ANAYASAL DÜZENDE-HUKUK DEVLETİNDE EROZYON

<p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Kavramlar, anlamlar, uygulamalar s&uuml;rekli değişiyor. Olmadı yeniden. Bunda temel neden; modern cumhuriyet rejiminin işleyişi ile ilgili, devlet kurumlarının yapısıyla ilgili, &ccedil;ağdaş değerler yerine din g&ouml;r&uuml;nt&uuml;l&uuml; &ccedil;ıkar odaklı siyaset ve yaşam anlayışıyla ilgili genel kabullerin tersy&uuml;z edilmesidir.</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">Varolanla değiştirilmek istenen arasında her zaman varolan &ccedil;ekişme;</span></b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">&nbsp;bu kez kendi i&ccedil;inde &ccedil;atışmayı getiriyor. &Ouml;ylesine ki; devlet, kurum, yargı, siyaset, b&uuml;rokrasi, asker, polis, gazeteci, iş adamı tartışma konusu edilirken, İslam dinin ne olduğu da tartışılmaya başlandı, M&uuml;sl&uuml;man i&ccedil;in neyin &ouml;nemli, neyin &ouml;nemsiz olduğu da ayrışmaları getiriyor.&nbsp;</span></font></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">Evrensel hukuk kurallarına, anayasa ve yasalara aykırı fiillerin cezalandırılması;</span></b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">&nbsp;hukuk devletinin temelidir.&nbsp;</span></font></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">Yasama ve y&uuml;r&uuml;tme erkleri yanında yargı erkininde g&ouml;revini yapması;</span></b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">&nbsp;devlet y&ouml;netiminde, normal yaşamda her zaman var olan bir uygulamadır.&nbsp;</span></font></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">Amaca niyete g&ouml;re değişse de yapılan hukuk dışı iş ise;</span></b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">&nbsp;yargısal işlemlerdir.&nbsp;</span></font></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">Ancak yetki ve g&uuml;ce sahip olanlar i&ccedil;in yapılan;&nbsp;</span></b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">muhalifi veya rakibin kuvvetli ve zayıf y&ouml;nlerini tespit ederek etkisiz hale getirmektir. Kamu g&ouml;revlilerinde siyaset&ccedil;ilerde akademisyenlerde, gazetecilerde ne yazık ki algılanan ger&ccedil;ek bu.</span></font></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Peki ama&nbsp;<b>bu kişiler neden bu kadar &uuml;rk&uuml;yor, korkuyor, endişe duyuyor.</b></font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Bir şeyi olmayan kişi endişe duyar mı? Duyabilir. Duyanlar da haklılar.&nbsp;</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">Herkeste bu endişe var.</span></b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">&nbsp;&Ouml;ylesine ki normal evde, pastanede, b&uuml;roda oturanlar birbirlerine bu uyarıyı yapmak zorunda kalıyorlar artık. Yanında &ccedil;alışanlara kuşku ile bakıyorlar.</span></font></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">T&uuml;fek icat edilince K&ouml;roğlu&lsquo;nun dediğini hatırlıyorsunuzdur:&nbsp;<b>Eyvah, delikli demir &ccedil;ıktı, mertlik bitti</b></font><font color="#000000">&nbsp;s&ouml;z&uuml; halk arasında kullanılmaktadır.</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Aynı K&ouml;roğlu bug&uuml;n yaşasaydı, politik arenaya bakıp emin olun şu lafı ederdi:&nbsp;<b>Eyvah, geldiler, dinleme, dosyalama, takip, soruşturma, su&ccedil;lama, etkisizleştirme yaşamın par&ccedil;ası haline geldi!</b></font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Peki ikide bir ne mi diyorlar?&nbsp;<b>Diyorlar ki;</b></font><font color="#000000">&nbsp;yalan, iftira, dış g&uuml;&ccedil;ler, &ouml;n&uuml;m&uuml;z&uuml; kesmek i&ccedil;in yapıyorlar. B&ouml;yle bir ifade su&ccedil;&uuml;st&uuml; yakalanma halidir.&nbsp;</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">Makamların;</span></b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">&nbsp;hukuk devletinde g&ouml;rev yetki ve sorumluluk alanları, anayasa ve yasalarla belirlenmiştir. Makamlar, en-&uuml;st icra makamıdır, yanlışı, eksiği, gediği, dosyası olandan hesap soracak en zirve kurumlardır. Ancak gelin g&ouml;r&uuml;n ki T&uuml;rkiye&rsquo;de yetki de sorumlulukta g&ouml;rev alan tanımı da makama gelen tarafından belirleniyor. Yani her kurum o kurumun başında kim varsa ona g&ouml;re y&ouml;netiliyor.</span></font></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">G&ouml;r&uuml;l&uuml;yor ki;</span></b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">&nbsp;y&ouml;netim-siyaset-yargı- medya-sermaye artık ciddi erozyona uğramıştır.</span></font></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Var olan m&uuml;thiş teknolojik imkanlarla herkes izlenebildiğinden, arşivler tutuluyor. Zamanı gelen bir konu oldu mu da o dosya &ouml;zel ambardan alınıp hemen servis ediliyor.</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">Genel kanaat;</span></b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">&nbsp;meydan okuyan ama sonra aniden &ccedil;ark eden bazı isimlerin bu t&uuml;r dosyalarla kasetlerle korkutulduğudur.</span></font></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Bir&ccedil;ok siyaset&ccedil;i, gazeteci, akademisyen yanında yargı mensuplarında da b&ouml;yle bir ş&uuml;phe var. Bu ş&uuml;pheyi vatandaş da yaşıyor. Vatandaş ne yapsın?</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Siz hi&ccedil; sarrafın bağırdığını duydunuz mu?</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Kıymetli malı olanlar bağırmaz.</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Zerzevat&ccedil;ı bağırır ama kuyumcu bağırmaz.</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Eskici bağırır ama antikacı bağırmaz.</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">D&uuml;ş&uuml;nen bağırmaz. İnsan bağırırken d&uuml;ş&uuml;nemez.</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">D&uuml;ş&uuml;nemeyenler ise hep kavga i&ccedil;indedir.</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Şerefle bitirilmesi gereken, En asil g&ouml;rev, hayattır.</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Bir lokma ekmek i&ccedil;in, Şerefini &ccedil;iğnetmeye,</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Bir anlık eğlence i&ccedil;in, Servetini t&uuml;ketmeye,</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Bir zamanlık mevkii i&ccedil;in, El ayak &ouml;pmeye,</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">G&uuml;nl&uuml;k menfaatler i&ccedil;in, Onurunu terketmeye,</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Bir kısım insanlara kızıp; T&uuml;m insanlara d&uuml;şman</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Olmaya değmez bu hayat&hellip;</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">G&uuml;N&uuml;N S&ouml;Z&uuml;:</span></b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">&nbsp;D&uuml;r&uuml;st&ccedil;e hakkı savun, adaletli ol, bilerek ve hissederek uygula, insan olarak yaşadığını anlarsın.</span></font></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Nurullah AYDIN</font></span></p>
YORUM EKLE