DEVLET CİDDİYETİ İÇTE VE DIŞTA SARSILIRKEN

<div> &nbsp;</div><div> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Batının derinliklerinde sinsice yetiştirildiler. Maskeleri ile masum g&ouml;r&uuml;nt&uuml;leri ile &ccedil;ağdaş barış&ccedil;ı imajla yansıtıldılar. İktidara getirildiler. Din iman kitap diyerek Arap &ccedil;&ouml;llerinin &ccedil;ağdışı hurafelerinin s&ouml;zc&uuml;s&uuml; oldular. Araplardan daha &ccedil;ok Arap&ccedil;ılık yapmaya başladılar. Bilgileri yoktu, batının emireriydiler. Ortadoğu&rsquo;nun yakılıp yıkılmasına, katliamlara destek oldular, ter&ouml;r &ouml;rg&uuml;tlerini sinsice korudular, eğitmeye yardım ettiler. Yediler semirdiler semirdik&ccedil;e s&ouml;m&uuml;rd&uuml;ler. Sonra birbirlerine d&uuml;şt&uuml;ler. Tarikatlerle, cemaatlerle al&ccedil;ak ve şerefsiz koalisyonla devletin kaynaklarını hara&ccedil; mera&ccedil; sattılar, yandaşlarıyla servet edindiler sonrada birbirine d&uuml;şt&uuml;ler. Şimdi &ccedil;aresizler. Herg&uuml;n bukalemon gibi kimlik kişilik değiştiriyorlar. Her tarafa saldırıyorlar. Herşeyi y&uuml;zlerine g&ouml;zlerine bulaştırıyorlar. Milleti ayrıştırıyorlar, dışarıda devleti alay konusu ettiriyorlar. Tatlı dilli, iyi giyimli, din iman kimlikli sırıtan ucube tipler etkili ve yetkili.</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Onlar;</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;milletimiz diye s&ouml;z başlarlar. Dinimiz diye devam ederler. Adalet derler, istikrar derler. S&ouml;yledikleri b&ouml;yledir ancak yaptıklarının, ne milletle ne dinle ne imanla uzaktan yakından alakası yoktur. En b&uuml;y&uuml;k adaletsizlik bunlar tarafından yapılır. Dostları, kardeşleri; hırsızlardır, kalpazanlardır, ter&ouml;ristlerdir, vahşi s&ouml;m&uuml;rgeci kapitalistlerdir.</span></font></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Etkili ve yetkili tiplere dikkat edin.</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;fesat&ccedil;a d&uuml;ş&uuml;nmekten, kapalı kapılar ardında kin, nefret, &ouml;fke eğitimi aldıkları i&ccedil;in, korktukları herkesi dinlemekten, takip etmekten, ucube bir yaratık haline gelmişlerdir. TV ekranları, gazete sayfaları kriminolojik a&ccedil;ıdan su&ccedil;lu tiplerle dolu. Y&uuml;zlerine dikkat edin. Sırıtıyorlar. Sesleri değişik, g&uuml;l&uuml;mseyişleri değişik, tipleri değişik.</span></font></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Kitleler;</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;&ccedil;oğu kez, yaşanılan toplumsal, siyasal s&uuml;recin arka planını anlamakta zorlanır. Yaşanılanlar, tarih olduktan sonraysa yapılacak bir şey kalmaz.</span></font></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Ge&ccedil;mişi belleğine kazıyan insanoğlu, yaşananların nedenlerini ve olası sonu&ccedil;larını algılamakta nedense aynı feraseti g&ouml;steremez.</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Değişim-D&ouml;n&uuml;ş&uuml;m operasyonu nedir? Milli/Ulus devlet niteliğinin &ccedil;&ouml;z&uuml;lmesi, siyasi coğrafyanın k&uuml;&ccedil;&uuml;lmesi, millet bilincinin dağıtılıp etnik ve mezhepsel b&ouml;l&uuml;nme, geleceğe y&ouml;nelik ortak hedeflerden vazge&ccedil;ilerek, ama&ccedil;sız s&uuml;r&uuml;ye d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m&uuml;n tamamlanması.</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Medya il&uuml;zyonuyla</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;topluma şırıngaladığı psikok&uuml;lt&uuml;rel narkozun etkisinin operasyon tamamlanıncaya kadar ge&ccedil;memesini istemektedir. Ortadoğu halkları verilen narkozun etkisinden kurtulup kurtulamayacağını zaman g&ouml;sterecektir.</span></font></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Bulunduğu coğrafyada hi&ccedil;bir iddiası kalmamış, kaderini ve geleceğini belirleme iradesini kaybetmiş, emperyal sistemin verdiği rol&uuml; itirazsız benimseme psikolojisinin y&ouml;netimden başlayarak t&uuml;m halkı etkisi altına alması i&ccedil;in adeta toplu hipnoz seansı yapılmış gibidir.</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Tarih bize devletlerin g&uuml;&ccedil; katsayısının sahip bulundukları ekonomileri olduğunu g&ouml;stermektedir. Ekonomik olarak &uuml;st&uuml;n olanın siyasal, askeri g&uuml;c&uuml; de y&uuml;ksektir.</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Sorulması gereken soru şudur</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">; ekonomisi milli olmaktan &ccedil;ıkarılmış, b&uuml;y&uuml;k sermayesi uluslar arası sermayeye eklemlenmiş bir T&uuml;rkiye, milli devlet olarak yaşayacak mıdır?</span></font></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Oyun;</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;son derece a&ccedil;ık oynandığı halde anlaşılamaması şaşırtıcıdır: Kopan g&uuml;r&uuml;lt&uuml;, yaşanan postmodern kargaşa ve karmaşa, ekonomik olarak teslim alınan bir &uuml;lkenin milli kalmakta direnen b&uuml;rokrasisinin, ordusunun tasfiyesidir.</span></font></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Tasfiye programının ulus &ouml;tesi karar mercileri ulus devletin, ulusal ekonominin infazını milli diren&ccedil;le karşılaşmadan sonu&ccedil;landıracak psikok&uuml;lt&uuml;rel sihirli re&ccedil;ete arayışındadırlar. Halkın derin bilin&ccedil;altında yaşattığı kolektif duyarlılığını k&ouml;reltip, milli kimliğe, k&uuml;lt&uuml;re d&ouml;n&uuml;ş&uuml;p ulus bilinciyle harmanlanan din algısının yok edilmesini bu nedenle zorunlu g&ouml;rmektedirler.</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Halkın milli kimliğe d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;p i&ccedil;selleştirdiği din algısı, emperyalizm g&uuml;d&uuml;m&uuml;ndeki tarikat-cemaatlerin, kitleleri k&ouml;leleştiren kayıtsız şartsız itaat-biat re&ccedil;eteleriyle değiştirilmektedir.</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Milli/Ulus devletin tasfiyesiyle, ekonominin, siyasetin, devletin denge kurumlarının, yani sistemin baştan aşağı emperyalizmin arzuları doğrultusunda yeniden d&uuml;zenlenmesi operasyonunu, toplumun stratejik olarak algılayamadığı g&ouml;r&uuml;lmektedir.</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Devletin temel nitelikleri değiştirilmek istenirken, ulus devletten postmodern s&ouml;m&uuml;rgeye d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m&uuml;n kurumsal ve fiziki en b&uuml;y&uuml;k engelinin ortadan kaldırılması ger&ccedil;ekleştirilmektedir!</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&Uuml;lkenin siyasi coğrafyasının k&uuml;&ccedil;&uuml;lt&uuml;lmesi i&ccedil;in d&uuml;ğmeye basılmıştır.</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Operasyonlar;</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;yerel-milli olan her unsura aralıksız s&uuml;rd&uuml;r&uuml;l&uuml;yor.</span></font></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">K&uuml;resel g&uuml;&ccedil;lerin devşirmesi işbirlik&ccedil;i d&ouml;nek ajan hainlerin saltanatları da yıkılır. Tarih bunun &ouml;rnekleri ile doludur. Sevin&ccedil;leri de uzun s&uuml;rmez.</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">İlahi mesajı &ccedil;arpıtarak aldatma peşinde olanların h&uuml;sranları ise ibret &ouml;rnekleridir.</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Yalan, talan, dolanı iman esası gibi g&ouml;renler karşısında; d&uuml;r&uuml;st, namuslu, ahlaklı insanlar bir ve beraber olmak ve g&ouml;n&uuml;l birliği i&ccedil;inde hareket etmek zorundadır.</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">İşbirlik&ccedil;ileri de, korkakları da, hainleri de ajanları da d&ouml;nekleri de iyi tanıyın, tanıtın.</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">G&uuml;n&uuml;n S&ouml;z&uuml;:</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;Ger&ccedil;ekleri bildiği halde; bug&uuml;n&uuml; sorgulamayan, yarına ilişkin &ouml;ng&ouml;r&uuml; ortaya koymayan ya korkaktır, ya haindir, ya işbirlik&ccedil;idir ya da ajandır.<br /> <br /> Prof.Dr.Nurullah AYDIN</span></font></p></div>
YORUM EKLE