ÇARESİZLİK VE ACİZLİKLİK Mİ?

<div class="adn ads" data-legacy-message-id="16164efc076e7c55" data-message-id="16164efc076e7c55" style="padding-bottom: 20px; border-left: 1px solid transparent; padding-left: 8px; font-family: arial, sans-serif;"> <div class="gs" style="margin-left: 44px;"> <div class="ii gt " id=":ny" style="font-size: 12.8px; direction: ltr; margin: 5px 15px 0px 0px; padding-bottom: 5px; position: relative;"> <div class="a3s aXjCH m16164efc076e7c55" id=":nz" style="overflow: hidden;"> <div dir="ltr"> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Zavallılar, korkuyorlar, endişeliler. Hırsızlıkları, dolandırıcılıkları, sapıklıkları d&uuml;nyada yankılanıyor. Ama pişkinler. Sırıtıyorlar. Din din, iman iman diye sayıklıyorlar sayıklatıyorlar.</span><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;Bilimde, sanatta, teknolojide, adalette, &ouml;zg&uuml;r d&uuml;ş&uuml;ncede&nbsp;yoklar. İslam &uuml;mmeti diyorlar ama yine de&nbsp;birbirlerini katlediyor, yaşadıkları yerleri yakıp yıkıyorlar. Her islam toplumu ise şaşkın. Nemalananlar mutlu.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">İktidar, b&uuml;rokrasi, demokrasi, dış politika, ekonomi konusunda herkes bir şeyler s&ouml;yl&uuml;yor.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Bir kesime g&ouml;re;</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;iktidarda olmak ayakta kalmak, g&uuml;&ccedil; sahibi olmak, unvan sahibi olmak, makam sahibi olmak&nbsp;<b>haklılığı,</b>&nbsp;zayıf d&uuml;şmek veya yok olmak haksızlığı g&ouml;steriyor.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></b></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Oysa;</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;tarihte nice kaybedenler olmuş, niceleri saltanat i&ccedil;inde yaşamışlardır. Ama haklılık kavramı tarihin adalet terazisinde insanların vicdanında yerini bulmuştur.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Dini kaynaklardan referans kullanan pek &ccedil;ok kişi, aydın, kuruluş, siyasiler nerdeyse&nbsp;<b>doğrunun &ouml;l&ccedil;&uuml;s&uuml;n&uuml;&nbsp;</b>g&uuml;&ccedil; olarak g&ouml;stermeye &ccedil;aba harcıyorlar.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></b></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Dinleyeni de dinlerler.&nbsp;</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">T&uuml;rkiye&rsquo;deki telefon dinleme olaylarının hukuk devleti ilkelerini ihlaldir. Ama kim dinliyor? T&uuml;rkiye&rsquo;de dinlemekten daha meşru sanki hi&ccedil;bir şey kalmadı. Bu kadar &ccedil;ok dinlemenin var olduğu bir &uuml;lkede hi&ccedil; piyasaya &ccedil;ıkmamakla birlikte birileri g&ouml;r&uuml;nt&uuml;lerini kaydetmedi diye mi d&uuml;ş&uuml;neceğiz.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></b></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Bilinmelidir ki;</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;dinlemeler ve g&ouml;r&uuml;nt&uuml; tespitleri birileri &uuml;zerinde hep şantaj ve siyasi maksatlarla kullanılıyorsa; en fazla şantaj yapılabilecek, &uuml;zerinden siyaset yapılabilecek g&ouml;r&uuml;nt&uuml;ler ve dinlemeler iktidarda olanlara yetkili ve de etkili olanlara ait g&ouml;r&uuml;nt&uuml; ve dinlemeler olur. Teorik olarak bu b&ouml;yledir. Bir yerlerde birileri arşivlemiş olabilir.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></b></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">T&uuml;rkiye felakete doğru s&uuml;r&uuml;klenmektedir</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">. Bulunduğumuz coğrafyada yeni bir s&uuml;re&ccedil;, d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m yaşanmaktadır. Yanı başımızda felaket varsa bu felaketin T&uuml;rkiye&#39;yi etkilememesi m&uuml;mk&uuml;n değildir. Sorumlu bir dış politikada, iktidar komşularında sorun istemez.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Kardeşim, dostum dediğiniz liderlerle, &uuml;lkelere iki g&uuml;n sonra tam tersi davranış g&ouml;sterirseniz d&uuml;nyadaki g&uuml;venirliliğini kaybederseniz. Kimse sizin dostunuz olmaz.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></b></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Yapılan ayrıştırma ile</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;vatandaşlar etnik, mezhep, b&ouml;lge, kent farklara dayalı kutuplaşmış,</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">T&uuml;rkiye, son yıllarda muhalefet yapamaz bir &uuml;lke durumuna d&uuml;şm&uuml;şt&uuml;r. Bu durum muhalefetin olmayışından dolayı değil ama muhalefetin etkili olmasını sağlayacak yapıların ve iletişim kanallarının birileri tarafından baskılanmasından kaynaklanmaktadır.