1 Milyon Öğrenci, Türkçe'nin Söz Varlığına Katkıda Bulunacak

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Selçuk'un "Türkçeye Kutadgu Bilig'den beri nefes verenlerin ruhunu şad edecek" sözleriyle 2018'yılında başlattığı Türkçe Söz Varlığı Projesi'nde önemli bir aşamaya gelindi.

1 Milyon Öğrenci, Türkçe'nin Söz Varlığına Katkıda Bulunacak

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca (TTKB) 23 üniversiteden akademisyen ve TTKB bürokratlarından oluşan proje ekibi, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile milli eğitim müdürlükleriyle koordineli yapılan proje, öğrencilerin kullandığı yazılı ve sözlü dil ile öğrencilere yönelik dokümanların incelenmesi ve analiz edilmesi aşamalarından oluşuyor.

Proje kapsamında, ilkokul 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar öğrencilerin yazılı ve sözlü dilde kullandıkları sözcüklerin belirlenmesi ve sınıflandırılması, sıklık listelerinin ortaya çıkarılması, dil derlemeleri oluşturulması ile bunları temel alarak çeşitli konularda makine öğrenme tabanlı araçların hazırlanması amaçlanıyor.

2023 Eğitim Vizyonunun önemli projelerinden "Türkçe Söz Varlığı" ile çocukların hangi kelimeleri, hangi yaşta ne şekilde kullandığı, kitaplarda, yayınlarda bu kelimelerin nasıl yer almasının uygun olacağı belirlenecek.

Her sınıf kademesi için Türkçe söz varlığı listeleri oluşturularak öğrencilerin ana dilleriyle kendilerini doğru ifade etmeleri ve iletişim yöntemlerini geliştirmeleri sağlanacak. Çalışma, öğretmenler, veliler ve toplumun tüm fertlerine rehberlik edecek.

Projeye kapsamında 27-31 Mayıs'ta Eskişehir'de 1. pilot uygulama yapılarak 5 ilkokul, 5 ortaokul ve 5 lisedeki 2 bin 314 öğrenciden yazılı veri toplandı. Bu çalışmayla veri toplama süreci ve veri giriş arayüzü test edildi, öğrencilere verilen yazma konularının da işlerliği gözlemlendi.

İkinci pilot çalışma ise 20-22 Nisan ve 4-8 Mayıs'ta Eskişehir'de iki aşamalı yapıldı. Projenin ölçütlerine uygun olarak Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle öğrencilerin kolaylıkla veri girişi yapabilecekleri güvenli bir arayüz tasarlandı.

İlk aşamada, her sınıf seviyesinden bir şube olmak üzere, 300 öğrenciden veri toplanarak sistemin işlerliği test edildi, ikinci aşamada ise 5 bin 595 öğrenciden yazılı veri toplandı. Veriler, projenin hedefleri doğrultusunda analiz edildi ve proje sürecine yönelik güncellemeler yapıldı.

8 bin öğrenciden veri toplandı

Bugüne kadar, 8 bin öğrenciyle yazılı veri toplama çalışması yapılan projenin yeni aşamasında saha çalışması daha geniş bir alana yayılacak. 26 ilden 1 milyon öğrenci daha yazılı veri toplama çalışmasına katılacak. Yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) salgını nedeniyle bu çalışma çevirim içi ortamda gerçekleştirilecek.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER