DÖNÜŞÜM SANCISI BİR YILDA BİTİRİLMELİ ...

<div> &nbsp;</div><div> D&Ouml;N&Uuml;Ş&Uuml;M SANCISI BİR YILDA BİTİRİLMELİ</div><br /><span style="color:rgb(37,37,37);font-family:Verdana;font-size:12.800000190734863px;line-height:23px;word-spacing:2.4000000953674316px">-M&uuml;fettişler Derneği Başkan Yardımcısı Doğan Ceylan, eğitim sisteminin 4+4+4&#39;e adaptasyonu s&uuml;recinin 3 yıllık zamana yayıldığını, bu kapsamda ortaokula d&ouml;n&uuml;şecek okuldaki branş &ouml;ğretmenlerinin 3 yıl i&ccedil;inde okuldan zaten ayrılmak zorunda kalacağı i&ccedil;in yer değişikliği isteyerek okullarından ayrıldığını kaydetti. -Ceylan, bu okullarda halen eğitime devam eden 6, 7, 8. sınıf &ouml;ğrencilerinin derslerine &uuml;cretli &ouml;ğretmenlerin girmeye başladığını ifade ederek, &quot;M&uuml;mk&uuml;n olan b&uuml;t&uuml;n okullar ya ilkokula ya ortaokula d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;lmeli, d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m sancısı bir yılda bitirilmelidir&quot; dedi. ANKARA (ANKA) - Y&ouml;netim Bilimi Uzmanı ve M&uuml;fettişler Derneği Başkan Yardımcısı Doğan Ceylan, kademeli eğitim uygulamasıyla ilk&ouml;ğretim okullarının 4 yıllık ilkokul ve 4 yıllık ortaokullara d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;ld&uuml;ğ&uuml;n&uuml;, d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m&uuml;n de 3 yıllık s&uuml;rece yayıldığını hatırlatarak, &ldquo;d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m sancısının&rdquo; 1 yılda bitirilmesi gerektiğini belirtti. Ceylan, yaptığı a&ccedil;ıklamada, kademeli eğitim uygulamasıyla ilk&ouml;ğretim okullarının 4 yıllık ilkokul ve 4 yıllık ortaokullara d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;ld&uuml;ğ&uuml;n&uuml; dile getirerek, &ldquo;D&ouml;n&uuml;ş&uuml;m 3 yıllık s&uuml;rece yayıldı. İlk&ouml;ğretim okullarından ilkokula d&ouml;n&uuml;şenlerde bu yıl 6, 7, 8. sınıflar eğitime devam etti. Gelecek yıl 7 ve 8. sınıflar olacak, daha sonraki yıl ise sadece 8. sınıflar bulunacak. 2015-206 &ouml;ğretim yılında okulda tamamen ilkokul &ouml;ğrencileri kalacak&rdquo; dedi. -&ldquo;İLKOKULA D&Ouml;N&Uuml;ŞEN OKULLARDA Hİ&Ccedil; BRANŞ &Ouml;ĞRETMENİ KALMAYACAK&rdquo;- Ceylan, d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m s&uuml;recinde ortaokula d&ouml;n&uuml;şecek okuldaki branş &ouml;ğretmenlerinin 3 yıl i&ccedil;inde okuldan zaten ayrılmak zorunda kalacağı i&ccedil;in bu &ouml;ğretim yılında bir&ccedil;oğunun yer değişikliği isteyerek okullarından ayrıldığını kaydetti. Bu okullarda halen eğitime devam eden 6, 7, 8. sınıf &ouml;ğrencilerinin derslerine &uuml;cretli &ouml;ğretmenlerin girdiğini bildiren Ceylan, bu sorunun &ouml;n&uuml;m&uuml;zdeki &ouml;ğretim yılında &ccedil;ok daha k&ouml;t&uuml; hale geleceğini, ilkokula d&ouml;n&uuml;şen okullarda hi&ccedil; branş &ouml;ğretmeninin kalmayacağını iddia etti. Buradaki &ccedil;ocukların nitelikli eğitim hakkından mahrum kalacağını, ya derslerinin boş ge&ccedil;eceğini ya da &uuml;cretli &ouml;ğretmenlerin derse gireceklerini vurgulayan Ceylan, şunları ifade etti: &ldquo;Okullarda &ouml;ğretmenler gitmek istemese bile her yıl birka&ccedil; &ouml;ğretmen norm fazlası konumuna d&uuml;şecek. Bunların atamalarının yapılması i&ccedil;in illere iş y&uuml;k&uuml; &ccedil;ıkacak. Her yıl &ccedil;alışma barışı bozulacak. Sınıfları okutan &ouml;ğretmenler değişecek. Kademeli eğitimde ilkokul ile ortaokul &ccedil;ocuklarının aynı ortamda olmaması gerek&ccedil;e g&ouml;sterildi. Hatta ilkokul ile ortaokulun sabah&ccedil;ı-&ouml;ğlenci olması istendi. Ama d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m&uuml;n s&uuml;rece yayılması o kadar ilgin&ccedil; bir tablo ortaya koyuyor ki, 2 yıl sonra bir ilkokulun t&uuml;m sınıfları ile okulda sadece 8. sınıflar bir arada eğitim g&ouml;rmek zorunda kalacak. Oysa ortaokul i&ccedil;indeki ilkokul &ouml;ğrencileri ve sınıf &ouml;ğretmenleri ilkokula d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;len okula; ilkokul i&ccedil;indeki ortaokul &ouml;ğrencileri ve branş &ouml;ğretmenleri tamamen ortaokula aktarılsa, bir solukta okulun biri tamamen ortaokula, diğeri tamamen ilkokula d&ouml;n&uuml;şecek ve hi&ccedil;bir sorun olmadan eğitim &ccedil;alışmaları devam edecek. Valilikler okul d&ouml;n&uuml;ş&uuml;mleri konusunda yeni bir &ccedil;alışma yapmalı, şartları uygun olan b&uuml;t&uuml;n okullarda d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m&uuml; bir yılda bitirmeyi hedef edinmelidir. M&uuml;mk&uuml;n olan b&uuml;t&uuml;n okullar ya ilkokula ya ortaokula d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;lmeli, d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m sancısı bir yılda bitirilmelidir.</span>
YORUM EKLE