DEĞERLER, KİMLİK VE KİŞİLİKLER PARÇALANIRKEN

<div> &nbsp;</div><div> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">T&uuml;rkiye&rsquo;de taraflar netleşmiştir. T&uuml;rkiye&rsquo;de ve D&uuml;nya&rsquo;da, değişim ve d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m konuşuluyor. Bu algıyı değiştirmek isteyen derin yapılanmalar, Kaostan d&uuml;zene doktrinini uygulamaktadır.</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Yeni D&uuml;nya D&uuml;zeni, k&uuml;reselleştirme ve post/modernizm &uuml;zerine oturmuştur. Kavramlar, &ouml;rt&uuml;l&uuml; işgaller, ter&ouml;r eylemleri, toplum m&uuml;hendisliği, psikolojik harp, algı y&ouml;netimi, beşinci kol faaliyetleri, karanlık savaş y&ouml;ntemleriyle birlikte y&uuml;r&uuml;t&uuml;l&uuml;yor.</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Bunları;&nbsp;<b>operasyonlar&nbsp;</b>adı altında yaparak, &uuml;lkelerdeki toplum ve devlet d&uuml;zenini alt&uuml;st etmektedir.&nbsp;<b>Ana hedef;</b>&nbsp;korkutmak, sindirmek, yıldırmak ve insanları &ccedil;aresizliğe d&uuml;ş&uuml;rmek, bu siyaseti ve onun hukukunun artık hi&ccedil;bir engel tanımadığını herkese g&ouml;stermektir.</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">İnsanoğlu,</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;başta kendisi olmak &uuml;zere diğer insanları hayvanları bitkiyi d&uuml;nyayı, g&uuml;neş sistemini, galaksileri anlama, bilme, &ouml;ğrenme &ccedil;abası i&ccedil;indedir.</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Yaşadığı d&uuml;nyada etkinlik m&uuml;cadelesi farklı nedenlerle olsa da nihayetinde d&uuml;nya y&ouml;netimin tek merkezden y&uuml;r&uuml;t&uuml;lmesi &ccedil;abasında olmuştur.</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Yerel, b&ouml;lgesel, k&uuml;resel savaşlar, kaoslar</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">; yeni bir d&uuml;zen arayışının da itici nedeni olmuştur.</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Hi&ccedil;bir konu, yeni bilgi ve ger&ccedil;ekler artık şaşırtıcı değildir, olmayacaktır.</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Bilinmezlikler okyanusunda y&uuml;zen insanoğlu;</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;d&uuml;nyanın temel elementi medenin biyolojik, kimyasal, fiziksel değişim ve d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m formatında olan yaratıktır.</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">İnsanoğlu;</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;Evren&rsquo;in sonsuzluk aleminde tek varlık olmadığının farkındadır. Ancak farklı varlıkların ne olduğunu, ne olabileceğini &ouml;ğrenmeye, bilmeye &ccedil;alışmıştır.</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">İnsan kişiliği &uuml;zerinde bir&ccedil;ok fakt&ouml;r&uuml;n etkisi vardır. Ancak hepsi aynı etkiyi yaratmaz.</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Bağımsız kişilik gelişimi i&ccedil;in</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;etkili olan unsur vardır. Bireyin kendisini kuşatan sosyal, siyasal ve kurumsal &ccedil;er&ccedil;evede s&uuml;rekli baskı altında yada rahat bir ortamda kalmış ise kişiliği farklı olur. Otoriterlerin yanında olanın kişiliğinin gelişimi sınırlıdır.</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">G&uuml;c&uuml; tekelinde bunu paylaşmazlar.</span></b></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Bilin&ccedil;li hedefe koşanlar amacına ulaşır.</span></b></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Olayların oluş bi&ccedil;imine bir&ccedil;ok pencereden g&ouml;rmek gerekir.</span></b></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Tarih bir nevi tekrardan ibarettir.</span></b></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">K&uuml;resel &ccedil;ekişme ve egemenlik m&uuml;cadelesi devam etmektedir.</span></b></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Bakış a&ccedil;ısı;&nbsp;</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">olan bitenleri anlamamızı ve &ouml;ng&ouml;rmemizi belirler.</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Bir&ccedil;ok şey değişir, bir s&uuml;re yaşanır ama temel konular aynı kalır.</span></b></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">D&uuml;nyada yeterinden fazla k&ouml;t&uuml;ye hizmet edenler vardır.</span></b></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Akıl, bilim ve imanla, adalete barışa hizmet en b&uuml;y&uuml;k ideal ve kutsal g&ouml;revdir.</span></b></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Bir devlet, bir toplum, bir grup,</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;mutlaka, iyiliğe, adalete, barışa, paylaşıma, masumların &ccedil;ığlığına, mutlaka &ccedil;are olmalıdır.</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">İyiliklere, adalete, &ccedil;evreye, doğaya, hizmet etmeyenler, k&ouml;t&uuml;l&uuml;ğe maşa ve aracı olurlar.</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">B&uuml;y&uuml;k Orta Doğu Projesi ve Arap Baharı ile Mısır, Tunus, Libya, Yemen ve nihayet Suriye olaylarında g&ouml;r&uuml;ld&uuml;ğ&uuml; gibi T&uuml;rkiye, 24 saat kendi etrafında d&ouml;nerken, 365 g&uuml;n &ccedil;elişkiler y&ouml;r&uuml;ngesinde hareket ediyor.</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">T&uuml;rkiye&rsquo;nin kosa s&uuml;r&uuml;klenirken; kurdurulan parti kadrolarıyla kesinleştirildiği bilinmelidir.</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Halkı uyuşturmak i&ccedil;in</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;ekonomik ve k&uuml;lt&uuml;rel ortam hazırlandı. Kredi kartı borcu ile yaşamaya &ccedil;alışan, televizyon dizileri ve siyasi atışmalarla meşgul edilen halk, sanal alemde olup bitenlerle, dizilerdeki tartışmalara, kendi kişisel sorunlarından daha fazla zaman ayırmaktadır.&nbsp;</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Halkın;</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;vatan&nbsp; ayağının altından &ccedil;ekiliyor, ekonomiyi, medyayı yabancılara devrediyorlar, yabancı şirketlere toprak satmaya başladılar, &uuml;lkenin yer adları bile değiştiriliyor. T&uuml;rkiye&rsquo;nin bağımsızlığını Bizanslaşan kadro tehdit ediyor.</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Anadolu insanın genlerinde varolan kendine gelme duygusu birilerini &ccedil;ok ama &ccedil;ok &uuml;rk&uuml;t&uuml;yor.</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">G&uuml;n&uuml;n s&ouml;z&uuml;:</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;Haksızlık yapanlar korkaktırlar, korkmakta haklılardır.<br /> <br /> Nurullah AYDIN</span><br /> &nbsp;</p></div>
YORUM EKLE