelerde bulunmuştum. Bu yazım milyonlarca kişi tarafından okunarak takdir edilmişti. Bu nedenle işin &ouml;ğrenci ve aile boyutunu burada yeniden ele almak istemiyorum. Merak edenler &ouml;ncelikle o yazımı okusunlar. Bana hak vereceklerdir (http://www.egitimajansi.com/haber/buyuk-tehlike-duygusuz-nesil-haberi-51046h.html).<br />Olayın &ouml;ğretmen boyutunu değerlendirdiğimizde;&nbsp; Şayet bu sınıf &nbsp;dersine giren t&uuml;m &ouml;ğretmenlere b&ouml;yle davranıyor ise elbette &ouml;ğretmenin bir kusurundan bahsedilemez. Ancak rehberlik ve denetim g&ouml;revleri nedeniyle okul&ouml;ncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve yaygın eğitimlerde binlerce sınıf ortamını g&ouml;zlemlemiş biri olarak net olarak s&ouml;yleyebilirim ki&nbsp; &ouml;ğrenciler &ouml;ğretmenine g&ouml;re farklı tutum ve davranışlar sergilerler. Aynı sınıfta bir &ouml;ğretmen disiplin sorunları yaşarken bir başka &ouml;ğretmen hi&ccedil; sorun yaşamaz. Burada &ouml;ğretmenlerin karakterleri, mesleki yeterlikleri ve &ouml;zellikle sınıf y&ouml;netim becerileri &ouml;nemli etkenlerdir.<br />Şimdi kritik soruyu soruyorum. Elbette bu zıvanadan &ccedil;ıkmış sınıftaki &ouml;ğrenciler su&ccedil;ludur ama bu olanlarda &ouml;ğretmenin bir nebze de olsa kusuru yok mudur?<br />Durumu daha net g&ouml;rmek i&ccedil;in videoda neler yaşanıyordu bir daha d&uuml;ş&uuml;nelim.<br /><ol> <li> Aşama; gayet şık giyimli bir &ouml;ğretmen sıra &ouml;n&uuml;nde pek anlaşılamasa da galiba İngilizce dersi işlemeye &ccedil;alışıyor ama &ouml;ğrenciler onu hi&ccedil; dinlemiyor. Sınıf dersi hi&ccedil; dinlemiyor, dersle ilgilenmiyorlar,&nbsp; g&uuml;r&uuml;lt&uuml; ve sıra dışı hareketler var. Birisi ıslık &ccedil;alıyor. Biri yavaş olun beyler diye bağırıyor. Bir &ouml;ğrenci ayağını masanın &uuml;zerine atmış. &nbsp;&Ouml;ğretmen sınıf geneline m&uuml;dahale edip sınıfı kontrol altına almıyor ve derse yoğunlaştırmıyor. &Ouml;ndeki &ccedil;ocukla konuşuyor</li> <li> Kırmızı kıyafetli &ouml;ğrenci izinsiz &ouml;ğretmenin yanına gidiyor, sınıfı dolaşıyor bazı hareketler yapıyor &ouml;ğretmen onu g&ouml;rmezden geliyor. &Ouml;ğrenci &ouml;ğretmenin kravatına dokunuyor, &ouml;ğretmen tepki vermiyor. Sonra dolaşıp ikinci kez dokunuyor.</li> <li> &Ouml;ğretmen elleri havada ders anlatırken &ouml;ğrenci gelerek elini indirmesi i&ccedil;in hareket yapıyor. &Ouml;ğretmen bu emre itaat ederek ellerini aşağıya indiriyor.</li> <li> &Ouml;ğrenc,i &ouml;ğretmenin kulağına dokunup bir hareket yapıyor, &ouml;ğretmen yine tepki vermiyor ve kimse kendisini dinlemediği halde hala İngilizce bir şeyler s&ouml;yl&uuml;yor.</li> <li> &Ouml;ğrenci iki kez daha &ouml;ğretmenin kravatına m&uuml;dahale ediyor herkes g&uuml;l&uuml;yor. &Ouml;ğretmen hala bir şey yokmuş gibi kimse dinlemediği halde alfabeyi okuyor.