BU MADDEYİ DEĞİŞTİRİN!

Bakanlık makamına atandıktan sonra yaptığı açıklamalarla, toplumda, eğitimde radikal değişimler olacağı beklentisi oluşturan Milli Eğitim Bakanı’mıza; yıllarca eğitimin mutfağında görev yapmış biri olarak, milli eğitimdeki sorunların kaynağını oluşturduğuna inandığımız iki ana konuda görüşlerimizi sunmuştuk.

“Milli Eğitim’i, sendika, vakıf ve derneklerin hegemonyasından kurtarınız,”

Öğretmen yetiştirme politikamızı yeniden düzenleyiniz.

Teşkilat yapısının buna izin vermeyeceğini ve bunun ne kadar zor olduğunu bilmemize rağmen, şimdi bir önerimiz daha olacak.

Eğitim Kurumlarına Yönetici Atama Yönetmeliği’nin “tanımlar” kısmındaki 4. Maddesinin (f) fıkrasındaki hükmü değiştirin.

21 Haziran 2018 tarih ve 30455 sayılı Millî Eğitim akanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği’nin “tanımlar” başlığı altındaki 4. Maddesinin (f) fıkrasında: “İlk defa görevlendirme” tanımında: “Müdür ve müdür yardımcılığına ilk defa görevlendirilecekler ile daha önce yöneticilik görevinde bulunup hâlen öğretmen olarak görev yapanlardan yöneticiliğe görevlendirilecekleri,” ifadesi ile yıllarca yöneticilik yapmış ve yönetim tarafından görevden alınmış yöneticilerin, yaptıkları yöneticilik görevleri yok sayılmış ve bu yöneticiler, ilk defa atanacaklarla aynı statüye tabi tutulmuşlardır.

Bu hüküm aynı yönetmeliğin 6. maddesindeki “Müdür olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar” başlığı altındaki (a) bendindeki “Müdür olarak görev yapmış olmak.” hükmüne aykırıdır. Ve çok açık bir şekilde hak ihlali, en nazik ifadesi ile haksızlıktır.

Bu tanımın içinde yer alan öğretmenler, 2014 yılında yönetim tarafından görevden alınmış ancak daha sonraki dönemlerde yönetici olarak atanmak için sendika değiştirmemiş, siyasi destek aramamış, yöneticilik koltuğu için önceden savunduklarını reddetmeyip onurunu ile öğretmenlik yapmayı tercih etmiş, duruşuyla herkesin takdirini kazanmış öğretmenlerdir.

Ve bu öğretmeler, ince bir manevrayla, ilgili madde hükmüyle -atamaya yetkili kurulların uygulamaları göz önüne alındığında- devre dışı bırakılmıştır.

Aynı yönetmeliğin Yönetici görevlendirmede izlenecek yöntem başlığı altındaki “14. Maddesinde ise: “Yöneticiliğe ilk defa görevlendirme yazılı sınav ve sözlü sınav sonucuna göre; yöneticiliğe yeniden görevlendirme ise Ek-1’de yer alan Form üzerinden yapılacak değerlendirme sonucu belirlenen puanlar dikkate alınarak puan üstünlüğüne göre yapılır.” hükmü ile de yönetimin kendi atadığı yöneticiler koruma altına alınmıştır.

Bu yönetmelikle uygulanmak istenen metodun bir tek açıklaması vardır. “Biz istemediğimiz süre, istemediğimiz kimse yönetici olarak atanamaz.”

İnancımız odur ki bu anlayış adaletsiz ve hukuksuzdur.

Adalet ve hukukun olmadığı yerde ise barış sağlanamaz.

YORUM EKLE