100 BİN ÖĞRETMEN ÇÖZÜM BEKLİYOR

100 Bin Mesleki ve Teknik Eğitim mezunu öğretmen kangrene dönüşmüş öğretmen atamalarına çözüm bekliyor.

100 BİN ÖĞRETMEN ÇÖZÜM BEKLİYOR
 

100 Bin Mesleki ve Teknik Eğitim mezunu öğretmen kangrene dönüşmüş öğretmen atamalarına çözüm bekliyor. Gazetekamu'nun haberine göre mesleki ve teknik eğitim mezunlarına verilen kadronun açık norm sayısının çok altında olduğunu belirten adaylar, Mesleki ve Teknik Eğitime yapılan bu haksızlığın 2014 öğretmen atamalarında giderilmesini istiyorlar. 28 Şubat sürecinde imam hatip mezunlarının üniversitede okumasını engellemek isteyen güçlerin baskılarıyla mesleki eğitime büyük bir darbe vurulduğunu. İmam hatip mezunlarının mağduriyetlerinin giderildiğini, mesleki eğitim ve teknik eğitim mezunlarının hala mağdur durumda olduğunu belirtiyorlar. Sıkıntılarını şöyle ifade ediyorlar:

1-Mesleki Eğitim Fakülteleri Mezun Sayıları

2000-2013 yılları arasında -13 yılda- Mesleki ve Teknik Eğitim mezunlarının atama sayılarının minimum rakamlarda olması bu yıllar arasında mezun olanların sadece % 5’inin atanabilmesine sebep olmuştur. Aşağıda sayıları verilen bölüm mezunları büyük bir mağduriyet içerisindedir.

Görev ve atama bekleyen mezun sayıları:

Giyim Üretim Teknolojisi Öğretmenliği

5283

El San. Tek./El Sanatları Öğretmenliği

2160

El San. Tek. /Nakış Öğretmenliği

1423

Seramik ve Cam Teknolojisi Öğretmenliği

675

Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri

97

MESLEKİ EĞİTİM FAKÜLTELERİ (TOPLAM)

9638

2-Halk Eğitim Merkezlerinde Açılan Kurslar Ve Mesleki Eğitim Alanlarının İstatistikleri

Halk Eğitim Merkezlerinde MEB tarafından açıklanan istatistiki verilere göre; toplam 59 ana branşta yıllık toplamda açılan kurs sayısı 219.464, süreklilik arz eden kurs sayısı ise 37.600 civarındadır. Süreklilik arz eden kurslar içinde Mesleki Eğitim alanlarının sayıları şu şekildedir:

El sanatları ve El sanatları Nakış alanında

17.689

Giyim Üretim Teknolojisi alanında

6. 998

Saç Bakımı ve Güzellik alanında

1.403

Güzel Sanatlar (Resim) alanında

1.415

TOPLAM KURS SAYISI

27505

3-Halk Eğitim Merkezlerinde Kadrolu Ve Kadrosuz Öğreticilerin Oranı

Türkiye genelindeki 969 Halk Eğitim Merkezi’nin % 70’inde yeterli sayıda kadrolu öğretmen bulunmamaktadırDanıştay 2.Dairenin 2009/377 sayılı kararında usta öğreticilere, öğretmen görev, yetki ve sorumluluğu verilemez denmesine rağmen, açılan bu kursların % 80’inde eğitim ve öğretim ücret karşılığında çalıştırılan ilkokul, ortaokul ve lise mezunu, ön lisans mezunu usta öğreticiler tarafından verilmektedir. Daha da vahimi son yıllarda yapılan değişiklikle usta öğreticilik belgesi olmayanlar dahi iki yıl Halk Eğitimlerde kurs görmüş olma şartıyla Halk Eğitimlerde kurs açma hakkına sahip olmuş, halkın eğitiminden sorumlu tutulmuştur. Oysaki bu kurslarda görevini başarıyla ifa edecek düzeyde ve yeterlilikte, alanının uzmanı binlerce Mesleki Eğitim Fakültesi mezunu öğretmen, atama ve görev beklemektedir. Halk Eğitimlerde çalışan usta öğretici sayısı 40 bin civarındayken kadrolu öğretmen sayısı yaklaşık 2 binkişidir.

4- Usta Öğreticilerin Mezuniyet Durumları Ve Lisans Mezunlarının Görevlendirmede Yaşadığı Sıkıntılar

Halk Eğitim Merkezleri’nde çalışan ücretli usta öğreticilerin mezuniyet durumuna baktığımızda, büyük çoğunluğu sağlayan % 66’sının lise, ortaokul, ilkokul mezunu olduğu,lisans mezunlarının ise ancak % 34gibi bir oranda kaldığı görülmektedir.