</li> <li> &Ouml;ğretmen asıl tepki g&ouml;stermesi gereken &ouml;ğrenciyi bırakıp sırada oturan bir başka yaramaz &ouml;ğrenciye vuruyor. Bu durum g&uuml;l&uuml;şmelere yol a&ccedil;ıyor. Vur, vur, sesleri geliyor.</li> <li> &Ouml;ğrenci &ouml;ğretmene yaklaşıyor, g&uuml;l&uuml;şmeler arasında &ouml;ğretmeni kucaklayıp havaya kaldırarak sınıfın k&ouml;şesine g&ouml;t&uuml;r&uuml;p bırakıyor (g&ouml;r&uuml;nm&uuml;yor ama sesten &ccedil;&ouml;p tenekesinin i&ccedil;ine bıraktığı anlaşılıyor)</li></ol>&nbsp;<br />&Ouml;ğretmenin sınıf y&ouml;netimi konunda yetersiz olduğu ortada. Sınıfta bir kaos ortamı var ama &ouml;ğretmen s&uuml;kuneti sağlamadan ders anlatmaya &ccedil;alışıyor. Sınıfta hi&ccedil; kimse sizi dinlemiyorsa ders anlatmanızın bir anlamı yoktur. &Ouml;nce s&uuml;k&ucirc;neti sağlamanız gerekir. Bunu yapmadan derse devam etmek yanlıştır.<br />&Ouml;ğretmen izin almadan yerinden kalkan daha sonra kravatına dokunan &ouml;ğrenciye ilk anda tepki koymalıdır. &Ouml;ğretmen onu ve yaptıklarını g&ouml;rmezden gelerek hata yapıyor. O &ouml;ğrenci de bu hata nedeniyle daha k&ouml;t&uuml; şeyler yapmaya cesaret buluyor. Burada &ouml;ğretmen ne yapmalıydı? S&ouml;zl&uuml; olarak yerine oturmasını s&ouml;ylemeliydi. Oturmadığı takdirde dersin işlenişine engel olduğu i&ccedil;in idarecileri &ccedil;ağırıp disiplin kurulunda işlem yapılmasını istemeliydi. Bunu yapmadığı i&ccedil;in olumsuz davranışların ve hareketlerin daha da b&uuml;y&uuml;mesine neden olmaktadır.<br />Asıl tepki g&ouml;sterilmesi gereken &ouml;ğrenciye değil başkasına tepki g&ouml;stermesi bir başka y&ouml;netim hatasıdır ki ecdat &ldquo;Eşeği d&ouml;vemeyen semerini d&ouml;ver&rdquo; diye işi &ouml;zetlemiştir. Bu &ouml;yle&nbsp; yanlış bir davranıştır ki &ouml;ğrencilerde ş&ouml;yle bir algı yaratır. Ben şayet g&uuml;&ccedil;s&uuml;z olursam &ouml;ğretmen bana tepki koyabilir ama &ccedil;ok g&uuml;&ccedil;l&uuml; ve asi olursam &ouml;ğretmen benden korkar ve bana hi&ccedil;bir şey diyemez. &Ouml;ğretmenin bu hatası sınıftaki t&uuml;m &ouml;ğrencilerin asileşmesine, kendilerini g&uuml;&ccedil;l&uuml; ve asi biri olarak g&ouml;stermeye &ccedil;alışmasına neden olur.<br />&Ouml;ğretmen elleri yukarıda konuşurken &ouml;ğrencinin gelip elini aşağıya indirmesi i&ccedil;in &ouml;ğretmene hareket yapması ve &ouml;ğretmenin buna itaat ederek ellerini aşağıya indirmesi, &ouml;ğretmenin &ouml;ğretmenliğinin bittiği ve &ouml;ğrencinin &ouml;ğretmeni y&ouml;netmeye başladığı andır. Artık &ouml;ğretmenin o sınıfta kalmasının bir anlamı yoktur ve kalması daha k&ouml;t&uuml; sonu&ccedil;lar doğuracaktır.<br />Nihayet &ouml;ğrenci onca saygısızlığına ve hakaretine boyun eğen ve artık emrini dinleyen &ouml;ğretmeni bir &ccedil;ocuk gibi kucağına alarak sınıfın k&ouml;şesine g&ouml;t&uuml;r&uuml;p &ccedil;&ouml;pe bırakmıştır ki bunun anlamı &ldquo;Senin bu sınıfta artık yerin yok, bu sınıfın patronu benim. Ben izin vermeden ders anlatamazsın&rdquo; dır.