AÇIK LİSE SORUNU

A&Ccedil;IK LİSEYE&nbsp; KİMLERİN GİDECEĞİNE İLİŞKİN &Ccedil;ELİŞKİLER DEVAM EDİYOR.<br />Milli Eğitim Bakanlığının 01.08.2012 tarihinde yayımladığı 2012/29 sayılı genelgesinde sınavsız &ouml;ğrenci alan orta&ouml;ğretim kurumlarına &ouml;ğrenci kaydına ilişkin a&ccedil;ıklamalar yapıldı.&nbsp; &ldquo;İlk&ouml;ğretimden mezun olan t&uuml;m &ouml;ğrencilerin genelgedeki a&ccedil;ıklamalar doğrultusunda &ouml;rg&uuml;n orta&ouml;ğretime kaydedilmesi&rdquo; emredildi. Emir ve a&ccedil;ıklamalar gayen nettir. İlk&ouml;ğretimden mezun olan &ouml;ğrenciler a&ccedil;ık &ouml;ğretime değil &ouml;rg&uuml;n orta&ouml;ğretim kurumlarına kaydedilecektir.<br />M&uuml;teakiben Bakanlığın 4+4+4 kademeli eğitim sistemine iliştin soru ve cevaplarında bununla &ccedil;elişen a&ccedil;ıklaması olmuştur. A&ccedil;ık liseye devam isteğe bırakılmıştır.<br />&nbsp;<br />SORU 75: Ortaokullardan sonra A&ccedil;ık Lise uygulaması nasıl olacak?<br />CEVAP 75: Lise eğitimi zorunlu eğitim kapsamına alınmıştır. Ortaokulu bitiren &ouml;ğrenciler 2012 &ndash; 2013 &ouml;ğretim yılından itibaren liselere devam etmek zorundadırlar. Lise eğitimine devam mecburi olup devam etmeyenlere mevcut idar&icirc; tedbirler uygulanacaktır. Ancak bilindiği gibi yeni d&uuml;zenleme ile ortaokulu tamamlayanlar veya liseye devam edenler isterlerse zorunlu eğitimlerini yaygın<br />lise &ouml;ğretiminde (a&ccedil;ık lise) tamamlayabileceklerdir.<br />SORU 20: 2011 - 2012 eğitim &ndash; &ouml;ğretim yılında 8. sınıf &ouml;ğrencileri liselere nasıl ge&ccedil;ecek?<br />CEVAP 20: 2011 - 2012 eğitim ve &ouml;ğretim yılında 8. sınıfta okuyan &ouml;ğrencilerden Seviye Belirleme Sınavı (SBS) ve &ouml;zel yetenek sınavı sonu&ccedil;larına g&ouml;re &ouml;ğrenci alan orta&ouml;ğretim kurumlarından herhangi birine yerleşemeyen &ouml;ğrenciler ile bu sınava katılmayan &ouml;ğrencilerin tamamının il&ccedil;e y&ouml;neticilerimizin koordinasyon ve takibi sonucunda tercihleri ve kapasite imkanları &ccedil;er&ccedil;evesinde genel liselere, imam hatip liselerine ve mesleki ve teknik liselere kayıt&nbsp; yaptırmaları sağlanacak ve bu e-okul sisteminden takip edilecektir.<br />Bu &ccedil;elişkiler &uuml;zerine Habert&uuml;rk Eğitim Sayfası edit&ouml;r&uuml; Sayın Pervin Kaplan 5 Eyl&uuml;l tarihli k&ouml;şe yazısında&nbsp; Milli Eğitim Bakanının konuya ilişkin cevabını yayımladı. Sayın bakan iki yıl sınıf tekrarlayanlara ve yaş y&uuml;z&uuml;nden 12 yıllık zorunlu eğitim dışına &ccedil;ıkanların a&ccedil;ık &ouml;ğretim lisesine gideceğini ifade etti. Benim kişisel kanaatim de zaten bu y&ouml;nde idi ve bir g&uuml;n &ouml;nce edit&ouml;re iletmiştim. Bakanımızın a&ccedil;ıklaması ile kanaatimi pekiştirmiştim ki Sayın Başbakanımızın &Ouml;ğretim yılı a&ccedil;ılış konuşmasındaki a&ccedil;ıklamalarıyla yine kafamız karıştı. &Ccedil;&uuml;nk&uuml;&nbsp; ortaokulu bitiren herkesin a&ccedil;ık liseye gidebileceğini ifade etti.<br />Artık kime, neye inanacağımızı şaşırmış durumdayız. Bir veli bu konuda soru sorduğunda verecek cevap bulamıyoruz. Okullar a&ccedil;ıldı, l&uuml;tfen şu a&ccedil;ık lise işine bir d&uuml;zen getirilsin artık&hellip; Herkesin a&ccedil;ık liseye gitmesinin yolu a&ccedil;ıksa 29 sayılı genelgedeki ifade iptal edilsin.<br />
YORUM EKLE