Lisans mezunlarının usta öğreticilik görevlendirmelerinde yaşadığı sıkıntılar:

Görüldüğü üzere lisans mezunlarının usta öğreticilik içindeki payı çok düşüktür. Bunun sebebi idarecilerin mevzuatı yanlış yorumlayarak, öncelik hakkı bulunan lisans mezunları yerine, daha önce kurs açmış usta öğreticilere tecrübelidir diyerek aynı yerleşim yerinde yıllarca kurs açmalarına öncelik vermesi, eş ,dost, akraba, çıkar ilişkileri kurarak lisans mezunlarının o yerleşim yerlerinde kurs açmalarını engellemesi vemezuniyet durumuna bakmaksızın usta öğretici alımı yapmasıdır.

5-Halk Eğitim Merkezlerinde Mevcut Durumdan Kaynaklanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Hayat Boyu Öğrenme felsefesinin gündemde tutulduğu, Çağdaşlaşma yolunda büyük adımların atıldığı günümüz Türkiye’sinde Halk Eğitim Merkezlerinde eğitimin neredeyse tamamının, yeterliliği olmayan kişiler tarafından verilmesi büyük bir çelişki oluşturmaktadır. Sistemdeki bu çarpıklığın giderilebilmesi için, eğitimin alanında uzman veya yeterli olan eğiticiler tarafından verilmesi gerekmektedir. Bunun sağlanabilmesi için aşağıdaki maddeler dikkate alınarak Halk Eğitim Merkezlerinin öğretmen ihtiyacının bir an önce karşılanması gerekmektedir:

·İhtiyacın karşılanması aşamasında; yönetmeliklerde alan uzmanı olarak belirtilmiş, öğretmenlik mezunlarına, herhangi bir yeterlilik ve çalışma şartı aranmaksızın öncelik verilmelidir.

·Gördükleri eğitimle yeterliliklerini kanıtlayan, öğretmenlik mezunu adayların herhangi bir sınava tabi tutulmadan, KPSS puan üstünlüğüne göre yerleştirmeleri yapılmalıdır.

·İhtiyacın karşılanmaması halinde, açılacak kadroların %20 sini geçmeyecek şekilde, ön lisans ve lise mezunu usta öğreticilerden KPSS puanına sahip olan ve yapılacak sınavla yeterlilik sağlayanların alımı yapılmalıdır.

·Ön lisans ve lise mezunlarından açılan kadrolara başvuracak olanlar, yapılacak merkezi yeterlilik sınavından geçirilmelidir.

·Verilecek kadrolarda, unvan ve derece belirlenirken, yönetmeliklerde alan uzmanı olarak belirtilen öğretmenlik mezunlarının, öncelikleri göz önünde tutulmalı, özlük hakları korunmalıdır.

  Yukarıdaki maddelerin dikkate alınmadığı herhangi bir kadro işlemi yapılması, hem hukuka hem vicdana aykırı düşecektir.

  6) El Sanatları Teknolojisi (Nakış Öğretmenliği) Mezunları Mağdur

  Son 11 yılın Atama dönemlerine göre El sanatları Teknolojisi (Nakış Öğretmenliği) branşı kontenjan dağılım sayıları aşağıdadır.

  Branş kodu

  Atama dönemi (Atama Yılı)

  Genel Kontenjan sayısı

  Branşa açılan kontenjan

  Başvuru sayısı

  Atanan sayısı

  1837

  2014 Şubat

  10 000

  1

   

  1

   

  2013 Kasım

  750

  1

  70

  1

   

  2013 Eylül

  2 000

  0

  0

  0

   

  2013 Eylül

  3 200

  0

  0

  0

   

  2013 Eylül

  40 000

  136

  237

  136

             
   

  2012 Eylül

  40 000

  13

  327

  13

   

  2012 Şubat

  17 000

  1

  130

  1

             
   

  2011 Haziran

   

  13

   

  13

   

  2011 Temmuz

   

  1

     
   

  2011 Ağustos

  11544

  2

   

  2

             
   

  2010 Aralık

   

  8

   

  8

   

  2010 Ağustos

   

  8

   

  8

   

  2010 Temmuz

  9 584

  1

   

  1

   

  2010 Haziran

  10 000

  5

   

  5

             
   

  2009 Aralık

  6 209

  4

   

  4

   

  2009 Eylül

  15 800

  14

   

  14

   

  2009 Şubat

  8 285

  0

   

  0

             
   

  2008 Ağustos

   

  24

   

  24

   

  2008 Şubat

  4 786

  13

   

  13

             
   

  2007 Ağustos

  20 000

  0

   

  0

   

  2007 Şubat

  10 000

  0

   

  0

             
   

