DEĞİŞEN NE? ALGIDA FARKLILIK

<div> &nbsp;</div><div> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">İnsanların kafası karışmış durumda. Herg&uuml;n g&uuml;ndem değiştiriliyor. İhanetler tersy&uuml;z ediliyor. Ger&ccedil;ekler &ouml;rt&uuml;l&uuml;yor.</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Bir kesime g&ouml;re</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;&ouml;zg&uuml;rl&uuml;kler sağlandı, bir kesime g&ouml;re &ouml;zg&uuml;rl&uuml;kler kısıtlandı.</span></font></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Bir kesime g&ouml;re</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;kalkınıyoruz,&nbsp; bir kesime g&ouml;re yeraltı yer&uuml;st&uuml; kaynakları yabancılara satıldı.</span></font></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Bir kesime g&ouml;re</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;&uuml;lke insanları mutlu, bir kesime g&ouml;re mutsuz.</span></font></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Bir kesime g&ouml;re</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;vesayet&ccedil;i y&ouml;netim yıkıldı, bir kesime g&ouml;re yeni vesayet oluştu.</span></font></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Bir kesime g&ouml;re</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;birlik ve beraberlik var, bir kesime g&ouml;re b&ouml;l&uuml;nme var.</span></font></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Kişinin bulunduğu kesime g&ouml;re algı farklı, ger&ccedil;ekler farklı.</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Yeni d&uuml;nya d&uuml;zeni;</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;d&uuml;nya genelinde olduğu gibi T&uuml;rkiye&#39;de de; anlayışları, ilişkileri, yaşam bi&ccedil;imlerini, ideolojileri, din algısını değiştirirken, internet ağı ile mesafeler kalkmış, d&uuml;nyanın hemen her coğrafyasındaki insanlar birbirleri ile haberleşme ağı ile i&ccedil;i&ccedil;e ge&ccedil;miştir.</span></font></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Her insanda ve her kesim de yeni bir slogan var. Değiştim, değişiyoruz, yenileniyoruz. Ger&ccedil;ekten &ouml;yle mi? Yoksa insanlık tarihi boyunca insanda var olan, zaman zaman &ouml;ne &ccedil;ıkan veya bırakılan, tekrarlanan kısır d&ouml;ng&uuml;ye dayalı d&uuml;ş&uuml;nce ve davranış hali mi?&nbsp;</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Yeni d&uuml;nya d&uuml;zeni hazırlayanların belki de tahmin ettiklerinden &ouml;te değişim ve d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m insanlığı sarmalıyor. İnsan ve olgular, doğal değişim ve d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m yerine mutosyona uğruyor. Bu da insanlardaki istek, arz talep benzeşmesini de beraberinde getiriyor.</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Kuşkusuz bu benzeşme; yeni insan tiplerini de şekillendiriyor.</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Ortaya &ccedil;ıkan tipler;&nbsp;</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Y&ouml;netici tipi, İş adamı tipi, Aydın tipi, Gazeteci tipi, Siyaset&ccedil;i tipi, Hukuk&ccedil;u tipi, Diplomat tipi, Akademisyen tipi, Ajan tipi, B&uuml;rokrat tipi&rsquo;dir.</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Bu yeni tiplerde;</font></span></b></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Sırnaşıklık, Yalakalık, İlkesizlik, Kuralsızlık, Tecr&uuml;besizlik, Fikirsizlik, M&uuml;nafıklık, Fesatlık, İspiyonculuk, Keyfilik, Hukuk tanımazlık, İstismarcılık, Yeteneksizlik, Beceriksizlik, A&ccedil;g&ouml;zl&uuml;l&uuml;k, Adaletsizlik, Haksızlık, Abartılık, Yalancılık, Acımasızlık, Yandaşlık, Candaşlık, Yağcılık, Particilik, D&ouml;neklik, Grup&ccedil;uluk, ortak &ouml;zelliktir</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Zoru yaşamak istemedin mi, kolay yoldan, &ccedil;alışmadan para kazanayım, zevk sefa i&ccedil;inde yasayayım dedin mi, ya bir siyasi partinin, derneğin, vakfın veya yabancı &uuml;lkenin emrine girmen ve direktiflerini kabul etmen ve yapman gerekir. Ben hayır dedim. Ya siz?</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Okul &ccedil;ağlarında, hep bir şey &ouml;ğreneyim, bilgili olayım, yazayım, konuşayım, insanları aydınlatayım, paylaşayım, yardım edeyim diye &ccedil;alışırdım. &Ccedil;alışıyorum. Ya siz?</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Ben makam, servet peşinde değil, insan gibi insan olmaya y&ouml;neldim. Ya siz?</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Şimdi d&uuml;ş&uuml;n&uuml;yorum da, ben zamanımı ve aklımı &ccedil;ok seneler, fayda getirmeyen işlere mi harcadım? Ya siz?</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Ge&ccedil;en zamana bakıyorum, boşa ge&ccedil;miş mi diye sorguluyorum. Ya siz?</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Ger&ccedil;ek insan;</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;akıl ve bilim odaklı d&uuml;ş&uuml;n&uuml;r, yaşar ve aydınlatır. Başkasına eğilmez. Eğilmedim. Başka insanı da ezmez. Ezmedim. İstismar etmez. Etmedim. Ya siz?</span></font></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">İnsanlık yolu;</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;bilim, akıl ve ahlak yoludur. Bu yolda oldum. Ya siz?</span></font></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Yalan s&ouml;ylememekle, d&uuml;r&uuml;st olmakla, &ccedil;alışmakla, hizmet etmekle yanlış mı yaptım?</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Ayakların baş, başların ayak olduğu ortamda s&ouml;ylenecek s&ouml;z kalmıyor.</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Ama i&ccedil; d&uuml;nyamda mutluyum, rahatım. Ya siz?</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Artık ikiy&uuml;zl&uuml;l&uuml;ğ&uuml;n, d&ouml;nekliğin, yeteneksizliğin, sahtekarlığın, din simsarlığının, yalancılığın, talancılığın, b&ouml;l&uuml;c&uuml;l&uuml;ğ&uuml;n meziyet sayıldığı, yeni bir yaşam bi&ccedil;imi ger&ccedil;eği var.</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Ya d&uuml;r&uuml;st, namuslu, ahlaklı, bilgili, adaletli, &ouml;zg&uuml;rl&uuml;k&ccedil;&uuml;, paylaşımcı insanlar ne yapacak?</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">G&uuml;n&uuml;n S&ouml;z&uuml;:</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;Haksızlıklara, bana ne diyen insanın şikayet etmeye hakkı yoktur.</span></font></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> &nbsp;</p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Nurullah AYDIN</font></span></b></p></div>
YORUM EKLE