DANIŞTAYIN KURULUŞ YILDÖNÜMÜ

<div> &nbsp;</div><div> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Tarih boyunca iktidarın denetlenebilirliği sorun olmuştur. Otoriter y&ouml;netimin, tek kişi diktat&ouml;rl&uuml;ğ&uuml;n&uuml;n &ouml;nlenmesi i&ccedil;in siyasi iktidardan bağımsız yargısal denetim mekanizması geliştirilmiştir.</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay ve Y&uuml;ksek Se&ccedil;im Kurulu</span></b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">; kuvvetler ayrılığına dayalı hukuk devletinin temelini oluşturur.</span></font></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">İdari işlemlerin yargısal denetimi;</span></b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">&nbsp;keyfi uygulamalara karşı vatandaşın g&uuml;vencesidir.</span></font></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></b></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">Danıştay;</span></b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">&nbsp;T&uuml;rkiye Cumhuriyeti Devleti&#39;nin y&ouml;netilmesi adına, denetleyici, g&ouml;r&uuml;ş bildirici ve karar alıcı bir mekanizmayla vardır. Koruyucu ve d&uuml;zenleyici işleviyle &uuml;lkemizde hukuk devleti anlayışının yerleşmesinde ve s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lmesinde sorumluluğu b&uuml;y&uuml;kt&uuml;r. Kuvvetler ayrılığına dayanan hukuk devletinin yerleşmesinde, siyasi iktidardan bağımsız hizmetini s&uuml;rd&uuml;rmelidir.</span></font></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></b></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">Anayasal sistem, Hukuk devleti, yargı bağımsızlığı, hukuk sistemi;</span></b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">&nbsp;d&uuml;nyadaki ekonomik, sosyal ve k&uuml;lt&uuml;rel gelişmeler doğrultusunda geliştik&ccedil;e, devlet daha da g&uuml;&ccedil;lenecek, vatandaş &ouml;zg&uuml;r ortamda yaşamını s&uuml;rd&uuml;recektir.</span></font></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">Demokrasi ve hukuk devleti ilkelerinin layıkıyla yaşatılması ve korunmasında</span></b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">; Danıştay ve İdare Mahkemeleri&#39;ne de b&uuml;y&uuml;k bir sorumluluk d&uuml;şmektedir.</span></font></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">Bu d&uuml;ş&uuml;ncelerle;</span></b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">&nbsp;1868 yılında kurulan, 148 yıldır danışma ve inceleme mercii olarak g&ouml;rev yapan y&uuml;ksek idare mahkemesi Danıştay&#39;ın kuruluş yıld&ouml;n&uuml;m&uuml; ve İdari Yargı G&uuml;n&uuml;&#39;n&uuml; en i&ccedil;ten dileklerimle kutlar, h&acirc;kim, savcı ve avukatlar ile t&uuml;m idari yargı &ccedil;alışanlarına başarılar dilerim.</span></font></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Nurullah AYDIN</font></span></b></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">(E. Hakim/Savcı- Akademisyen-Yazar)</font></span></b></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">10 Mayıs 2016-ANKARA</font></span></b></p></div>
YORUM EKLE