  2006 Ağustos

  17 000

  50

   

  50

   

  2006 Şubat

  20 000

  20

   

  20

             
   

  2005 Eylül

  10 509

  80

   

  80

   

  2005 Şubat

  9 800

  25

   

  25

             
   

  2004 Eylül

  9 267

  23

   

  23

             
   

  2003 Ağustos

  20 000

  2

   

  2

  Toplam

         

  444

  12 yıllık Ak Parti iktidarında 400 bin kadar öğretmen ataması yapıldığı bilinmektedir. 800 bin öğretmeninin yarısı son 12 yılda atanmıştır. 2003’ten 2014’e kadar 11 yıllık atama döneminde ise toplamda 444 El sanatları Teknolojisi / Nakış öğretmeni atanmıştır.

  Ak Parti hükümetleri bu gibi bir çok soruna çözüm üretebilir. Bu çözümlerden biri 25 yıldır aynı sistemle çalıştığı için çürümeye yüz tutmuş Halk Eğitim Merkezleri’nin yeniden yapılandırılmasıdır. Mesleki ve teknik eğitim mezunu öğretmenlerin en büyük istihdam alanlarından biri olan Halk Eğitim Merkezlerine yıllardır yeterli düzeyde atama yapılmamaktadır. Yapılan atamalar da neredeyse göstermelik birkaç kadrodan ibarettir. Şu an Halk Eğitimlerde görevli 37 bin usta öğretici vardır. Bununla birlikte öğretmen olarak çalışan kadrolu eğitici – kadrolu öğretmen sayısı ise 1.947 kişidir. Halk Eğitimlerde açılan tüm kurslar için öğretmen ataması kamu yararına değildir bununla birlikte en fazla kurs açılan alanlarda her mesleki branş için (Örn: El sanatları teknolojisi 2- Nakış gibi veya giyim öğretmenliği gibi) bir öğretmen atanması hem açılan kursların niteliğini artıracaktır, hem de istihdam sağlayacaktır.

  Bu alanlarda Mesleki Eğitim Fakültesi mezunu olarak görev alması gereken alan mezunları ise yanlış uygulamalardan dolayı Halk Eğitim Merkezlerinde ücretli görev almaktadır ve büyük sıkıntı yaşamaktadır. En basit örneğiyle kurs açmak isteyen lisans mezununa 2 yıllık deneyim şartı şifahi olarak yöneltilmektedir. Yeni mezun birisinin 2 yıllık deneyimi olması – eğer önceden çalışmadıysa - neredeyse mümkün değildir. Bu durumda da Halk Eğitim yöneticileri daha önce çalıştıkları lise veya ilkokul mezunu gibi usta öğreticileri öncelemektedir. Bu şekilde görev almakta dahi sıkıntı yaşanmaktadır. Bu konunun çözümü için binlerce öğretmene ihtiyacı olan Halk Eğitim Merkezlerinde bir an önce yenilenmeye gidilmeli, buralardaki kadrolara Mesleki Eğitim ve Teknik Eğitim mezunu öğretmenler atanmalıdır. Alan mezunlarının hakları teslim edilmelidir.

  Milli Eğitim Bakanlığımız 1999 yılından 2013 yılına kadar mesleki ve teknik eğitim öğretmen atamaları konusunda somut bir adım atmamıştır. Mesleki eğitim öğretmenlerinin atamaları tüm öğretmenlik atamaları içerisinde % 3’ü geçmemiştir. Atama konusunda mesleki ve teknik eğitim mezunu öğretmenler artık hükümetten kesin bir çözüm beklemektedir. Lütfen artık bizleri görmekten gelerek yerlerimizde usta öğretici çalıştırılmasına göz yummayınız. Usta öğreticiler usta öğreticilik pozisyonunda çalışmaya, eğitim faaliyetlerine destek olmaya devam ederken eğitim sorumluğunun bilincinde ve alanında akademik beceri kazanmış öğretmenlerin değerlendirilmesi de yapılmalıdır.

  Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2014, 00:00
  YORUM EKLE
  YORUMLAR
  kafayıkırmışgiyimci
  kafayıkırmışgiyimci - 6 yıl Önce

  6 yıldır bekliyorum artık intiharın eşiğine geldim , yaştan dolayı ne iş bulabiliyorum ne de eş , her yıl 80 ve üstü puanlarla beklemekten yoruldum . diğer branşlar binli kadrolardan bahsederken biz sadece 100 kişi istiyoruz , burdan ulaşabileceğim bir yetkili var mı bilmiyorum çaresizce yazıyorum ne olur giyimcileride artık atayın . 100 kişi verin bizede .gi̇yi̇mci̇lere 100 kişi verin

  SIRADAKİ HABER