2011 Yılı Rotasyon İşlemi Durdurulmalıdır

Hukuki nedenlerden dolayı 2011 yılı okul müdürlerinin rotasyon işlemi acilen durdurulmalıdır.

2011 Yılı Rotasyon İşlemi Durdurulmalıdır
Türk Eğitim Sen tarafından eğitim kurumu yöneticilerinin rotasyon uygulamasına ilişkin Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 23/06/2010 tarih ve 1872/31131 sayılı yazısında yer alan bazı hükümlerin Danıştay 2. Dairesinin 2010/4160 E. Sayılı ve 01.12.2010 tarihli kararıyla yürütmesinin durdurulması isteminin reddedilmesi üzerine Türk Eğitim Sen tarafından yapılan itirazda Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından itiraz kabul edilerek Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 23/06/2010 tarih ve 1872/31131 sayılı yazısında yer alan bazı hükümlerinin yürütmesi durdurulmuştur.
 
Ayrıca 13/08/2009 tarih ve 27318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin 15/05/2010 tarih ve 27582 sayılı Resmi Gazete ile değişik, 8. maddesi 2. fıkrasındaki “Fen liseleri ve sosyal bilimler liseleri yöneticiliklerine, bu eğitim kurumlarına Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile Her Türdeki Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmeliğe göre seçilerek öğretmen olarak atanıp, görev yapan ya da bu eğitim kurumlarında görev yaptıktan sonra herhangi bir nedenle ayrılmış olmakla birlikte yeniden bu eğitim kurumlarına sınavsız atanabilme hakkını kaybetmemiş olanlar arasından atama yapılır” hükümlerinin yürütmesi Danıştay 2. dairesinin 03/11/2010 tarihli ve E.No.2010/3883 sayılı kararı ile yürütmesi durdurulmuştur.
 
Bu hukuki nedenlerden dolayı 2011 yılı okul müdürlerinin rotasyon işlemi acilen durdurulmalıdır.
 
Duyuruya çıkan ve duyura çıkmak için hazırlık yapan il milli eğitim müdürlükleri yukarıdaki hukuki kararlar neticesinde yapacakları rotasyon uygulamasında yukarıdaki kararlara göre hatalı işlemler yapacaklarından MEB bir yazı ile rotasyon uygulamasını askıya almalıdır.
Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2011, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER