DEVLET, YARGI VE SİYASET

<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">T&uuml;rkiye;</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"> Hukuk devletini, yargı bağımsızlığını, oligarşik devleti, askeri vesayeti, sivil vesayeti, ABD vesayetini, İngiliz vesayetini, derin devleti, paralel devleti, dinci devleti, imam devletini, hakimi, savcıyı, polisi tartışıyor. </span></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">T&uuml;rkiye;</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"> Yolsuzluğu, hırsızlığı, soygunu, talanı, ayakkabı kutularını tartışıyor. </span></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">T&uuml;rkiye;</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"> Kasetleri, pazarlıkları, vurgunu zenginleşenleri tartışıyor.&nbsp; </span></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">T&uuml;rkiye;</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"> Ter&ouml;rist başına, ter&ouml;ristlere meşruiyet getirilmesini tartışıyor. </span></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Tartışıyor da ne oluyor ki? </span></b></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Eski tas eski hamam. Yine <b>etkili ve yetkili olanlar;</b></font><font color="#000000"> hak, hukuk, anayasa, kanun, din, iman dinlemeden istediğini yapmaya devam ediyor.</font><font color="#000000">&nbsp; </font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Yandaşlık yalakalık</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">; pop&uuml;ler siyaset&ccedil;i, gazeteci akademisyen kimliği haline gelince ger&ccedil;eklerle yanlışlar karışıyor. Neyin doğru neyin yanlış olduğu konusunda insanların kafası karışıyor. </span></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Sirk cambazları, palya&ccedil;olar, ilizyonistler, meddahlar</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"> sahnede boy g&ouml;steriyor, alkışlanıyor. </span></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">T&uuml;rkiye Cumhuriyeti Devleti;</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"> var olan anayasasına g&ouml;re anayasal bir devlettir. </span></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Anayasa devletin kuvvetler ayrılığı ilkesine sahip olduğunu belirtir. </span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Yasama, y&uuml;r&uuml;tme ve yargı erklerinin g&ouml;rev yetki ve sorumlulukları ayrıntılı olarak d&uuml;zenlenmiştir. </span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Yasama organın başı; </span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Anayasa&rsquo;nın 138&rsquo;inci maddesi &ouml;lm&uuml;şt&uuml;r. Mahkemeler bağımsız değildir. Anayasa ayaklar altına alınmıştır, diyor, Hukuk d&uuml;zeninin kalmadığını ilan ediyor. </span></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Demokratik hukuk devletiyle y&ouml;netildiği s&ouml;ylenilen bir &uuml;lkede yasama g&ouml;revini y&uuml;r&uuml;ten Meclis&rsquo;in Başkanı diyebilir mi? </span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Eğer o &uuml;lkede ger&ccedil;ekten demokratik hukuk devleti varsa, asla demez, diyemez. </span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Bir &uuml;lke meclisi d&uuml;ş&uuml;n&uuml;n ki;</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"> su&ccedil;lular meclisine sahip. Dokunulmaz se&ccedil;kinler z&uuml;mresi oluşturulmuş. Se&ccedil;ilmişlik adıyla kutsallık, dokunulmazlık ayrıcalıklık yaratılmış. Her t&uuml;rl&uuml; su&ccedil; işleyeni barındırıyor. Ter&ouml;ristler, kalpazanlar, g&ouml;revi k&ouml;t&uuml;ye kullananlar gibi bir&ccedil;ok su&ccedil; isnadı altında olanlar, yargılananlar, dokunulmazlık zırhı altında mecliste toplum adına topluma zehir kusuyorlar. </span></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Bir &uuml;lke d&uuml;ş&uuml;n&uuml;n ki;</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"> anayasa mahkemesi se&ccedil;me ve se&ccedil;ilme hakkı adıyla ter&ouml;ristlere meclis yolunu a&ccedil;ıyor. T&uuml;rkiye&rsquo;de demokrasicilik, cumhuriyet&ccedil;ilik oyunu oynanıyor. </span></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Siyaset&ccedil;ilere, bazı b&uuml;rokratlara, yandaş olana, hukuksal zırh sağlayan, aklatan, paklatan zihniyet;</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"> birilerince, cumhuriyet ve demokrasinin yerleşmesi olarak algılanıyor, yorumlanıyor. Ger&ccedil;ekten &ouml;yle mi? </span></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Yargı&rsquo;nın savrulmadan, tarafsızlığı felsefi olarak benimsemesi;</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"> hem toplumsal huzur i&ccedil;in hem cumhuriyetin daha kucaklayıcı y&ouml;nde evrimleşmesi i&ccedil;in bir zorunluluktur.</span></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Yargı anlayışı,</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"> hem bağımsızlığı, hem tarafsızlığı g&uuml;&ccedil;lendirecek nitelikte olmalıdır. İktidarın ve muktedirlerin etkisinde kalmayan, geleneksel tarafsızlığını s&uuml;rd&uuml;recek, bağımsız ve tarafsız bir yargı gerekli ve zorunludur. </span></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Siyaset&ccedil;ilere h&acirc;kim olan, <b>emir, kesinlik, g&uuml;&ccedil; kullanma</b></font><font color="#000000"> gibi kavramlardır. Elinde de yetki vardır. Toplumsal hayatın akışkanlığıyla ve &ccedil;eşitliliğiyle bağdaşmayan ve ger&ccedil;ekten sıkı disiplinli olması gereken </font><b><font color="#000000">matematiksel b&uuml;rokratik d&uuml;ş&uuml;nce</font></b><font color="#000000">, hukuk dışarı &ccedil;ıkarsa neler olabileceğinin &ouml;rneklerini saymaya gerek var mı? </font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Devletin temel kurumları, yıpranmamalıdır.&nbsp; </span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Aşırılıklara savrulmamalı, itidal kaybedilmemelidir. </span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">G&uuml;n&uuml;n S&ouml;z&uuml;:</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"> Hak, adalet, barış, huzur ve g&uuml;venlik i&ccedil;in tarafsız, adil yargı bir g&uuml;vencedir.<br /> <br /> Nurullah AYDIN</span></font></p>
YORUM EKLE