<br />Bir &ouml;ğretmenin bu hakarete maruz kalmadan &ouml;nce hi&ccedil; olmazsa sınıfı terk etmesi ve durumu idareye bildirmesi gerekirdi.<br />&nbsp;<br /><u>At sahibine g&ouml;re kişner. Adım kadar eminim ki bu &uuml;lkede kendisini ve mesleğini bu şekilde aşağılatmayacak, &ouml;ğretmenlik mesleğinin saygınlığını ayaklar altına aldırmayacak y&uuml;z binlerce &ouml;ğretmenimiz vardır. </u><br />Olayı okul y&ouml;netimi a&ccedil;ısından değerlendirdiğimizde; Sınıfların oluşumunda &ouml;ğrenci dağılımı, şubelere &ouml;ğretmen g&ouml;revlendirirken &ouml;ğretmenlerin sınıf y&ouml;netim yeterliklerinin g&ouml;zetilmesi, ileride sorun yaratabilecek &ouml;ğrencilerin alt sınıflardan tespit edilerek rehabilite edilmesi, okullarda şiddetin &ouml;nlenmesine y&ouml;nelik &ccedil;alışmalara &ouml;nem verilmesi, disiplin kurullarının &ccedil;ok iyi işletilmesi ve gerekli t&uuml;m cezaların uygulanması, idareciler tarafından yapılan &ouml;ğretmen denetimlerinde sınıf y&ouml;netimi konusunda sorun yaşayan &ouml;ğretmenler tespit edildiğinde bunların hizmet i&ccedil;i eğitim yoluyla eğitilmesi gibi yapılması gereken bir&ccedil;ok iş vardır.<br />Olayı mevzuat a&ccedil;ısından değerlendirdiğimizde; Orta&ouml;ğretim Kurumları Y&ouml;netmeliği incelendiğinde; yaşanan olayda olduğu gibi &ouml;ğretmenin veya okuldan herhangi bir personelin g&ouml;revini yapmasına engel olunması durumunda&nbsp; &ouml;ğrenciye &ouml;rg&uuml;n eğitim dışına &ccedil;ıkarma cezası verileceği yani okuldan atılacağı a&ccedil;ıktır. Yapılan yorumlarda sanki mevzuatta b&ouml;yle bir h&uuml;k&uuml;m yokmuş gibi &ouml;ğretmenlerin disiplin cezası verilmesi a&ccedil;ısından &ccedil;aresiz g&ouml;sterilmesi doğru değildir. Mevzuat a&ccedil;ıktır. Bunu uygulayacak eğitimcilerdir. Bu olayda &ouml;ğretmenin durumu idareye bildirip disiplin işlemi başlatması halinde okul ortamını bozan ve &ouml;ğretmene ders işletmeyen&nbsp; &ouml;ğrencilerin okuldan atılması gerekir. Mevzuat yetkiyi vermiştir. Bunu yetkililer uygulamalıdırlar.<br />Olayı eğitim sistemi a&ccedil;ısından değerlendirdiğimizde; Orta&ouml;ğretime ge&ccedil;iş sistemi nedeniyle akademik başarısı &ccedil;ok d&uuml;ş&uuml;k &ouml;ğrenciler belli okullarda toplanmaktadır. Bu nedenle bazı okullarda hi&ccedil; disiplin sorunu yokken bazı okullarda aşırı şekilde disiplin sorunu yaşanmaktadır. Zaten ge&ccedil;iş sistemine ilişkin yeni bir sistem getirilmektedir. Liselerde değişik başarı d&uuml;zeylerinde &ouml;ğrenciler olacağı a&ccedil;ıklanmaktadır. Bakanlık&ccedil;a, &ccedil;ıraklık eğitimi dediğimiz mesleki eğitim merkezlerinin zorunlu eğitim kapsamına alınması &ccedil;ok yerinde bir karar olmuştur. &Ouml;rg&uuml;n eğitime uyum sağlayamayan &ouml;ğrencilerin a&ccedil;ık &ouml;ğretime y&ouml;nlendirilmesi de m&uuml;mk&uuml;nd&uuml;r.<br /><br />Doğan CEYLAN
YORUM EKLE