EGEMENLİK DUYGUSU STRATEJİK ALDATMA VE YANILTMA

<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">İnsanlar konuşuyor, insanlar susuyor, insanlar d&uuml;ş&uuml;n&uuml;yor, insanlar uzaklaşıyor.</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">İnsanlar s&ouml;yleniyor ama s&ouml;ylemiyor. </span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Toplum ortak değerlerinin sarsıldığının farketmeye başladı, ancak birleştirici unsurlar zayıf.</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Aydınlar yorumluyor ama a&ccedil;ıklamıyor. </span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Siyaset&ccedil;iler konuşuyor ama yapmıyor. </span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">İnsanlar inanıyor ama inandığı ilkeleri istismar edenlere destek veriyor.</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Derin devlet diye diye T&uuml;rkiye;</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"> &ccedil;eteleşmiş siyasi parti adında, dernek vakıf adında, derin odakların egemenliğine ge&ccedil;miştir.</span></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Psikolojik savaş y&ouml;ntemlerinden bir tanesi kontroll&uuml; gerilim stratejisidir. </span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Egemenlik duygusu evrensel bir duygudur.</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"> G&uuml;&ccedil; odakları bu duygunun etkisi ile ellerindeki kontrol&uuml; kaybetmemek i&ccedil;in gerilimi artırırlar ve gerilimden &ccedil;ıkar sağlarlar. Potansiyel tehlike olarak algıladıkları tehlikeyi kendi savaş kurallarına &ccedil;ekmeye &ccedil;alışırlar. </span></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Kendi savaş kuralları demokrasi kılıfıdır. </span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Demokrasi ile beslenirler, demokrasiden yararlanırlar. </span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Kontroll&uuml; gerilim, g&uuml;&ccedil;l&uuml; tarafın egemenliğini elinde tutmak i&ccedil;in geliştirdiği bir y&ouml;ntemdir, kısa vadede sonu&ccedil; verir. Uzun vadede silah geri teper. </span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></b></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Uluslararası g&uuml;&ccedil; odakları;</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"> kontroll&uuml; gerilim stratejisini her zaman kullanmıştır. &Uuml;lkeler işgal edip, yakıp yıkması, insanları katletmesi, &uuml;lkelerin kaynaklarına el koyulması; demokrasi, insan hakları ve &ouml;zg&uuml;rl&uuml;kler adına yapılmaktadır. </span></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Kontroll&uuml; gerilim stratejisinde su&ccedil;lanan taraf;</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"> kendi savaşını kendi belirlemelidir. Demokratik şiddet, demokratik arg&uuml;manlarla karşılık vermek saldırgan tarafın orman alanına girmektir. Doğru, onurlu, a&ccedil;ık, net duruş g&ouml;steren taraf psikolojik savaşta uzun vadede kazanan taraf olur.</span></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Dolayısıyla olan bitenleri yorumlarken, bu g&uuml;ndeme sokulan olayla birlikte ulaşılmak istenen psikolojik savaş hedefinin ne olduğunu da analiz etmek gerekir. </span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Psikolojik savaşın saldırı ve savunma silahı;</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"> propaganda, eğitim ve provokasyondur. Cephanesi ise; s&ouml;z, yazı, resim, broş&uuml;r ve e&ndash;posta şeklindeki bilgidir. </span></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Bu savaş tarzının amacı, insanları ikna etmek ve onları değiştirmektir. Y&ouml;ntemi de beyin yıkamadır. Yani hedef insan beynidir, insan beynine h&uuml;kmetmektir. </span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&Ccedil;inli General Sun&ndash;tzu</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&rsquo;nun, 2500 yıl &ouml;nce yazdığı ve T&uuml;rk devletlerin par&ccedil;alanması s&uuml;recinde kullanılan PS y&ouml;ntemi, bug&uuml;n i&ccedil;in de ge&ccedil;erliliğini s&uuml;rd&uuml;rmektedir. </span></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Hasım &uuml;lkelerde iyi olan şeyleri g&ouml;zden d&uuml;ş&uuml;r&uuml;n&uuml;z. </span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Hasım &uuml;lkelerin hakanlarının başarılarını k&uuml;&ccedil;&uuml;k g&ouml;stererek ş&ouml;hretlerine g&ouml;lge d&uuml;ş&uuml;r&uuml;n&uuml;z ve zamanı geldiğinde de kendi halkının onları hor g&ouml;rmesini sağlayınız. </span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Adi ve aşağılık kişilerin işbirliğinden yararlanınız. </span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">D&uuml;şman halkın kendi aralarında olan uyuşmazlık ve kavgalarını yayınız. </span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Hasmınızın geleneklerini g&uuml;l&uuml;n&ccedil; hale getiriniz. </span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Bu &ouml;neriler;</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"> T&uuml;rkiye&rsquo;nin hasımları tarafından uygulandı. Hainler soyundan gelen, şeytana tapan ama M&uuml;sl&uuml;man g&ouml;r&uuml;nen şarlatanlarca uygulandı.</span></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Peki! Bizler yani T&uuml;rk Milleti&rsquo;nin değerlerinin, varlığının, bekasının emanet&ccedil;isi aydınlar, yazarlar, gazeteciler, akademisyenler, b&uuml;rokratlar susup oturacağız mı? </span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Olan bitenler karşısında sadece konuşup duracağız mı, sadece yazıp &ccedil;izeceğiz mi? </span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Elbette ki hayır. </span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Zafer kazandık diyen din istismarcılarını, hırsızları, sahtekarları, yalancıları;</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"> saf temiz iyiniyetli insanlar anlamaya başlayacaktır.</span></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Unutulmasın ki;</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"> bug&uuml;n &uuml;lke ciddi tehdit ve tehlike altında diyenler, yaşanmakta olanlar karşısında duyarsızlıklar sisinin toplumda da dağılmakta olduğunu g&ouml;rmeye başlayacaktır.</span></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Yarın bug&uuml;nden daha hızlı gelişmelere gebedir. </span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Bazıları; ne oluyor, neden diye şaşırsa bile&hellip;.. </span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">G&uuml;n&uuml;n S&ouml;z&uuml;:</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"> Oyun bitince şah da, piyon da aynı kutuya konur.</span></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">Av.Prof.Dr.Nurullah AYDIN</span></b></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;">14 Ağustos 2017-ANKARA</span></b></p>
YORUM EKLE