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></b></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Siyasi iktidara y&ouml;nelik eleştiriler</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;hem siyasi partiler hem de sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar tarafından &ouml;zg&uuml;rce ve incitecek şekilde yapılamıyorsa, &uuml;lkenin başına en b&uuml;y&uuml;k musibet gelmiş demektir.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></b></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Denetlenemeyen baskı altına alınmayan, eleştirilemeyen iktidarlar</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">; gittik&ccedil;e yanlışlarında azgınlaşırlar. Bir siyasi iktidarın, nasıl olsa hesap sorulmuyor, basın, aydınlar bizi rahatsız edecek haberleri araştıramıyor, t&uuml;m mekanizmalar bizim elimizde, duygusu i&ccedil;indeyse ise o &uuml;lkede, soygunların yapıldığı g&ouml;r&uuml;lm&uuml;yor, yargılanmıyor demektir.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></b></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Ortalık s&uuml;t liman g&ouml;z&uuml;kebilir</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">. G&uuml;r&uuml;lt&uuml;ler, parıltılar, olumsuzluklar halkın g&ouml;z &ouml;n&uuml;ndedir. B&ouml;yle bir siyasi ortam T&uuml;rkiye tarihinin en karanlık siyasi ortamdır. Siyasi iktidar eleştirmek, yanlışlarını araştırmak basın sivil toplum kuruluşları, aydınlar tarafından yapılamıyor, siyasi partilerin sesleri yeterince iletişim organları tarafından halka aktarılamıyorsa orada sorun var demektir. İ&ccedil;inde bulunduğumuz durum budur.&quot;</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></b></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Basın &ouml;zg&uuml;rl&uuml;ğ&uuml; sınırsız olamaz.</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;Uyduda yayın yapan 200 civarı televizyon kanalı var. 24 saat iktidarın yanlışlarını rasyonelleştirmeye &ccedil;alışan, &#39;Aman azar işitmeyelim. Mutlu olsunlar&#39; diyen yayın ilkelerini buna g&ouml;re şekillendirmek zorunda bırakılmış bir medya d&uuml;zeni var.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Doğrular; s&ouml;ylenmeli, yazılmalıdır. Doğrunun kendisini kabul ettirme g&uuml;c&uuml; vardır. İnsan zihnine yerleşme &ouml;zelliği vardır. Tek tek doğruları s&ouml;yleyerek yolumuza devam edeceğiz ve bu standardı d&uuml;şm&uuml;ş demokratik ortamdan doğru ve aydınlık g&uuml;nlere &uuml;lkemiz gidecektir.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></b></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Bir insan aydınsa</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">, benim başıma bir şey gelir mi diye m&uuml;cadelesinden vazge&ccedil;mez. Ger&ccedil;ekten aydın olan &#39;eleştirirsem konumumu koruyamam&#39; diye d&uuml;ş&uuml;nmez. Eğer kişi aydınsa acından &ouml;lse bile &ccedil;izgisini ve m&uuml;cadelesini bozamaz. Aydın olmanın kuralı budur. Kaytaran tiplere aydın denmez, şarlatan denir.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></b></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Aydın</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">; bildiği doğruları anlatmaktan &ccedil;ekinmeyen kişidir.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></b></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">G&uuml;n&uuml;n S&ouml;z&uuml;:</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;Adaleti, hakkı, d&uuml;r&uuml;stl&uuml;ğ&uuml;, doğruluğu esas alan kişi insan olmuş demektir.<br /> <br /> Nurulah AYDIN</span></p> </div> <div class="yj6qo"> &nbsp;</div> <div class="adL"> &nbsp;</div> </div> </div> <div class="hi" style="border-bottom-left-radius: 1px; border-bottom-right-radius: 1px; padding: 0px; width: auto; background: rgb(242, 242, 242); margin: 0px;"> &nbsp;</div> </div> <div class="ajx" style="clear: both;"> &nbsp;</div></div><div class="gA gt acV" style="font-size: 12.8px; padding: 0px; width: auto; border-bottom-left-radius: 0px; border-bottom-right-radius: 0px; border-top: none; margin: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: arial, sans-serif;"> <div class="gB xu" style="border-top: 0px; padding: 0px;"> <div class="ip iq" style="clear: both; margin: 0px 5px 0px 0px; padding: 12px 0px 0px 8px; border-top: 1px solid rgb(216, 216, 216);"> &nbsp;</div> </div></div>
YORUM EKLE